LKG Leövey Klára Gimnázium / ESZTER projekt

Az ESZTER projekt felhívása

a Sulinet Digitális Tudásbázis kipróbálása és innovatív használata az oktatásban

Az elmúlt évek IKT-alapú projektjei folytatásaként a Sulinet Programiroda az innovatív iskolák részvételével új együttműködést indít 2005. novemberében.
A Sulinet a továbbiakban is fontosnak feladatának tartja, hogy az innovatív iskolák oktatási projektjeihez szakmai támogatást nyújtson és a munka során születő jó gyakorlatot továbbadja más iskolák számára is. Az ESZTER projekt nem közvetlen folytatása a Zorka 2004-nek, hiszen ebben bármilyen tantárgy és téma iránt érdeklődő diákok és tanárok részt vehetnek az alábbi célkitűzések figyelembe vételével.

A projekt célkitűzései:

  • a Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagainak használata az oktatásban (tanórán és azon kívül),
  • az innovatív iskolai program keretében beszerzett eszközök kreatív használata (a számítógépes eszközökön túl ide tartozik a meteorológiai állomás és a szenzoros mérőcsomag),
  • a Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagszerkesztő eszköz kipróbálása és véleményezése,
  • egy, az iskola által választott kollaboratív platform használata.

A projekt időtartama: 2005. december 1. - 2006. május 31.

A projektek tartalma

A célkitűzések figyelembe vételével minden iskola elkészítheti a saját tervét, mely számára a legfontosabb és közel áll az iskola innovatív tanáraihoz is. A témákra, a projekten belüli tevékenységekre az iskolák javaslatokat dolgozhatnak ki, melyeket az Innovatív Iskolák Szakmai Napján poszter formájában is bemutatnak. A terveket egy zsűri értékeli, és a legjobb ötleteket díjazzuk. Egy-egy projekttervet több tanár is elkészíthet közösen, bármilyen témában, bármilyen tantárgyhoz kapcsolódóan, a fenti irányelvek teljesülése mellett.
A Szakmai Napon az elkészült terveket, ötleteket, javaslatokat műhelymunka formájában megbeszéljük és ezután minden iskola elkészíti a végleges tervét a fentebb jelölt időszakra (határidő: 2005. december 1.).

A projektben való részvétel minden iskola számára kötelező, de a tervkészítés fakultatív. Célunk, hogy az ESZTER projektben minden iskola olyan egyéni tervvel vehessen részt, amely mind az iskolának, mind az Innovatív iskolai projekt céljainak megfelel.
Az elkészült tervek nyomán minden iskola ötletekkel gazdagodik, esetleg új kapcsolatok szövődnek vagy régiek elevenednek fel és így mindenki elkészítheti a végleges tervet.
A projekt során a Sulinet szakmai támogatást nyújt, melynek része az SDT tananyagszerkesztő eszköz betanítása minden iskola egy-egy képviselőjének egy később megjelölt időpontban.
Az ESZTER projekt során születő eredményeket egy szakmai zsűri bevonásával értékeljük és a legjobb iskolák díjban részesülnek.

Ugrás "Egység a sokféleségben, sokféleség az egységben" (a leöveys projekt-terv)
Ugrás "UTAZÁS AZ ÉRETTSÉGI KÖRÜL" (az elkészült weblap)