LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Krónika

  Az 1997/98-as tanév elôzményeként a múlt nyáron ismét járt diákcsoportunk - ezúttal a déli "végeken" - Erdélyben, de eljutottak diákjaink Görögországba és Németországba is. Megtartottuk szokásos nyári táborainkat: most is volt gólya- és evezôstábor. Ezek az események egyrészt sok tapasztalattal gazdagították a résztvevôket, másrészt jól szolgálták az ismerkedést, az elsôsök beilleszkedését iskolánk életébe.

Szeptember

 • A tanévnyitó ünnepségre augusztus 29-én került sor.
 • 1-én az Iskolaszék áttekintette a tanév indítását, döntött a tankönyvtámogatás módjáról.
 • 5-én és részben 6-án kirajzottak diákjaink, osztálykirándulásra indultak az ország legkülönbözôbb tájai felé.
 • 11-én és 12-én került sor a 7. és 9. évfolyam matematika és magyar felmérôjére.
 • 15-én indultak a fakultációk, valamint megkezdôdött az oktatás a 13. évfolyamon.
 • 25-én került sor az elsô szülôi értekezletre. Ekkor tartotta közgyûlését az Iskolai Sportkör is.
 • Az immár hagyományosnak mondható erdélyi délutánra 27-én gyûltek össze a nyári túra résztvevôi.

Október

 • Október elsején kezdôdtek a folyamatosan zajló háziversenyek matematikából, biológiából, fizikából, francia és spanyol nyelvbôl.
 • Október közepén indultak a négyosztályos képzésre jelentkezôk számára az elôkészítô foglalkozások. Magyarból és matematikából indítottunk szakkört a leendô leöveyseknek.
 • 18-án a nevelôtestület a Pedagógiai programot vitatta meg.
 • 21-én emlékeztünk meg a Corvin moziban 1956 októberének eseményeirôl.
 • 31-én volt a Kazinczy verseny iskolai fordulója.

November

 • 3-án a Iskolaszék megtárgyalta a Pedagógiai programot, s elfogadásra javasolta.
 • 7-én és 17-én volt a Kazinczy verseny iskolai fordulója.
 • A november 11-én és 12-én tartott nyílt napokon ezúttal is sok érdeklôdô fordult meg iskolánkban. Reméljük, hogy reális képet kaptak egy ilyen "középiskolai nagyüzem" mûködésérôl, s felkeltettük érdeklôdésüket iskolánk iránt.
 • 13-án a tantestület elfogadta a Pedagógiai programot, majd szülôi fogadóestet tartottunk.
 • 18-án Nemes Tihamér számítástechnikai verseny volt, 20-án pedig az Arany János irodalmi verseny házi fordulóját bonyolítottuk.
 • 27-én iskolánk adott otthont – immár másodszor – a ferencvárosi pedagógusok egész napos konferenciájának, a "Szellemi pikniknek".
 • November végén voltak az OKTV versenyek elsô fordulói történelembôl, biológiából, francia és német nyelvbôl.
 • Iskolánk kórusa 30-án nagy sikerû koncertet adott a dunakeszi evangélikus templomban.

December

 • A tél az OKTV elsô fordulójával kezdôdött fizikából, magyar nyelvtanból, földrajzból és kémiából, valamint angol, orosz és spanyol nyelvbôl.
 • 2-án az érdeklôdô szülôk számára tájékoztatót tartottunk gimnáziumunkról.
 • Az immár hagyományos adventi bécsi kirándulás idén sem maradt el.
 • 4-én rendeztük meg a helyesírási versenyt.
 • 19-én az osztályok megrendezték karácsonyi ünnepségeiket.
 • 20-án "Karácsonyi Kupa" néven kosárlabda bajnokság volt iskolánkban.
 • A téli szünet december 20-tól január 4-ig tartott.

Január

 • A január 10-én tartott szalagavató bállal kezdôdtek iskolánkban az 1998-as év eseményei. A bálon ismét nagy sikert arattak a táncok. Immáron elvárt "meglepetésként" a tanárok egy csoportja ismét táncra perdült.
 • 17-én rendeztük meg iskolánk számítástechnikai kabinetjében a Nemes Thamér verseny regionális fordulóját.
 • A 27–29-én tartott osztályozó értekezletekkel zárult az elsô félév munkája.

Február

 • A hónap elején a diákok kézhez kapták a félévi értesítôjüket.
 • 12-én a nevelôtestület értékelte az elsô félév eredményeit, majd szülôi értekezletekre került sor.
 • 10-e és 18-a között zajlott iskolánkban a leendô "gólyák" úgynevezett elôzetes felvételi vizsgája.
 • 17-ig választhatták meg a tizedikes tanulók jövô évi fakultációs tárgyaikat, a kilencedikesek pedig második idegen nyelvüket.
 • 22-e és 28-a közt a sítáborban pihent diákjaink egy csoportja.
 • 26-án rendeztük meg iskolánkban a Gordiusz Matematikai Tesztversenyt.

Március

 • 2-án és 3-án került sor iskolánk Kodály-termében az orosz nyelvi OKTV regionális fordulójára.
 • 10-e és 18-a között zajlott iskolánkban a leendô elsôsök felvételi vizsgája.
 • 13-án emlékeztünk meg az 1848-as forradalom 150. évfordulójáról.
 • 20-án rendeztük meg iskolánkban a nemzetközi Kenguru matematika verseny helyi fordulóját, melyen 127 diák indult, mint utóbb kiderült, igen sikeresen.

Április

 • 1-e és 3-a között került sor a Leövey-napokra a már jól bevált programokkal. Volt komplex mûveltségi vetélkedô, sportnap, szavalóverseny, diszkó, városmóka, és nagy érdeklôdés kísérte az ismeretterjesztô elôadásokat is.
 • A tavaszi szünet április 6-tól 14-ig tartott.
 • 17-én – a tavaszi szünet után – került sor a történelem terepgyakorlatra.
 • 20-án tárgyalta meg az Iskolaszék a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tervezetét.
 • 23-án fogadta el a nevelôtestület az iskolai Szervezeti és Mûködési Szabályzatot. Az értekezletet követôen szülôi fogadóestet tartottunk.

Május

 • 1-én természetjáró szakosztályunk majálist tartott "saját" forrásunk mellett.
 • Május 4-én került sor a másodéves osztályvizsgákra, s ezzel párhuzamosan az elsôsök sport- illetve a harmadikosok természettudományi napjára.
 • A diákközgyûlés 7-én ült össze, és új vezetôséget választott.
 • 12-én megtartottuk a negyedik évfolyam osztályozó értekezleteit.
 • 15-én elballagtak végzôseink.
 • 16-tól komplex terepgyakorlatra ment másodéves diákjaink egy csoportja.
 • 18-án kezdôdtek az írásbeli érettségi vizsgák.
 • 25-27. között folytak a központi felvételi-érettségi írásbelik.

Június

 • A tizenegyedik évfolyam osztályvizsgáira 2-án került sor.
 • Lezajlott az ötödévesek szakmai vizsgája is, június 2-6 között.
 • A gólyakirándulást 6-án rendezte meg a 9.G osztály.
 • 8-án lezártuk tanulóink érdemjegyeit.
 • 9-10-11-én megtartottuk az osztályozó értekezleteket.
 • 12-én volt az utolsó tanítási nap, az alsóbb évfolyamok számára ekkor tartottuk meg a tanévzáró ünnepélyt.
 • 15-én megkezdôdtek a szóbeli érettségi vizsgák.
 • 23-án volt a beiratkozás, tájékoztató szülôi értekezlettel egybekapcsolva.
 • 26-én tanévzáró értekezleten értékeltük az év eseményeit, s készültünk fel a következô tanévre.

© LKG, 2002.