LKG Leövey Klára Gimnázium / Iskolánkról

Tisztelt Támogatóink!

Önök az eddigiek során is jelentõsen hozzájárultak a gimnáziumunkban folyó oktató-nevelõ munka feltételeinek javításához, s ezáltal diákjaink iskolai munkájának eredményességéhez. Ez bátorít fel arra, hogy - az eddigi támogatásokat megköszönve - további segítségüket kérjük, felhívva figyelmüket a lehetséges két támogatási formára.

Alapítványunk támogatása személyi jövedelemadó 1%-ával

A LEÖVEY GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY a 2001. évi személyi jövedelemadó 1%-ából a múlt tanévben több mint 1 000 000 Ft-hoz jutott. (A 2002. évi támogatás is meghaladja az 1 millió forintot.)
Az előző évi maradvánnyal együtt így ez összeg lehetőséget teremtett arra a sokrétű támogatásra, amelyet az októberi és márciusi ülésen az alapítvány kuratóriuma jóváhagyott. A beadott kérelmek alapján az alapítvány fedezte a Gordiusz matematika verseny és a Kenguru nemzetközi matematika verseny költségeit. A természetjárók jutalomkirándulásának útiköltségét is fedezte az alapítvány.
Az erdei iskolai költségeit is csökkentette az alapítványi hozzájárulás mindkét kilencedik osztály esetében, valamint néhány tanulónál a 7.F, a 10.B és a 11.B osztályban. Idén is nagyon sok végzős hallgató kapott nyelvvizsga-díj visszatérítést és felsőoktatási jelentkezési támogatást.
A DÖK is kapott jelentős pénzbeli támogatást programjainak megvalósításához. A nagysikerű iskolai Ki Mit Tud vetélkedő fődíját az alapítvány adományozta. Az Andor Ilona-terem avató ünnepségének költségeiből is részt vállaltunk. A decemberi bécsi tanulmányi kiránduláson résztvevők is számíthattak a kuratórium által megszavazott összegre.
Nem feledkeztünk el a nyári sporttábor támogatásáról sem. A hagyományos nyári irodalmi-történelmi-országismereti kirándulók is megkapták a lehetőségeinkhez mért segítséget. Néhány rászoruló tanuló rendszeres, illetve rendkívüli segítséget kapott. Újdonságként ebben a tanévben közlekedési támogatásként több tanulónak térítettük vissza utazási költségeit. Kulturális hozzájárulással segítettünk az osztályfőnökök által javasolt tanulóknak (színházjegy és -bérlet, múzeumi belépők).
A tantestület szavazata alapján Vas Korinna 12.F osztályos tanuló az érettségi eredményhirdetésén vehette át a Leövey-díj aranygyűrűjét, amelyet az elmúlt hat év kiemelkedő munkájáért kapott. A Közösségi Díjat Werlein Aranka és Kis Dóra érdemelte ki. A DÖK által szervezett szavazás alapján alapítványunk ismét kitüntette iskolánk egyik arra érdemes tanárát - ebben az évben Bors Lászlónét - az Oktatói Díjjal.
Összességében több mint 900 000 Ft-ot használtunk fel, és a juttatásainkban majdnem 500 tanuló részesült. A felhasználás pontos kimutatása az októberi Ferencváros című lapban jelent meg.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak, akik hozzájárulásukkal lehetõséget teremtettek arra, hogy alapítványunk valóban a diákokért és gimnáziumunkért tevékenykedjen.

A Leövey Gimnáziumért Alapítvány adószáma: 18037724-1-43, számlaszáma: 11709002-20073792

Szakképzési hozzájárulás

Minden évben több olyan végzős diákunk van, aki nem kíván felsőfokon továbbtanulni, illetve sikertelen felvételi vizsgát tesz. Számukra jelentett segítséget az érettségi utáni, az intézményen belüli szakmai képzés megszervezése, melyre igen határozott igény mutatkozott mind a szülők, mind a diákok részéről. A képzés gyakorlat-orientált, közvetlenül is felhasználható ismereteket nyújt. Jelenleg iskolánkban az "Ügyintézőtitkár II." (OKJ: 52 3404 04) szakma oktatását biztosítjuk Alapító Okiratunkkal és Pedagógiai programunkkal összhangban.
Az 1995 óta folyó képzés keretében immár a 9. szakképző évfolyamot oktatjuk, az elmúlt évek során több mint 150 diák tett eredményes szakmai vizsgát iskolánkban.
Mindez lehetőséget teremt arra is, hogy a 2003. évi LXXXVI. törvény (a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról), valamint e törvény végrehajtására vonatkozó 31/2001. (IX. 14.) OM rendelet alapján úgynevezett fejlesztési támogatási szerződés keretében a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervek támogassák iskolánkat mint szakképző iskolát.
Az elmúlt naptári évben - jelentős részben az Önök jóvoltából - több mint 4 millió forint szakképzési támogatáshoz jutottunk, melyet elsősorban a számítástechnikai eszközök korszerűsítésére, oktatástechnikai eszközök (írásvetítők, televíziók, stb.) beszerzésére fordítottunk, javítva ezáltal nemcsak a szakképzés, de a gimnáziumi oktatás körülményeit, feltételeit is.
Kérjük Önöket, hogy a szakképzési hozzájárulással mint fejlesztési támogatással a jövőben is szíveskedjenek támogatni gimnáziumunkat. Az Önök által juttatott támogatás felhasználásáról, annak eredményeiről rendszeresen tájékoztatjuk Önöket.
További információkkal dr. Pócs Ilona igazgatóhelyettes szívesen áll rendelkezésükre.

© LKG, 2002.