LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Röviden az iskolaszékrõl ...

Iskolaszékünk fennállása óta ebben a tanévben érte el legnagyobb tagszámát, így a szülõket képviseli: Szikszainé Balogh Ilona, Tóth Miklósné (az iskolaszék elnöke), Farkas Sándor; az önkormányzatot Bézsenyi Ákos, Sebõk Endre; a tantestületet Dr. Nagy Emília, Pandula Józsefné, Sebõkné Orosz Katalin (az iskolaszék titkára); a diákokat Hellebrand Hajnalka
Orosz Ágnes, Jassenovics Zsanett.

Az iskolaszék szeptember 1-jei ülésén a tankönyv-támogatási koncepciót dolgozta ki, így a családok szociális helyzetét figyelembe vevõ, differenciált támogatás elve mellett döntött.
Február 10-ei ülésén a tanév elsõ félévének értékelése történt meg. Röviddel ezután, február 23-án Farkas Sándor kérésére újabb, rendkívüli ülésre került sor, amin a téma a IX. kerületi Önkormányzat iskola-összevonási eljárása volt. Az iskolaszék ezen az ülésén határozatot hozott, amit dr. Gegesy Ferenc polgármesternek is megküldött. Ebben sajnálatát fejezte ki, amiért nem az iskola-összevonással kapcsolatos döntéshozatal elõtt kérte ki az önkormányzat errõl az iskolaszék véleményét.
A tanév utolsó tervezett ülésére június 26-án kerül sor, amin az éves munka értékelése történik meg.

Sebõkné Orosz Katalin
az iskolaszék titkára

© LKG, 2002.