LKG Leövey Klára Gimnázium / Projektek

Innovatív iskolahálózat

2003 márciusában az Oktatási Minisztérium és a Sulinet Programiroda pályázatot hirdetett az európai innovatív iskolahálózatban való magyar részvételre. Részletek a pályázati kiírásból:

"Az Oktatási Minisztérium egy olyan innovatív iskolahálózat létrehozását tervezi, amelyhez magként kb. 20 közoktatási intézményt választ ki. Elvárás, hogy a pályázat során kiválasztott intézmények a közismereti tárgyakban jártasak legyenek az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásában, r endelkezzenek Internet kapcsolatra alkalmas multimédiás laborral, honlappal, és minőségi oktatást biztosítsanak.
Az innovatív iskola úttörő az iskolák között, az újítás központjában áll, mind hazai, mind európai szinten elismert, az információs és kommunikációs technológiák tanórai alkalmazását tekintve is minőségi oktatást biztosít.
A kiválasztott iskolák a közeljövőben több nemzetközi IKT módszer kidolgozásában és alkalmazásában, illetve modern technológiák és eszközök tesztelésében vehetnek részt különböző külföldi és hazai projektek keretében, amelyekhez képzések, konferenciákon való részvételek és egyéb tevékenységek kapcsolódnak.
Együttműködésünk során a kiválasztott iskolák az Európai Innovatív Iskolahálózat (European Network of Innovative Schools - ENIS) tagjaivá is válnának.
Az ENIS 4 fő kitűzése:

 • A bevált példák elterjesztése
 • Nemzetközi projektek támogatása
 • Az Európai Bizottság programjaiban való részvétel
 • Az élen járó iskolák további fejlődésének, illetve a kevésbé fejlett iskolákkal való együttműködésének ösztönzése, új szervezeti és pedagógiai megoldások kipróbálása

Az iskolának vállalniuk kell, hogy:

 • részt vesznek nemzetközi és hazai projektekben
 • folyamatosan fejlesztik az IKT integrálását és alkalmazását
 • megosztják tapasztalataikat, együttműködnek más iskolákkal
 • az iskola honlapját rendszeresen frissítik, beleértve a projekteket, tevékenységeket és a virtuális tanulási környezet minőségét
 • 4-8 pedagógus részvételével alkotó műhelyt állítanak fel a projektek koordinálására
 • gyakorló terepet biztosítanak tanárképzési és tanár-továbbképzési programok számára
 • diákokból álló tanulócsoportokat hoznak létre a programok kipróbálására."

Gimnáziumunk sikeres pályázatot nyújtott be, így 2003 júniusában tagja lett az Európai Innovatív Iskolahálózatnak
[A tanúsítvány] [Az oklevél].

Kapcsolódó oldalak:
      Ismertető
      European Network of Innovative Schools (ENIS)
      European Schoolnet

© LKG, 2002.