LKG Leövey Klára Gimnázium / Projektek

Gazdasági oktatás a Leövey Klára Gimnáziumban

A Leövey Klára Gimnáziumban 1995 óta folyik Gazdasági ismeretek néven fakultációs oktatás. Az iskola vezetése úgy érezte, "benne van a levegőben" a mindennapi gazdasági életről szóló tárgy iránti igény, és úgy gondolta, az első lépést az iskolának kell megtennie. Ezért - az általános szabályoktól eltérően - öt fő is elég volt az első tanévben a fakultáció elindításához. A tanításra az iskola egykori diákját, jelen sorok íróját, Szomor Tamást kérték fel, akiről hallották, hogy más középiskolákban is tanít hasonló témájú tárgyakat.
Az első tanévben egy nulladik órában és egy délutáni órában zajlott a tanítás. A nem túl kedvező tanítási időpontok, valamint a kis csoportlétszám nem adott lehetőséget a gazdasági, vállalkozói képzésben ekkor már széleskörben megismert aktív tanulási módszerek, csoportos feladatok alkalmazására. Az öt főből végül egy diák döntött úgy, hogy két év tanulás után hatodik tárgyként leérettségizik gazdasági ismeretekből is.
A második tanévtől alakult ki a mai napig érvényes gyakorlat, hogy a fakultációt 7-8. óraként összevonva, tehát 90 perces duplaórában kell megtartani.

Az évek során egyre nőtt a fakultációt választók száma, többségük gazdasági ismeretekből érettségi vizsgát is tett. (A jogszabályok lehetővé teszik, hogy minden olyan tárgyból érettségi vizsgát tehessenek a tanulók, amelyet legalább két éven át heti két órában tanultak.) 2002-ben 17 fő érettségizett, 2003-ban 21 fő jelentkezett érettségi vizsgára. Az érettségire készülő évfolyam létszáma 111 fő, tehát a végzősök közel ötöde (18,92%) választotta ötödik érettségi tárgyként a gazdasági ismereteket. A további választható tárgyakra jelentkezés adatai: ének-zene: 4 fő, rajz és műalkotások elemzése: 6 fő, számítástechnika: 7 fő, pszichológia: 10 fő. A 2002/2003-as tanévben negyven 11. évfolyamos diák jár a fakultációra, tehát várhatóan jövőre még többen fognak e tárgyból érettségizni.

A tantárgytól azt várja az iskola vezetése, hogy a gazdasággal kapcsolatos témák iránt érdeklődők kíváncsiságát elégítse ki, ahhoz is segítséget nyújtva, hogy a tanuló eldönthesse, ilyen irányban kívánja-e tanulmányait folytatni. Ebből az is következett, hogy ez nem felvételi előkészítő, vagyis nem azonos a közgazdasági szakközépiskolák "Közgazdaságtan" elnevezésű tantárgyával. A tantárgy tematikájának összeállítását a tanárra bízták. Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint az első évben (11. évfolyamon) a diákok választhatnak, hogy a Young Enterprise (YE) elnevezésű diákvállalkozási programban kívánnak-e részt venni, vagy inkább a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány által itthon meghonosított aktív tanulási módszerre épülő szituációs gyakorlatok, "gazdasági játékok" segítségével szeretnének a téma alapjaival megismerkedni. (Egy tanévben csak az egyik módszert lehet választani a többség döntése alapján. A választást elsősorban a fakultációra jelentkezők adottságai határozták meg: a bátrabb, aktívabb csoportok a YE-t választották, az "elméletibb" képzésre vágyók, a nagyon újszerű dolgoktól kicsit idegenkedők, illetve a "kényelmesebb" diákok az órakeretet meg nem haladó módszert szokták választani. Amikor nem alakulnak diákvállalkozások, akkor is évente egy-két iskolai eseményre alkalmi csoportok szerveződnek, például egy-egy iskolai rendezvény büféjének a megszervezésére. Az iskola vezetése a kínálkozó lehetőségekkel először a fakultáción tanulókat keresi meg.)

A 2002/2003-as tanévben 4 YE vállalat működött a 11. évfolyamon, a vállalati megbeszélések időpontja maga a fakultáció, ahol a tanár egyben a tanácsadója is valamennyi vállalatnak.
A 12. évfolyamon a Junior Achievement Magyarország Alapítvány által kiadott "Alkalmazott közgazdaságtan" című tankönyv alapján tanulnak a diákok. Az érettségi vizsgán a tanár által összeállított 20 tétel közül kell egyet húzni. A tételek a tankönyv alapján kerülnek összeállításra. A témák a legfontosabb gazdasági szereplők szerint csoportosíthatóak. A háztartásokkal kapcsolatban például a családi költségvetés jelentőségéről, a megtakarítások fajtáiról, a fogyasztóvédelem kérdéseiről, a vállalkozásokkal kapcsolatban például a sikeres vállalkozás alapításának, finanszírozásának, marketingjének kérdéseiről, az állammal kapcsolatban pedig az állam gazdasági szerepéről, a monetáris politikáról, a gazdaságpolitika kérdéseiről tanulnak a diákok. A makrogazdasági témák közül tanulnak például a központi bank feladatairól, a gazdasági integrációkról, a szocialista, valamint a piacgazdaságok közötti különbségekről, Magyarország II. világháború utáni gazdasági fejlődéséről.

A tanórák rendszeresen a diákok kérdéseivel indulnak. Általában az aktuális, a médiában nagyobb hangsúlyt kapott gazdasági hír értelmezéséhez kapcsolódik a kérdés, vagy a tanár véleményére kíváncsiak. 2003 elején például az olajárak változásának okai iránt érdeklődtek, és az EU csatlakozás várható gazdasági előnyeiről, hátrányairól, a nagyobb méretű üzembezárásokról, a hajléktalan-ellátás problémáiról, a kereskedelmi TV-csatornák közötti versenyről alakult ki hosszabb beszélgetés.

2003 januárjában a 2005-ös érettségi vizsgára vonatkozó jogszabályi változások miatt döntéshelyzetbe került az iskola. 2005-től ugyanis általános vizsgakövetelményekre épülő, illetve akkreditált vizsgatantárgyakból lehet érettségizni. Ez a 2002/2003-ban 10. évfolyamos diákokat fogja először érinteni. A fakultációkat a 10. évfolyamos diákoknak a második félév elején szokták meghirdetni, az előzetes jelentkezéseket a tavaszi szünetig lezárják. Ezért vált januárban aktuálissá a kérdés, hogy milyen fakultációkat hirdethet meg az iskola. A Gazdasági ismeretek című fakultációval kapcsolatban azért merült fel probléma, mert a döntés időpontjában nem volt ilyen néven kidolgozott általános vizsgakövetelmény, illetve nem került nyilvánosságra akkreditáció útján kidolgozott vizsgakövetelmény sem. (Az általános vizsgakövetelményeket jogszabályok formájában hozták nyilvánosságra "Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról" szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendeletben, illetve ennek módosításaiban. A rendelet arról nem rendelkezik, hogy miképpen kerülnek nyilvánosságra az akkreditált vizsgatantárgyak követelményei.)

Ebben a helyzetben az iskolában három alternatíva merült fel. Egyik lehetőség, hogy az iskola maga akkreditáltatja az általa kidolgozandó vizsgakövetelményeket, ebben az esetben nem lesz változás az eddigiekhez képest. Második lehetőség, hogy az iskola a Junior Achievement Magyarország Alapítvány (JAM) által akkreditálandó vizsgakövetelmények alapján fog majd érettségiztetni, amely várhatóan nem jelentene lényeges változást az eddigiekhez képest, (mivel eddig is az Alapítvány tananyagára épült az érettségi). Harmadik lehetőség, hogy az iskola a "Társadalomismeret" néven megjelent tantárgy általános követelményei alapján készíti fel a diákokat az érettségire. Ez utóbbi döntés jelentős változást hozna, hiszen e tárgy követelményeinek csak egy kisebb részét alkotják a gazdasági ismeretek, a jelentősebb rész a "Társadalmi ismeretek", amely tartalmában teljesen különbözik a fakultáción eddig tanítottaktól. A döntés viszonylag egyszerű volt, ugyanis az iskolának nem volt 200 000 Ft felesleges pénze, amennyibe az akkreditációs eljárás került volna. Nem kívánt az iskola kockáztatni sem, hogy megkezdi a tanítást, folytatva a korábbi gyakorlatot, és talán menet közben az Alapítvány (JAM) vagy az állam elkészíti a szükséges követelményeket. Maradt a harmadik alternatíva, tehát az iskola, egyeztetve az érintett óraadó tanárral, "Gazdasági ismeretek" helyett "Társadalomismeret" néven hirdetett fakultációs tantárgyat.

2003 tavaszán az új tantárgyra csak 5 fő jelentkezett, így a 2003/2004-es tanévben csak külön fenntartói támogatással tudott elindulni a fakultáció.

Szomor Tamás

Kapcsolódó oldalak:
     Cikk iskolánkról (is) az Új Pedagógiai Szemlében
     Young Enterprise Alapítvány
     Young Enterprise UK
     Karácsonyi vásár

© LKG, 2002.