LKG Leövey Klára Gimnázium / iskolánkról - számítástechnika

A LKG INFORMÁCIÓS RENDSZERE

CÉLOK

1, Minden érintett minden - a munkájához szükséges - információhoz, dokumentumhoz bármikor hozzáférjen.
2, Gyorsuljon az intézményen belüli kommunikáció.
3, Egységes, átlátható dokumentum tárolási rend kialakítása, használata.

FELTÉTELEK, ADOTTSÁGOK

Ehhez az iskolai számítógépes hálózat használata szükséges, rögzített szabályokkal.
Ma a tanárok közel kétharmada, a nappali tagozatos diákok közel fele rendelkezik egyedi hozzáférési joggal a hálózathoz, illetve a használatához szükséges legalább alapfokú számítástechnikai ismeretekekkel.
A számítástechnikai kabineteken kívüli hozzáférési pontok száma is egyre nagyobb: tanári dolgozókból, irodákból, könyvtárból elérhető a helyi, és azon keresztül a világméretű hálózat.

A LINREND ELEMEI

A "külvilág" számára

LKG weblapja

Böngészőprogrammal (Netscape, Internet Explorer) szó szerint a világ bármely pontjáról (számítógépéről) látható, olvasható információk találhatók itt.
Címe: nov.lkg-bp.sulinet.hu/index.htm
Főbb tartalmi egységei:
   •  Iskolánkról (történet, képzési rendszer, ped.program, megközelítés, stb.)
   •  Felvételi információk (beiskolázási tudnivalók)
   •  Tanárok, diákok (névsorok)
   •  FényÉvkönyveink (az Évkönyvek átalakított változatai)
   •  Tanuláshoz ajánljuk (tanáraink által készített internetes oktatóanyagok)
   •  Hasznos helyek (kiindulópontok az internetes barangoláshoz)
Az utóbbi két pont belső felhasználóknak is hasznos segítség lehet.

Iskolai célokra

LKG IntraNet

Böngészővel (Netscape, Internet Explorer) - de csak az iskolai hálózat belső használói által - képernyőn olvasható, látható információk lelőhelye.
Címe: file:///j:/intra/index.htm
Főbb tartalmi egységei:
   •  Hírek (aktualitások röviden)
   •  Adatok (névsorok, statisztikák, stb.)
   •  Dokumentumok (a legfontosabb jogszabályok, iskolai dokumentumok, stb.)
   •  Szoftvertéka (jogtisztán használható, másolható hasznos, szükséges programok)
   •  Tananyagok (internetről letöltött, tehát órán gyorsan használható oktató- és segédanyagok)

Dokumentumtár

Itt tárolódnak az iskolai munkához szükséges dokumentumok, "hagyományos" - azaz .doc, .xls, stb. - formában. Felépítését, használatát lásd később.

Levelezési listák

Feladatuk a belső felhasználók gyors információcseréjének biztosítása e-levelek útján, egyfajta elektronikus faliújságként funkcionálva. Iskolánkban jelenleg két levlista működik. Az egyik a az LKG tanári levelezőlistája, aminek tagja minden, az LKG-ban tanító és e-mail címmel rendelkezo tanár. (A lista leveleit csak tagok olvashatják és írhatják.) A másik a számítástechnika tanárok levlistája. A kör természetesen bővíthető: rendszergazdánk, Kauders Tamás, segít a létrehozásban, üzemeltetésben.

A Dokumentumtárról bővebben

A Dokumentumtár az iskolai hálózat J: ("munka" fedőnevű) meghajtóján található. Mivel ezeket a dokumentumokat a legkülönfélébb gépeken, programokkal olvasnák, használnák a használók, szerencsés, ha a fájlok formátuma mindenki által olvasható, tehát legfeljebb Word 6.0, Excel 4.0. Célszerű, ha a tartalom érdemi változásáról a "tettes" értesíti az érintetteket, például a levelezési lista útján. A dokumentumtár felépítése az alábbi:

tanarak könyvtár (J:\tanarak)

Iskolai dokumentumok tárolóhelye, tanárok számára. (Azaz a diákok nem férnek hozzá az itt tárolt anyagokhoz!) Ezek a dokumentumok szabadon másolhatók, nyomtathatók, DE! Jelentős részükhöz valamiféle szerzői jog kapcsolódik (hiszen szellemi termékek), tehát iskolán kívüli terjesztésük csak a szerző(k) - iskolai anyagok esetében: az igazgató - engedélyével lehetséges!

HIVATAL ALKÖNYVTÁR (J:\TANARAK\HIVATAL)

"Hivatalos" dokumentumok számára fenntartott könyvtár. Jellegéből adódóan csak az igazgatóság módosíthatja tartalmát. Alkönyvtárai:
   •  jogszab - A legfontosabb jogszabályok aktuális szövegei.
   •  iskszab - Iskolai szabályzatok (SZMSZ, Házirend, Koll.szerz.,stb.)
   •  jegyzokv - Tantestületik, Szakmai Vezetőségik jegyzőkönyvei, emlékeztetői
   •  tanterv - Ped.prog, helyi tanterv anyagai
   •  munkatv - Munkaterv, havi ütemtervek, órarend, tantárgyfelosztás, stb.
   •  adatok - statisztikák, névsorok
   •  palyazat - aktuális pályázatok anyagai

SZAKMAI ALKÖNYVTÁR (J:\TANARAK\SZAKMAI)

Az iskolai munkaközösségi rendszernek megfelelően az alábbi alkönyvtárak alkotják:
   •  muvesz
   •  tori
   •  matek
   •  sztech
   •  idnyelv
   •  tesi
   •  termtud
   •  ofoi
   •  felnhum
   •  felnterm
   •  felnofoi
Egy könyvtárhoz (annak tartalmához) csak az adott munkaközösség tagjai férnek hozzá. Azaz: a matekosok anyagait a magyarosok nem látják és viszont. Ezért itt tárolhatók a tanári munkaanyagok (tanmenetek, dolik, stb.). Belső szerkezetük, tartalmuk a munkaközösség kompetenciájába tartozik. Figyelem: a nem közös használatra szánt anyagok helye az ún. home könyvtár (G: meghajtó)!

HIRDETO ALKÖNYVTÁR (J:\TANARAK\HIRDETO)

Minden pedagógus, alkalmazott által látható, írható könyvtár, alkalmazotti körben közkinccsé szánt anyagok számára.

diakok könyvtár (J:\diakok)

Tanárok által írható, minden diák által látható, de nem módosítható könyvtár, szakmai anyagok (feladatok, tanulni- és olvasnivalók, stb.) számára. Az egyes alkönyvtárakat az illetékes munkaközösség kezeli, módosítja:
   •  muvesz
   •  tori
   •  matek
   •  sztech
   •  idnyelv
   •  tesi
   •  termtud

   •  hirdeto: Minden tanár által írható könyvtár, diákságnak szóló hirdetmények számára
   •  szabaly A diákság számára fontos jogszabályok, iskolai szabályzatok (igazgatóság kezeli)

diakonk könyvtár (J:\diakonk)

Azaz DÖK. Minden diák által látható, olvasható könyvtár hirdetmények, stb. számára. A DÖK által megnevezett 2-3 diák tartja karban, azaz tartalmát módosítani csak ők tudják.

© LKG, 2002.