A SCALE szakkör tematikája

Célok:

Résztvevők: minimum 10 középiskolai tanuló, lehetőleg szakköri formában

Eszközök: minimum 10 hálózatba kötött számítógép + 1 tanári gép, nyomtató, papír

Időtartam: 10*1,5 óra október 13. és január 16. között. Egy alkalom másfél órás, kivéve az első két foglalkozást, amely dupla, tehát 3 órás.

Feldolgozandó témák:

A foglalkozások felépítése

1-2. foglalkozás (3 óra) - szünet igény szerint

 1. Előteszt (20 perc)
 2. On-line vagy szóbeli vitatréning (1 óra)
 3. On-line tréning a gráf alkalmazásához (1 óra) + egyéb eszközök megismerése
 4. Vitatéma (GMO) felvetése: tételmondat
  Gráf megrajzolása saját vélemény alapján (40 perc)

Otthoni feladat: a kiadott tananyag átolvasása

3-4. foglalkozás (3 óra) - szünet igény szerint

 1. Az eszközhasználat gyakorlása (30 perc)
 2. Az egyéni gráf átalakítása, kiegészítése az olvasmányok alapján (30 perc)
 3. Vita párokban a Chat és a Gráf modul párhuzamos használatával (80 perc)
 4. Vita lezárása, az egyéni gráf véglegesítése (40 perc)

5. foglalkozás (1,5 óra)

 1. Megadott szépirodalmi vitázó szöveg grafikus ábrázolása a gráf segítségével párban.
 2. Csoportos megbeszélés

6. foglalkozás (1,5 óra)

 1. Vitatéma (Esélyegyenelőség) felvetése (beszélgetés)
 2. Anyaggyűjtés, megadott tananyag átolvasása
 3. Tételmondat - Egyéni érvelő esszé készítése az olvasmányok alapján

7. foglalkozás (1,5 óra)

 1. Az Alex használatának gyakorlása
 2. Vita az Alex modul segítségével (Esélyegyenlőség kifejtése)
 3. Páros érvelő esszé készítése

8. foglalkozás (1,5 óra)

9. foglalkozás (1,5 óra)

10. foglalkozás (1,5 óra)

A szakköri munka értékelése frontális beszélgetés formájában