LKG Leövey Klára Gimnázium / iskolánkról - számítástechnika

Beszámoló, anno 1997 ...

A számítástechnika oktatásához iskolánkban a tárgyi és személyi feltételek jók. A három gépterem közül kettõben a 386-os gépek hálózatba kötve mûködnek, a harmadikban a tavalyi fejlesztés eredményeként a 486-osokat színes monitorokkal használhatjuk. A Windows-NT-szerver segítségével bármikor csatlakozhatunk a világhálózatra.
A hatosztályos gimnázium elsõ és második évfolyamán (7. és 8.o.) heti 2 órában foglalkozunk a gyerekekkel, csoportbontásban. A tananyag mindkét évben ugyanaz, a második évben bõvítjük, finomítjuk az elsõben szerzett ismereteket. Ahhoz, hogy az adott környezetben dolgozni tudjanak, meg kell ismerniük a DOS és a hálózat mûködésének alapjait néhány fontos paranccsal együtt, és a hardverrõl is szereznek ismereteket. Megnézzük azt is, mennyivel könnyíti meg a munkát a Norton Commander, illetve a Windows felület. Fontos, hogy a tanulók minél hamarabb jussanak sikerélményhez. A copy con és a DOS edit után továbblépve a Windows Write és a Paintbrush felhasználásával már igazán szép dokumentumokat tudnak készíteni. A szövegszerkesztést a Winworddel folytatjuk, és az újabb problémáink megoldására az Excelt használjuk.
A 9. és 10. osztályban azokkal foglalkozunk, akik a szabad sáv keretében választották a tárgyat. Ekkor a programozás fortélyai következnek. Tizenegyedikes korukban fakultáció keretében tanulhatnak tovább.
A négyosztályos gimnázium elsõsei heti két órában (csoportbontásban) azt tanulják, amit a hatosztályos gimnazisták a 7. és 8. évben.
A számítástechnika tagozatosok a 9. és 10. évfolyamon elõször a matematika tanulása során találkoznak olyan problémákkal, amelyek megoldásában a számítógép segít: algoritmust kell készíteni, programot kell írni, tesztelni, stb. Heti 4+3, illetve 3+2 óra áll ehhez rendelkezésre.
Minden tizenegyedikes tanulónk választhat a fakultáció keretében számítástechnikát, amely lehet elméleti, vagy gyakorlati.
Az elméleti fakultáció célja, hogy egyrészt az adott szakterületen való továbbtanulást elõsegítse, másrészt a nem szakterületen továbbtanulóknak olyan ismereteket nyújtson, amelyek alkalmassá teszik õket arra, hogy a választott foglalkozásuk során felmerülõ problémák megoldásában a számítógépet jól tudják használni, és tisztában legyenek azzal, hogy programkészítéssel hogyan oldható meg az adott feladat. (Például szimulációkkal, az iskola új információs rendszerének kialakításával, valamint mesterséges intelligenciával foglalkoznak.)
A gyakorlati fakultáció során heti öt órában az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ két szakmai vizsga sikeres letételéhez szükséges tudást szerzik meg a résztvevõk.
Az ötödéves képzésnek is tekintélyes része a számítógépek alkalmazása az irodai munkában. Az ötödévesek heti öt órában tanulnak hardverrõl, operációs rendszerrõl, hálózatról, szövegszerkesztésrõl, táblázatkezelésrõl, adatbázis-kezelésrõl.

Fehérné Dallos Eszter

© LKG, 2002.