LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

A nyolcadikos előkészítő tanfolyamok

Az 1992/93-as tanév õszén indítottunk elõször elõkészítõ foglalkozásokat általános iskolások részére. Kéthetente két-két órában tartottunk matematika és magyar elõkészítõt a fõváros különbözõ általános iskoláiból jelentkezõ nyolcadikosoknak. Házi versenyen és próbafelvételin értékeltük a résztvevõk teljesítményét. A legjobbak felvételi nélkül kerülhettek be iskolánk elsõ osztályaiba.
A következõ évtõl kezdve hetente tartottuk a foglalkozásokat. A szakköröket induláskor általában harmincnál több gyerekkel kezdtük el, majd a késõbbiekben csökkent a létszám.
Az 1998/99-es tanévben egy kis létszámú csoportban a hatosztályos gimnáziumba jelentkezõknek is indítottunk szakkört.
Az elõkészítõk anyagát megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy a gondolkodást fejlesztõ feladatokat, a rutinszerû problémamegoldást, a jártasság- és készségszintû alkalmazásokat vegyesen használhassuk. Így a nagyon sok helyrõl, igen vegyes elõzményekkel idekerült gyerekek sikerekhez is juthattak, fejlõdhettek és hiányaikat is pótolhatták.
Komoly problémát jelentett, hogy a gyerekeket valamennyire megismerjük, hiszen a heti egy alkalom nagyon kevés. A délutáni foglalkozásokon a tanulók gyakran fáradtak voltak, így az idõközi felméréseink legtöbbször nem mutattak reális képet. A gyerekek túlterheltek, az otthoni önálló munkára a többségnek nem maradt ideje, ezért a folyamatos, versenyszerû feladatmegoldások nem érték el a céljukat.
Sajnálatos, hogy a legjobbak általában több helyre jelentkeztek, és nem mindig a mi felvételi ajánlatunkat fogadták el.
Az utóbbi két évben az elõzõekhez képest gyengébb képességû és eredményû gyerekekkel foglalkoztunk, így külön örömet jelentett, ha valamelyikük az elõkészítésnek köszönhetõen sikeresen szerepelt a felvételi beszélgetéseken.
Tapasztalataink szerint szívesen jártak ide a gyerekek, érdeklõdtek iskolánk élete iránt. A szülõk is igénylik az ilyen jellegû foglalkozásokat.
Az elõkészítõket matematikából Buró Lászlóné, Duffek Valéria, Fábián Tamásné, Kaszibáné P. Márta és Rábai Edit vezették, magyarból Kutassyné W. Melinda és dr. Nagy Emília.

Duffek Valéria

© LKG, 2002.