LKG Leövey Klára Gimnázium / Projektek

A ZORKA projekt

A "Zorka 2004" projekt célja olyan módszerek és technikák kidolgozása és kipróbálása az Innovatív Iskolahálózat tanáraival és diákjaival, melyek a későbbiekben beépíthetők minden iskolatípus helyi tantervébe és sikerrel használhatók a természettudományos oktatásban (biológia, kémia, fizika, földrajz, természetismeret).

A "Zorka 2004" projekt két részből áll:

1. Meteorológiai mérések
A meteorológiai mérések során minden iskola telepíti a meteorológiai állomást, melynek mérési adatait a helyszínen, számítógépen rögzítik, kiértékelik és a projekt tartama alatt, mindennap elküldik a Sulinet szerverére, ahol egy központi honlapon tekinthetők majd meg a mért értékek.
A 2004. május 3 - június 11. időszakban minden nap egy iskola időjárás-jelentést készít. Az időjárás-jelentést a reggeli órákban rendelkezésre álló helyi adatok és más elérhető meteorológiai információk alapján hangfájl formájában küldik el a Sulinet szerverére, ahol minden nap letölthető az aktuális időjárás-jelentés.
A projektben résztvevő innovatív iskolák a 30 nap meteorológiai adatait kiértékelik, a méréseket dokumentálják és fotókkal, videóval illusztrált bemutatót készítenek.

2. Környezeti vizsgálatok és természettudományos kísérletek
A projektben résztvevő iskolák a kapott mérőműszerekhez természettudományos kísérleteket és méréseket terveznek. A 30 innovatív iskolából 15 pár alakul, megtervezik a kísérleteket, méréseket (min. négyet). A kitalált kísérleteket elvégzik és fotókkal, videóval dokumentálják azt. A dokumentációt aztán egy másik "iskolapár" kapja meg és ismételten elvégzi a méréseket, kísérleteket.
A munka során a résztvevők a mérési eredményeket, kísérleteket háttéranyagokkal egészítik ki úgy, hogy az SDT elérhető, és az Oktatás honlap meglevő tananyagaira támaszkodnak.
Ezt követően minden iskola összeállít olyan foglalkozásokat (módszertani tanácsokkal együtt), melyeket feltöltésre kerülhetnek a Sulinet Digitális Tudásbázisba.

Kapcsolódó oldalak:
     ZORKA a Sulineten
     A meteorológiai állomásról
     Iskolai időjárás-jelentések a Sulineten
     A leöveys hangfájl (mp3, ~ 2MB)
     Mérési jegyzőkönyv 1. (pdf, 290 kB)
     Mérési jegyzőkönyv 2. (pdf, 240 kB)

LKG most LKG most LKG most