LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Díjazott tanulók

A Leövey Klára Gimnázium nevelôtestülete "Leövey-díj"-ban részesítette

  • Antal Viktor 12.G
  • Klára Annamária 12.A
  • Mézes Linda 12.B

osztályos tanulókat több éves kimagasló tanulmányi munkájukért.

A nevelôtestület kiemelkedô tanulmányi munkájuk elismeréseképpen "Évfolyam-díj"-at adományozott

  • a 7. évfolyamon Galambos Krisztina 7.F,
  • a 9. évfolyamon Kiss Péter 9.B, Koczó Gabriella 9.A,
  • a 10. évfolyamon Beregi Andrea 10.G,
  • a 11. évfolyamon Aranyossy Márta 11.G, Schlittler Hajnalka 11.B,
  • a 12. évfolyamon Angyal Zsófia, 12.A, Bencze Lajos 12.G, Deme Judit 12.B, Páncél Anett 12.A, Sélley Orsolya 12.G

osztályos tanulóknak.

© LKG, 2002.