LKG Leövey Klára Gimnázium / Adatok, tények

A Leövey Klára Gimnázium nappali tagozatos osztályainak névsorai

Az oktatási jogok biztosának állásfoglalása szerint "... a tanulók valamennyi személyes adata - az adatvédelmi törvény 3. § (3) bekezdése értelmében - csak az érintett hozzájárulása esetén hozható nyilvánosságra, szerepeltethető az iskolai honlapon."
(Bővebben: Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2002. évi tevékenységéről, http://www.oktbiztos.hu/)

A fentiek miatt a tanulói névsorok egyelőre nem érhetők el szerverünkön.