LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Krónika

Az 1998/99-es tanév elõzményeként a múlt nyáron ismét járt diákcsoportunk Erdélyben. Az utazás ezúttal kiegészült egy kárpátaljai kitérõvel is. Megtartottuk szokásos nyári táborainkat: most is volt gólya- és evezõstábor.
Augusztus 31-én az Iskolaszék áttekintette a tanév indítását, döntött a tankönyvtámogatás módjáról.

Szeptember
A tanévnyitó ünnepségre szeptember 1-jén került sor.
4-én és részben 5-én kirajzottak diákjaink, osztálykirándulásra indultak az ország legkülönbözõbb tájai felé.
10-én került sor a 7. és 9. évfolyam matematika és magyar felmérõjére.
14-én indultak a fakultációk, valamint megkezdõdött az oktatás a 13. évfolyamon.
24-én került sor az elsõ szülõi értekezletre.

Október
Október 1-jén kezdõdtek a következõ hetekben, hónapokban folyamatosan zajló háziversenyek matematikából, biológiából, kémiából, fizikából, történelembõl, francia és spanyol nyelvbõl.
Október elején indultak a gimnáziumunkba jelentkezõk számára az elõkészítõ foglalkozások. Magyarból és matematikából indítottunk szakkört a leendõ leöveyseknek.
Az immár hagyományosnak mondható erdélyi délutánra 2-án gyûltek össze a nyári túra résztvevõi.
10-én kórusunk fellépett a Zeneakadémián.
22-én emlékeztünk meg 1956 októberének eseményeirõl.
22-e és 26-a között diákjaink és tanáraink egy csoportja párizsi tanulmányúton vett részt.

November
5-én tartotta közgyûlését az Iskolai Sportkör, s ekkor volt a matematika OKTV 1. fordulója is.
12-én volt a Kazinczy verseny iskolai fordulója.
A november 17-én tartott nyílt napon ezúttal is sok érdeklõdõ fordult meg iskolánkban. Reméljük, hogy reális képet kaptak egy "középiskolai nagyüzem" mûködésérõl, s felkeltettük érdeklõdésüket iskolánk iránt.
17-én Nemes Tihamér számítástechnikai verseny volt, 19-én pedig az Arany János irodalmi verseny házi fordulóját bonyolítottuk le.
19-én a nevelõtestület az iskolai értékelési rendszer alapelveit vitatta meg, majd szülõi fogadóestet tartottunk.
24-én iskolánk adott otthont - immár harmadszor - a ferencvárosi pedagógusok egész napos konferenciájának, a "Szellemi pikniknek".
November végén voltak az OKTV versenyek elsõ fordulói történelembõl, biológiából, francia és német nyelvbõl.
30-án került sor a földrajz tantárgyi mérésre.

December
A tél az OKTV elsõ fordulójával kezdõdött fizikából, magyar nyelvtanból, földrajzból és kémiából, valamint angol, orosz és spanyol nyelvbõl.
1-én az érdeklõdõ szülõk számára tájékoztatót tartottunk gimnáziumunkról.
3-án rendeztük meg a helyesírási versenyt.
4-én formabontó szülõ-tanár-diák találkozót rendeztünk iskolánkban.
Az immár hagyományos adventi bécsi kirándulás idén sem maradt el, most azonban kórusunk is utazott, s nagy sikerû koncertet adott a bécsi Városházán.
17-én diákjaink komolyzenei koncertet adtak a Kodály teremben.
18-án az osztályok megrendezték karácsonyi ünnepségeiket.
A téli szünet december 19-tõl január 3-ig tartott.

Január
A január 10-én tartott szalagavató bállal kezdõdtek iskolánkban az 1999-es év eseményei. A bálon ismét nagy sikert arattak a táncok.
16-án rendeztük meg iskolánk számítástechnikai kabinetjeiben a Nemes Tihamér Számítástechnikai OKTV regionális fordulóját.
A 27-28-án tartott osztályozó értekezletekkel zárult az elsõ félév munkája.
29-én nagy sikerû koncertet adott a Kodály teremben a Vox Juvenum kamarakórus.

Február
A hónap elején a diákok kézhez kapták a félévi értesítõjüket.
6-a és 12-e közt a sítáborban pihent diákjaink egy csoportja.
11-én a nevelõtestület értékelte az elsõ félév eredményeit, majd szülõi értekezletekre került sor.
8-a és 12-e között zajlott iskolánkban a leendõ "gólyák" úgynevezett elõzetes felvételi vizsgája.
18-ig választhatták meg a tizedikes tanulók jövõ évi fakultációs tárgyaikat, a kilencedikesek pedig második idegen nyelvüket.
24-én iskolánkban rendeztük meg a történelem OKTV regionális fordulóját.
25-én rendeztük meg iskolánkban a Gordiusz Matematikai Tesztversenyt.

Március
1-jén és 2-án került sor iskolánk Kodály-termében az orosz nyelvi OKTV regionális fordulójára.
5-én mutatta be a színkör Heltai Jenõ: Néma levente címû darabjának átdolgozását, a Néma Pétert.
8-a és 11-e között zajlott iskolánkban a leendõ elsõsök felvételi vizsgája.
12-én emlékeztünk meg az 1848-as forradalom 150. évfordulójáról.
18-án rendeztük meg iskolánkban a nemzetközi Kenguru matematika verseny helyi fordulóját, melyen 160 diák indult, mint utóbb kiderült, igen sikeresen.
23-án iskolánk kórusa egy jótékonysági koncert keretében - több más kórussal együtt - nagy sikerrel adta elõ Carl Orff: Carmina Burana címû mûvét.
24-e és 26-a között került sor a Leövey-napokra. Volt komplex mûveltségi vetélkedõ, sportnap, szavalóverseny, városismereti vetélkedõ, ismeretterjesztõ elõadások, ünnepi hangverseny.

Április
A tavaszi szünet március 29-tõl április 6-ig tartott.
12-én, a Költészet Napja alkalmából hatalmas sikerû rendhagyó irodalomórát tartott a Kodály-teremben a Vox Juvenum kamarakórus és barátaik.
15-én tárgyalta meg a nevelõtestület a 7. évfolyamos tantervek értékelését. Az értekezletet követõen szülõi fogadóestet tartottunk.
19-e és 23-a között került sor a Ferencvárosi Pedagógiai Napokra, melynek keretében gimnáziumunk több elõadásnak, rendezvénynek adott otthont.
A gólyakirándulást 24-én rendezte meg a 11. A osztály.

Május
Május 11-én került sor a 11. évfolyam osztályvizsgáira, s ezzel párhuzamosan az alsóbb évesek sport- illetve természettudományi napjára.
13-án megtartottuk a 12. évfolyam osztályozó értekezleteit.
14-én elballagtak végzõseink.
15-tõl komplex terepgyakorlatra ment tizedikes diákjaink egy csoportja.
17-én megkezdõdtek az írásbeli érettségi vizsgák.
A diákközgyûlés 20-án ült össze.
25-27. között folytak a központi felvételi-érettségi írásbelik.
A tizedik évfolyam osztályvizsgáira 31-én került sor.
A 8. F és 8. G osztályok május 31-e és június 5-e között erdei iskolában folytatták - a hagyományostól némileg eltérõ módon - tanulmányaikat.

Június
Lezajlott az ötödévesek szakmai vizsgája is, május 31. és június 3. között.
16-17-én megtartottuk az osztályozó értekezleteket.
18-án volt az utolsó tanítási nap, az alsóbb évfolyamok számára ekkor tartottuk meg a tanévzáró ünnepélyt.
21-én megkezdõdnek a szóbeli érettségi vizsgák.
28-án beiratkozás, tájékoztató szülõi értekezlettel egybekapcsolva.
30-án tanévzáró értekezleten értékeljük az év eseményeit, s készülünk fel a következõ tanévre.

© LKG, 2002.