LKG Leövey Klára Gimnázium / Projektek

Az Európai Nyelvtanulási Napló bevezetése a Leövey Klára Gimnáziumban

A közoktatási törvény 1999. évi módosítása minden közoktatási intézménynek előírja minőségfejlesztési rendszerének kiépítését. Iskolánk minőségfejlesztési céljai a partnerközpontúságra épülnek, vagyis figyelembe veszik a szülő, a tanuló és a jövőbeni munkahely elvárásait.

A nyelvpedagógusok folyamatosan keresik a lehetőséget, hogy munkájukat eredményesebbé tegyék. Az ország a következő évtől az Európai Unió tagja lesz. Az a kérdés vetődik fel, hogy a nyelvoktatás mennyiben járul majd hozzá, hogy tanítványaink egyenrangú európai polgárok legyenek. Az Európa Tanács törekvése, hogy a tagországok összehangolják idegennyelv-tanítási stratégiájukat. Az összehangolási folyamat eredménye a "Közös Európai Referenciakeret Nyelvtanulás-Nyelvtanítás-Értékelés" című dokumentum, amely 2002-ben magyarul is megjelent. A "Közös Európai Referenciakeret"-ben megfogalmazottak gyakorlati megvalósítására fejlesztették ki az "Európai Nyelvtanulási Naplót", amelynek kipróbálására mintegy 20 iskola vállalkozott a megelőző tanévben.

Mi az Európai Nyelvtanulási Napló?

Egy rendszerezett dokumentumgyűjtemény: dokumentálja tulajdonosának az évek során megszerzett nyelvi ismereteit és tapasztalatait, azokat is, amelyek nem jutnak érvényre a hivatalos iskolai bizonyítványokban. A Napló összhangban van a nyelvoktatás közös európai keretével, segíti a kerettanterv gyakorlati megvalósítását. Hasonlóan pozitív szerepet tölt be az új kétszintű érettségi vizsga követelményeinek megfogalmazásában, 6 egymásra épülő egységes európai szintben méri a nyelvtudást. Ez egy olyan eszköz, amely arra serkenti a tanulókat, hogy elgondolkodjanak a nyelvtanulásukról, előre tudjanak tervezni, önmagukat ellenőrizni és értékelni.

A Leövey Klára Gimnázium 2003. szeptemberétől vesz részt a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény támogatásával megvalósuló követő iskolaprogramban. Ebben a tanévben iskolánkban 2 osztályban (7.F angol csoport, 9.A német tagozat) került bevezetésre az Európai Nyelvtanulási Napló 4 ill. 6 évre.

A németesek első tapasztalatairól szaktanáruk Egyedi Csabáné már beszámolt a novemberi Szellemi Piknik idegen nyelvi szekciójában. A tanulók elkészítették nyelvi "önéletrajzukat", sőt megrajzolták "nyelvi családfájukat". A naplóba folyamatosan gyűlnek nyelvtanulásuk dokumentumai. Tanáruk a saját naplójában táblázatokon követheti, hogy tanítványai milyen szinten állnak a képességfejlesztés egyes területein. Jobban kirajzolódik számára, hogy melyik diák igényel korrepetálást, ki az, akinek további feladatok sem lesznek megerőltetőek. Ajánlhatjuk a diákok naplóit a szülőknek is, mert teljes képet kaphatnak arról, hogy gyermekük mit tanul és milyen fokozatokat ér el az alapképességek fejlesztésében. A nyelvtanárok körében nagy volt az érdeklődés az Európai Nyelvtanulási Napló iránt a Szellemi Pikniken, többen akkor döntöttek róla, hogy jelentkeznek majd a követő programra. A legnagyobb sikere annak a szemléletváltásnak volt, amely a teljesítményekre, az eredményekre, a fejlesztett képességekre koncentrál, s nem a hiányosságokkal, sikertelenségekkel, gyenge osztályzatokkal veszi el a tanulók kedvét a további nyelvtanulástól.

Kapcsolódó oldalak:
     Európai Nyelvtanulási Napló ismertetője (OM)
     Röviden az Európai Nyelvtanulási Naplóról

© LKG, 2002.