LKG Leövey Klára Gimnázium / ESZTER projekt

ESZTER projekt - a leöveys program

A PROJEKT TÉMÁJA

Az Európai Unió egyes országainak, etnikai, nyelvi, vallási, kulturális sokszínűségének vizsgálata Szűkebben az átmeneti rítusok vizsgálata, összehasonlítása.

Egység a sokféleségben, sokféleség az egységben

Az Európai Unió arra ösztönöz bennünket, hogy megtanuljunk együtt élni a magunk sokszínűségében. Az európai integráció sok kérdést vet fel nekünk az oktatók, a diákok, a leendő európai polgárok mentalitásáról Eme kihívásnak szeretnénk megfelelni a projekt keretén belül oly módon, hogy tanulmányozzuk egymás kulturális környezetét, hogy az interkultúra segítségével szélesítsük fiataljaink látóhatárát, továbbá erősítsük az európai dimenziót iskolánkban. Együtt akarunk arról gondolkodni, "hogyan lehet együtt békében élni", megerősítve a szolidaritást, az elkötelezettséget, az egymás iránti empátiát, a tőlünk eltérő szokások elfogadását.

Az alapokat az integráció kialakulásának, intézményrendszerének megismerése adná. A program eme részének lebonyolításában az SDT Uniós tananyaga kiváló segítséget nyújt.

A projekt lebonyolításában résztvevő diákok, angol, német francia és spanyol nyelvet tanulnak, így a vizsgált országok, ezen nyelvterületekről kerülnek ki. Programunk célja, hogy feltárjuk az adott országok etnikai, vallási, nyelvi sokszínűségét. Ezen belül kiemelten vizsgálnánk az átmeneti rítusokat, azaz az életfordulókhoz kapcsolódó eltérő szokásokat. Figyelembe véve a programban dolgozó diákok életkorát, a születés, felnőttéválás folyamatához kötődő rítusokat gyűjtenénk egy csokorba. Gazdagítva ezzel a diákok, tanárok ismeretanyagát.

A program lebonyolítása több tantárgyat ölelne fel (történelem, néprajz, illetve az adott nyelvek). Arra törekszünk, hogy különböző tevékenységek révén realizáljuk remélt eredményeinket: egy saját honlap szerkesztésével, mely révén megoszthatjuk ismereteinket, tapasztalatainkat.

A program minden bizonnyal hozzájárul az értékek, a hagyományok, rítusok, megismeréséhez. A multikulturális jelleg pedig, a szolidaritás, a másik tiszteletben tartása, közösségi tudatának kialakításához.

Ütemterv

December: Feladatok kijelölése, munka ütemezése, személyekhez rendelése, meghatározott tananyag elsajátítása
Január, február: anyaggyűjtés, kutatómunka
Március: forrásanyag rendszerezése
Április, május: Feldolgozás, internetes honlap elkészítése

Érintett tantárgyak: történelem, néprajz, angol, német, spanyol, francia
Kollaboratív eszközök és munkaformák: think.com, SDT
Egyéni kutató munka, csoportmunka, tanári irányítással végzett tanórai munka
Használt technikai eszközök: számítógép, projektor, fénymásoló, nyomtató, digitális fényképezőgép, digitális kamera
Résztvevő tanárok: Soltész Viktória(magyar, néprajz) Bors Lászlóné (történelem) Egyedi Csabáné(német) Kóbor Annamária (angol) Tiszáné Dékay Zsuzsa (spanyol) Pribilla Andrea (Francia) Kauders Tamás (történelem, számítástechnika)
Résztvevő diákok - korosztály és létszám: 11. évfolyam, 20 fő

Ugrás A projekt felhívása
Ugrás "UTAZÁS AZ ÉRETTSÉGI KÖRÜL" (az elkészült weblap)