LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Erdélyi délután

Az utóbbi években a szeptemberi iskolai rendezvénytervben megjelenik az Erdélyi délután is. Mi a szókapcsolat tartalma, mikor és hogyan született meg az Erdélyi délután gondolata?

Négynapos erdélyi kirándulásról tértünk vissza 1992 októberében. Az autóbuszon a negyvenkét diák és három kísérô tanár a friss élményekrôl beszélgetett. Az egyik kolleganôm megjegyezte, milyen jó volna, ha a csapat egy pár nap múlva az iskolában is találkozhatna, kipihenten, letisztult élményekkel. És összeültünk. Mindenki magával hozta a vásárolt emléktárgyakat, beöltözött kalotaszegi ingbe, blúzba. Vetélkedôt is rendeztünk. Kiderült, mennyit sikerült a sûrû programú napokban az információkból megjegyezni, mibôl lett emlék. Közben erdélyi költôk verseit hallgattuk. De volt szendvics, sütemény és üdítô is. Ez volt a kirándulás utáni elsô összejövetelünk. Ebbôl nôtt ki az erdélyi délután. Nyári barangolásaink budapesti zárómozzanataként azóta is mindig megtartjuk.

Nevelô-oktató célokat is követve, az évek folyamán a találkozók tartalmát gazdagítottuk, hatékonyságát fokoztuk. Irodalmi pályázatot hirdettünk az élményanyag alkotó feldolgozására. A kreativitást kiterjesztettük a képzômûvészeti és zenei lehetôségekre is. A fotósok mûvészi teljesítményét fényképpályázat ösztönözte. A megadott könyvészet, alátottak, hallottak pedig gazdag anyagot szolgáltattak a vetélkedôre.

A pályázatok értékelése, díjazása is ezen a délutánon történt. A pénzjutalmon kívül tárgyi emlékeket is kaptak a helyezettek. A díjazott irodalmi pályázati "alkotásokat" esetenként az iskola évkönyvében is megjelentettük.

A kötetlen beszélgetés közben fotóalbumokat lapozgattunk, fényképeket nézegettünk. De az osztályterem, a padok már az iskolai munkára figyelmeztetnek. Az ôszi gyümölcsök, a szeptemberi színek mellett jó közösen emlékezni a nyárra, a vakációra...

Hagyományt teremtettünk.

Papp Béla

© LKG, 2002.