LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Tájékoztató a Leövey Gimnáziumért Alapítvány tevékenységérõl

Az Alapítvány az elõzõ évekhez hasonlóan 1999 szeptemberében is idõben és a törvényeknek megfelelõen beadta azokat a nyilatkozatokat, amelyek lehetõvé teszik a személyi jövedelemadó nekünk szánt 1%-ának elfogadását. Ezek után döbbenten és sajnálattal értesültünk arról, hogy az APEH elutasító határozatokat küldött támogatóinknak. A tömeges elutasítások hírére felvettük a kapcsolatot az APEH illetékeseivel, majd hosszas ügyintézéssel kiderítettük az okot is: egy 1995-ös bevallást az Alapítvány késve adott be, ezért bírságot róttak ki rá. Ezt a bírságot 1997 szeptemberében befizettük, így váltunk jogosulttá elsõ alkalommal az 1%-ok elfogadására. Ezt követõen késedelmi pótlékkal sújtották az Alapítványt 1997 novemberében, ezt bejegyezték az adónyilvántartási lapunkra, de errõl sem akkor, sem késõbb sem kaptunk értesítést. Ezért 1998-ban úgy nyilatkoztunk, hogy semmilyen köztartozásunk sincs, és ezt a nyilatkozatot az APEH elfogadta. Így másodszor is megkaptuk támogatóinktól a nekünk szánt igen jelentõs összeget. Az 1999-ben tett ismételten nemleges nyilatkozatunk után derítették ki a nyilvántartásból, hogy az 1997 novemberében megállapított késedelmi pótlékot nem fizettük be, és ezért 19 000 Ft köztartozásunk van. Az errõl küldött értesítés sajnálatos módon nem jutott el sem az Alapítvány elnökéhez, sem a könyvelõjéhez. Az ezt követõ határozatot is csak többszöri érdeklõdés és személyes kérés után 2000. január 18-án kaptuk meg másolatban. Az APEH illetékeseivel folytatott tárgyalások után a fenti összeget haladéktalanul befizettük, és az itt ismertetett tényekre hivatkozva méltányossági kérelmet nyújtottunk be, annak érdekében, hogy a számunkra kedvezõtlen határozatot megváltoztassák. A döntést reménykedve vártuk, hiszen az Alapítvány támogatóinak köszönhetõen igen eredményesen mûködhetett. Nem szerettük volna elveszíteni segítõink bizalmát, és ezzel azt a lehetõséget, amellyel a gimnáziumot sikeres mûködésében segíteni tudtuk. A kedvezõ döntés után az APEH február végén átutalta a több mint 800 000 Ft-ot.
Így a márciusi kuratóriumi határozatokkal ismét változatos támogatások juthattak iskolánk tanulóinak.
A szülõkbõl, diákokból és az alapítók képviselõibõl álló kuratórium felelõsségteljes döntései révén iskolánk szinte minden tanulóját támogatta valamilyen módon.

Az 1999/2000-es tanévre jutó támogatás felhasználása:

Diákönkormányzat 50000 Ft
Rendszeres és rendkívüli szociális támogatás 60000 Ft
Közösségi- és Andor Ilona-díj 60000 Ft
Versenyek nevezési díja 110000 Ft
Továbbtanulási támogatás 45000 Ft
Nyelvvizsgadíjak hozzájárulása 40000 Ft
Dániai csereüdülés, hagyományos erdélyi kirándulás, sporttábor költségeinek támogatása 250000 Ft

Köszönetet mondok mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé tették, hogy Alapítványunk a diákokért tevékenykedjen. Kérek mindenkit, hogy továbbra is tiszteljen meg minket bizalmával, támogassa a Leövey Gimnáziumért Alapítványt! Adószámunk: 18037724-1-43

Duffek Valéria
kuratóriumi elnök

© LKG, 2002.