LKG Leövey Klára Gimnázium / Projektek

Informatika a Leövey Klára Gimnáziumban

Gimnáziumunkban 1983-ban indult meg a számítástechnika/informatika oktatása, egyetlen - legendás - HT1080Z típusú számítógépen (órajele 1.7 MHz, a RAM 16 kB, "grafika" 128x48-as). Mára - számos pályázat, saját fejlesztés, önkormányzati és szponzori támogatás eredményeképpen - három számítástechnikai kabinetünkben 40 korszerű masina áll az oktatás szolgálatában; tucatnyi gépet a pedagógusok használnak; és természetesen vannak számítógépek az irodákban, könyvtárban. Mindez Novell Netware hálózatba szervezve, 1994 óta Internet elérési lehetőséggel; szertárral, "múzeummal", szakkönyvtárral. Számítógépre került a teljes iskolai adminisztráció, könyvelés; iskolaújságunk, évkönyveink is itt készülnek. Négy számítástechnikai tantárgyat oktatunk (alapozó informatika, elméleti és gyakorlati fakultáció, tagozatos osztály). Ma legfőbb törekvésünk, hogy valamennyi tantárgy éljen az informatika adta lehetőségekkel: ezért kapsolódtunk be a Celebrate-projektbe, ezért pályáztunk az innovatív iskola címre is.
Minderről (és sok minden egyébről) részletesen lehet tájékozódni az alábbi oldalakon.

Kapcsolódó oldalak:
     Tíz év (1993)
     Beszámoló, 1997
     Lógunk a Hálón ‘98
     Információs rendszer
     LKG "netikett", 1.0
     LKG Felhasználói Szabályzat
     LKG INformációs RENDszere, 2002
     Versenyeredmények
     Hálózatunk képe
     PC-k otthon
     HP-támogatás
     Informatika a közoktatásban
     Informatika az iskolában (ppt)

Támogatóink:

      hp támogatás       ihm3 (2K)       omlogo3 (2K)       canon3 (4K)