LKG Leövey Klára Gimnázium / Projektek

Karriertréning hatvan 11. évfolyamos diák részére a Leöveyben

("On the way of the porpuseful career-building"- A sikeres karrierépítés útján
Phare Access 2001 Macro-projects - HU 0104-03-01-0010
2003. június 30 - 2004. június 30.)

A Junior Achievement Magyaroroszág Alapítvány segítségével az ország 15 iskolájában lehetőség nyílik az Európai Unió által támogatott program megvalósulására. A Leövey Klára Gimnázium egyetlen budapesti iskolaként szerepelhet a projektben.
A támogatott program keretében egy rendezvénysorozatot, illetve szakmai kiadványokat biztosít a JAM diákjaink számára, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy a 11. évfolyamosok felkészüljenek azokra a kihívásokra, amelyekkel majd a középiskola befejezése után szembesülnek. A program által a szakemberek és a diákok közösen dolgoznak azon, hogy tanulóink képesek legyenek céltudatosan pályát választani, és megismerjék azokat a készségeket, képességeket, amelyek szükségesek a sikeres önmegvalósításhoz.

A program a tanulók számára két részből áll: tréningből és tanácsadásból. A tréninget képzett tréner és pszichológus 30 fős csoportoknak tartja két napon, napi 6 órában. Ezen alkalmakkor olyan fontos kérdéskörökre koncentrálnak, amire a diákoknak már a közeljövőben biztos, hogy szükségük lesz. Így szó lesz például a sikerről, a célok meghatározásáról, a kommunikáció jelentőségéről, a munkahely keresés kérdéseiről. A tréning alapvetően elméleti kérdéseket jár körül, amit közösen elemzett szituációs gyakorlatok egészítenek ki.

A tréning várhatóan több olyan kérdést vet fel, amit a tanácsadás folyamán lehet megbeszélni. A tanácsadás ehhez mérten csak intenzíven, szemtől szembe lehet eredményes. Ennek során a tanácsadó megpróbálja a szakmaválasztást elősegíteni a diákok képességeinek, érdeklődésének figyelembevételével. A tanácsadó igyekszik minden személyes kérdésre válaszolni a 20-25 perces egyéni beszélgetés során. A közvetlen beszélgetés a kommunikációs tréning szituációs játékai segítségével szerzett tapasztalatokra, valamint a tréninget záró személyiség-tesztre épül, ahol lehetőség nyílik arra, hogy kidrüljön, milyen a diák érdeklődése, milyen területen tudna a legeredményesebben dolgozni.

A projekt keretében 2003. novemberében két napos "Train the trainings" intenzív szakmai tanárképzésen és felkészülésen vettünk részt, ahol bepillantást nyertünk a program céljába, az iskolai megvalósulás feltételeibe, valamint megismerkedhettünk a trénerekkel és a pszichológusokkal.

A projekt céljai:
az EU elvárásainak megfelelő gondolkodásmód kialakítása a diákokban
a karrier és az élethosszig tartó tanulás kapcsolatának megismertetése
hogy gyakorlati szakemberek példáinak segítségével, karrier szakemberek irányításával a diákokat felkészítsük a munkaerőpiacon rájuk váró kihívásokra
az egyéni boldogulást és a munkaerőpiacon való részvételt segítő kompetenciák és készségek fejlesztése, elvárásokra való felkészítés
hogy a programsorozaton résztvevő diákok a siker nagyobb reményével léphessenek ki iskoláikból, hogy elsajátítsák a sikeres vizsga- és felvételi technikákat, a kommunikáció és tárgyalás elemeit.

Kapcsolódó oldalak:
     Junior Achievement Magyaroroszág
     Junior Achievement Inc.
     A diákok által kapott oklevél

© LKG, 2002.