LKG Leövey Klára Gimnázium / iskolánkról - számítástechnika

Lógunk a Hálón (1998)

azaz az Interneten, idestova már öt éve. Az elsõ iskolák egyikeként 1993 õszén kezdtük az ismerkedést ezzel a rohamosan fejlõdõ, napjainkra meghatározóvá váló világméretû hálózattal. A kezdetek igen szerények voltak: egy 286-os géppel, telefonvonalon keresztül, napi egy órán át próbálkoztunk a lehetõségek felderítésével. Komoly lendületet adott munkánknak, hogy a Soros alapítvány pályázatain 1995-ben egy Internet-szerver gépet (és hozzá az alapítvány által fizetett 24 órás telefonos kapcsolatot) nyertünk, majd 1996-ban a könyvtár kapott gépet, szintén világhálós hozzáféréssel: így már a diákok is elkezdhették a kutakodást.
1997 elején a Soros alapítvány úgy döntött, hogy gimnáziumunk úgynevezett bérelt vonali (azaz meglehetõsen gyors és drága) hozzáférést kap, egyikeként az ország azon 40 középiskolájának, akik úttörõ szerepet vállaltak az új média iskolai meghonosításában. Ez óriási lehetõséget jelentett, amellyel élnünk kellett. Kialakítottuk (nem csekély anyagi áldozatok árán) egy olyan iskolai gerinchálózat alapjait, amely lehetõvé teszi a három szaktanterem, a kistanárik, a könyvtár, az irodák (együttesen mintegy hatvan számítógép-hely) hálózatba kötését, s egyben a világháló elérését, minden munkahelyrõl.
A lehetõség 1997 szeptemberétõl valósággá vált: a 2. kabinetbõl, a könyvtárból, tanáriból már minden érdeklõdõ használhatja, tanulmányozhatja az Internetet. Diákjaink az alapozó számítástechnika órák keretében megismerkednek az elektronikus levelezés technikájával, elõnyeivel; a hálózaton való böngészést, keresést támogató szoftverekkel, azok használatával; s délutánonként lehetõségük van mindezt egyénileg kipróbálni, gyakorolni - természetesen az idõközben kidolgozott LKG "netikett" (hálózati illemtan) szabályait betartva ?! Ma mintegy 20 pedagógus, 200 diák rendelkezik hálózati hozzáféréssel, e-mail címmel.
De iskolánk az információknak nem csak fogyasztója, hanem forrása is. A 24 órás "szolgálatot" teljesítõ szerverünkön 1997 õsze óta látható Vobornik András által készített honlapunk, melynek azóta közel 2000 "külsõ" látogatója volt.

From: "Németh Attila" <dual@mail.matav.hu>
To: lkg@lin.lkg.c3.hu
Subject: gratuláció
Németh Attilának hívnak, és tanáraim legnagyobb örömére 1988-ban, azaz tíz éve érettségiztem a Leöveyben. Azóta, bár nagyon közel lakom, szinte nem is jártam arra. Most véletlenül bukkantam rá a Hálón a lapra, és õszinte örömmel tolt el, hogy a budapesti gimnáziumok között szinte elsõként az LKG megjelent a Net-en.
Üdvözlettel: Németh Attila, 1984-88. IV. c.

From: Emily von Sydler <sydco@mci2000.com>
To: lkg@lin.lkg.c3.hu
Subject: Üdvözlet Houstonból
Üdvözlet a messze távolból, régi kedves iskolám Tankarának és diákjainak egy l961-ben érettségizett testvér. Üdvözlettel Houston, Texasból
Emily von Sydler/Szelei Emilia/

Honlapunkon az érdeklõdõ olvashat az iskola történetérõl, képzési rendszerünkrõl, a felvételikrõl, eredményeinkrõl; láthat mai és századfordulós képeket.
A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium tavaly elindított Sulinet-programja keretében egy ISDN vonalat kaptunk (még a múlt év végén); most május közepén pedig megérkeztek a várva-várt gépek is: egy szerver és hét munkaállomás.
Szeptembertõl tehát a munka tovább folytatódhat, lényegesen jobb körülmények között. Munka, hangsúlyoznám, hiszen a több milliós fejlesztés, a rendszer mûködtetéséhez szükséges rengeteg idõ az iskolai célokat kell hogy szolgálja: az ismeretszerzési források bõvülését, a világméretû információcserét.

Bánhegyesi Zoltán, 1998

© LKG, 2002.