LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Krónika

Az 1999/2000-es tanév elõzményeként a múlt nyáron ismét járt diákcsoportunk Erdélyben. Megtartottuk szokásos nyári táborainkat: most is volt gólya- és evezõstábor, valamint Balatonalmádiban röplabda edzõtábor.
Augusztus 31-én az Iskolaszék áttekintette a tanév indítását, döntött a tankönyvtámogatás módjáról.

Szeptember
A tanévnyitó ünnepségre szeptember 1-jén került sor.
3-án és részben 4-én kirajzottak diákjaink, osztálykirándulásra indultak az ország legkülönbözõbb tájai felé.
21-én és 23-án került sor a 7. és 9. évfolyam matematika és magyar felmérõjére.
13-án indultak a fakultációk, valamint megkezdõdött az oktatás a 13. évfolyamon.
23-án került sor az elsõ szülõi értekezletre.

Október
Október 1-jén kezdõdtek a következõ hetekben, hónapokban folyamatosan zajló háziversenyek matematikából, biológiából, kémiából, fizikából, történelembõl, francia és spanyol nyelvbõl.
Október elején indultak a gimnáziumunkba jelentkezõk számára az elõkészítõ foglalkozások. Magyarból és matematikából indítottunk szakkört a leendõ leöveyseknek.
Az immár hagyományosnak mondható erdélyi délutánra 1-jén gyûltek össze a nyári túra résztvevõi.
2-án került sor a szintén hagyománnyá vált õszi Zergevirág-túrára.
21-én egy tantestületi értekezlettel indult meg iskolánkban a minõségfejlesztési program.
22-én ünnepi hangversennyel emlékeztünk meg 1956 októberének eseményeirõl.

November
4-én volt a matematika OKTV 1. fordulója.
A november 9-én tartott nyílt napon ezúttal is sok érdeklõdõ fordult meg iskolánkban. Reméljük, hogy reális képet kaptak egy "középiskolai nagyüzem" mûködésérõl, s felkeltettük érdeklõdésüket iskolánk iránt.
11-én rendeztük meg a Kazinczy-verseny iskolai fordulóját.
12-én, 13-án a Diákönkormányzat vezetõi Zánkán táboroztak.
16-án Nemes Tihamér számítástechnikai verseny volt, 18-án pedig az Arany János irodalmi verseny házi fordulóját bonyolítottuk le.
16-án iskolánk adott otthont - immár negyedszer - a ferencvárosi pedagógusok egész napos konferenciájának, a "Szellemi piknik"-nek.
18-án a nevelõtestület a minõségfejlesztési program célkitûzéseirõl értekezett, majd szülõi fogadóestet tartottunk.
November végén voltak az OKTV-versenyek elsõ fordulói fizikából, biológiából, földrajzból, francia és német nyelvbõl.

December
A tél az OKTV elsõ fordulójával kezdõdött kémiából, valamint angol, orosz és spanyol nyelvbõl.
2-án rendeztük meg a helyesírási versenyt.
7-én az érdeklõdõ szülõk számára tájékoztatót tartottunk gimnáziumunkról.
Az immár hagyományos adventi bécsi kirándulás idén sem maradt el: diákjaink 3-án és 4-én látogattak el a szomszédos fõvárosba.
10-én került sor a gólyák bemutatkozó estjére.
20-án - új kezdeményezésként - Európai népek karácsonya címmel egész napos kulturális rendezvényre került sor iskolánkban.
21-én az osztályok megrendezték karácsonyi ünnepségeiket.
A téli szünet december 22-tõl január 2-ig tartott.

Január
A január 9-én tartott szalagavató bállal kezdõdtek iskolánkban a 2000. év eseményei. A bálon ismét nagy sikert arattak a nyitótáncok.
11-én diákjaink részt vettek a kerületi népdaléneklési versenyen és a kamarakórus-találkozón. Mindkét rendezvényen tanulóink igen eredményesen szerepeltek.
15-én rendeztük meg iskolánk számítástechnikai kabinetjeiben a Nemes Tihamér Számítástechnikai OKTV verseny regionális fordulóját.
A 25-27-én tartott osztályozó értekezletekkel zárult az elsõ félév munkája.
31-e és február 5-e közt a sítáborban pihent diákjaink egy csoportja. Ugyanekkor a 8.F és 10.F osztályok Kincsesbányán erdei iskolában tanultak.

Február
A hónap elején a diákok kézhez kapták a félévi értesítõjüket.
10-én a nevelõtestület értékelte az elsõ félév eredményeit, majd szülõi értekezletekre került sor.
18-ig választhatták meg a tizedikes tanulók jövõ évi fakultációs tárgyaikat, a kilencedikesek pedig második idegen nyelvüket.
22-én rendeztük meg a Kalmár László számítástechnikai verseny iskolai fordulóját.
23-án rendeztük meg iskolánkban a Gordiusz Matematikai Tesztversenyt.
29-én került sor iskolánk Kodály-termében az orosz nyelvi OKTV regionális fordulójára.

Március
6-a és 10-e között zajlott iskolánkban a leendõ 7. és 9. évfolyamos diákok felvételi vizsgája.
13-án és 14-én a 9.C osztályosok által elõadott "A szebeni fiúk" címû darabbal emlékeztünk meg az 1848-as forradalom évfordulójáról.
16-án rendeztük meg iskolánkban a nemzetközi Kenguru matematika verseny helyi fordulóját.

Április
3-a és 8-a között a 8.G osztály dán diákcsoportot fogadott.
6-án került sor a Diákközgyûlésre.
7-én az Andor Ilona nõi kar adott nagy sikerû koncertet iskolánk Kodály-termében.
11-én, a Költészet Napja alkalmából sikeres rendhagyó irodalomórát tartottak diákjaink.
12-e és 14-e között került sor a Leövey-napokra. Ismét volt sportnap, szavalóverseny, városismereti vetélkedõ, ismeretterjesztõ elõadások. Ekkor mutatta be a 9.C osztály a "Stílusgyakorlatok" címû darabot, és sor került a színkör elõadásában Molnár Ferenc: Ibolya címû színmûvének nyilvános fõpróbájára is.
A tavaszi szünet 18-tól 25-ig tartott.
27-én tárgyalta meg a nevelõtestület a 8. évfolyamos tantervek értékelését. Az értekezletet követõen szülõi fogadóestet tartottunk.
28-a és 30-a között végzõseink Kincsesbányán elõkészítõ táborban tréningeztek a felvételire történelembõl, matematikából, fizikából, biológiából és kémiából.

Május
1-jén utaztak egy hétre Dániába a 8.G osztályosok.
2-án a 11-12. évfolyamos történelem fakultációs diákok terepgyakorlaton vettek részt.
11-én megtartottuk a 12. évfolyam osztályozó értekezleteit.
12-én elballagtak végzõseink.
13-a és 15-e között Selmecbányán járt a 9.F és 9.G osztály.
15-én megkezdõdtek az írásbeli érettségi vizsgák.
15-én, 16-án került sor a 10. és 11. évfolyam osztályvizsgáira magyarból, történelembõl, idegen nyelvekbõl.
22-24-e között folytak a központi felvételi-érettségi írásbelik.
26-án a kerületi "Színjátékforgó" keretében színjátszóink - a Proszcénium csoport - Queneu: Stílusgyakorlatok címû darabját adták elõ.
27-én francia nyelvû színjátszó csoportunk sikerrel szerepelt a "Szárnyak fesztiválján" Le soleil noir de la melancolie (A melankólia fekete napja) címû elõadással.
30-án a gépírás vizsgával megkezdõdött a 13. évfolyamosok szakmai vizsgája.

Június
A "titkárjelöltek" szakmai szóbeli vizsgájára 5-én került sor.
10-én iskolánk Zergevirág-forrásához vittük kirándulni leendõ diákjainkat.
Az utolsó tanítási héten kinyitottuk az iskola kapuit: múzeumokba, az Állatkertbe, a Csodák Palotájába, a Nemzeti Sírkertbe, a Széchenyi könyvtárba és a Planetáriumba vittük a 7-11. évfolyamos tanulókat.
13-14-én megtartottuk az osztályozó értekezleteket.
16-án volt az utolsó tanítási nap, az alsóbb évfolyamok számára ekkor tartottuk meg a tanévzáró ünnepélyt.
19-én megkezdõdnek a szóbeli érettségi vizsgák.
26-án kerül sor a beiratkozásra, tájékoztató szülõi értekezlettel egybekapcsolva.
27-én tanévzáró értekezleten értékeljük az év eseményeit, s készülünk fel a következõ tanévre.

© LKG, 2002.