LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Az érettségi vizsga fontos próbatétel a felnôtté válás rögös útján. Ennek megfelelô izgalommal és akarással készül rá mindenki. A nagy izgalomban néha mulatságos dolgok íródnak le vagy hangzanak el. Ezévi magyar érettségi dolgozatokból válogattunk, tanulságul a most érettségizôknek, s intô például az ifjabbaknak, hogy ennyire talán mégsem kellene...

Az érettségi lázában

"Ez egy igen szomorú, de szívhez szóló önvallomás, melynél magányosabb embert elképzelni sem lehet."

"Adyval beindult a Nyugat folyóirat, amely a 20. század legnagyobb gyûjtôhelye volt költôk, írók, mûfordítók számára."

"...a költô céltudatosan született ide, Magyarországra..."

"...akkor Ady egy emberként fog a nép élére állni..."

"Kosztolányi nem tudott elszakadni a haláltól..."

[József Attila] "Szegénységét éhezéssel fejezi ki..."

"A bezárt, rab madár sem száll ki vágyai börtönébôl...hiszen az idô vasfoga az, ami szárnyait szegte."

"Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva-nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja."

© LKG, 2002.