LKG Leövey Klára Gimnázium / Projektek

Celebrate projekt

2002 őszén hirdetett pályázatot a Sulinet Programiroda az European Schoolnet Celebrate projektjéhez való csatlakozás lehetőségéről.

A Celebrate EUN harminc hónapos, 5 millió eurós IT (információs társadalmi) projektje, amelyet az Európai Bizottság finanszíroz, és amelyben Magyarországot a Sulinet Programiroda képviseli. A program az e-learning (digitális, internetes tanulás) fejlesztését célozza meg.

Az European Schoolnet irányításával 11 országból (Svédország, Belgium, Finnország, Hollandia, Egyesült Királyság, Franciaország, Izrael, Norvégia, Spanyolország, Olaszország és Magyarország) egyetemi kutatóműhelyek, fejlesztő cégek, iskolák az együttműködés ideje alatt jelentős mennyiségű, több ezer tanórányi internetes tananyagot hoznak létre. E tananyagok újszerű sajátossága az, hogy egyrészt a modern pedagógiai módszereken alapulnak (a diákok aktív és kreatív munkáját kívánják, fejlesztik a problémamegoldási készséget, feloldják a merev tantárgyi határokat), másrészt szerkeszthetők, átalakíthatók, a felhasználó tanárok a saját igényeiknek megfelelően újabb variációkat hozhatnak létre.

Gimnáziumunk - 9 hazai iskola egyikeként - egy munkacsoporttal 2003. februárjában bekapcsolódott a projekt 1. szakaszába, melynek keretében olyan biológiai, matematikai, fizikai tananyagokat dolgoztunk ki, melyek alkalmasak a digitális korszak által megkövetelt képességek fejlesztésére. A fejlesztés tapasztalatairól ***
A projekt 2. szakasza - melyben az európa szerte fejlesztett tananyagok kipróbálása a cél - 2003. novemberében kezdődött.

Kapcsolódó oldalak:
      A magyar projekt meghirdetése
      Az elkészült magyar anyagok
      Celebrate website
      Celebrate Demo Portal
      European Schoolnet

© LKG, 2002.