LKG Leövey Klára Gimnázium / Érettségi

Érettségi, 2003

Felvételizők, figyelem! A LKG kódszáma: 913.

>>> Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai
>>> A feladatok, megoldásaik
>>> Dolgozatok megtekintési időpontjai
>>> Szóbeli vizsganapok
>>> Szakmai vizsga menetrendje

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai

(A délelőtti vizsgák 8 órakor, a délutániak 14 órakor kezdődnek.)

1. Nappali tagozat

Sorszám

Tantárgy

Időpont

1.

Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási nyelvű középiskolák célnyelve

2003. május 9. de.

2.

Magyar nyelv és irodalom

2003. május 12. de.

3.

Matematika

2003. május 13. de.

4.

Orosz nyelv

2003. május 13. du.

5.

Fizika

2003. május 14. de.

6.

Rajz és műalkotások elemzése

2003. május 14. du.

7.

Kémia

2003. május 15. de.

8.

Latin nyelv

2003. május 15. du.

9.

Angol nyelv

2003. május 16. de.

10.

Más idegen nyelv

2003. május 16. du.

11.

Német nyelv

2003. május 22. de.

12.

Olasz nyelv

2003. május 22. du.

13.

Francia nyelv

2003. május 23. de.

14.

Spanyol nyelv

2003. május 23. du.

2. Felnőttoktatás

Sorszám

Tantárgy

Időpont

1.

Magyar nyelv és irodalom

2003. május 26. du.

2.

Matematika

2003. május 27. du.

3.

Fizika

2003. május 28. du.

4.

Kémia

2003. május 29. du.

5.

Rajz és műalkotások elemzése

2003. május 30. du.

6.

Idegen nyelv

2003. június 2. du.

Feladatok, megoldások

A magyar írásbeli tételek vázlatos kidolgozása (forrás: Sulinet)

  1. Új érzésvilág és kifejezésmód Ady Endre költészetében
  2. Vörösmarty Mihály "Gondolatok a könyvtárban" című versének elemző bemutatása
  3. A novella műfaji jellemzőinek bemutatása egy szabadon választott magyar mű alapján.

 • Kiegészítő javítási útmutató a magyar nyelv és irodalom érettségi dolgozatok nyelvi minősítéséhez
 • A közös érettségi-felvételi dolgozatok pontátváltási útmutatója
 • Pontozási útmutató idegen nyelvből
 • A közös érettségi-felvételi írásbelik feladatai, javítási útmutatói

Matematika pontozási útmutató, megoldások (OM)
Fizika pontozási útmutató, megoldások (OM)
Rajz és műalkotások elemzése: javítási útmutató az A tételhez, illetve a B tételhez (OM)
Latin nyelv: javítási útmutató és feladatlap
Kémia: megoldási-pontozási útmutató
Angol nyelv: feladatlap a gimnáziumi alaptanterv szerint érettségizőknek
Francia nyelv: feladatlap a gimnáziumi alaptanterv szerint érettségizőknek
Német nyelv: feladatlap a gimnáziumi alaptanterv szerint érettségizőknek
Spanyol nyelv: feladatlap a gimnáziumi alaptanterv szerint érettségizőknek
FELNŐTTOKTATÁS matematika: pontozási útmutató, megoldások
FELNŐTTOKTATÁS fizika: pontozási útmutató, megoldások
FELNŐTTOKTATÁS kémia: megoldási-pontozási útmutató

Szóbeli vizsganapok

Nappali tagozat:
 • 12.A: 2003.06.16-17,
 • 12.B: 2003.06.16-18,
 • 12.C: 2003.06.19-20,
 • 12.D: 2003.06.19-20,
 • 12.F: 2003.06.16-18.
Felnőttoktatási tagozat
 • 12.A: 2003.06.18,
 • 12.C: 2003.06.16-17,
 • 12.F: 2003.06.16-17.
(A személyenkénti beosztás csak az első vizsganap reggelén válik véglegessé!)

Dolgozatok megtekintési időpontjai

Nappali tagozat:
 • 12.A: 2003.06.03,
 • 12.B: 2003.06.04,
 • 12.C: 2003.06.05,
 • 12.D: 2003.06.05,
 • 12.F: 2003.06.04.
(A pontos beosztás a 034. szoba előtti hirdetőtáblán tekinthető meg.)

Szakmai vizsga menetrendje

Gépírás: 2003.05.26,
Számítástechnika: 2003.05.27,
Szóbeli: 2003.05.30.
(Az egyes vizsgarészek reggel 8 órakor kezdődnek!)

© LKG, 2002.