LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Beszámoló a Leövey Klára Gimnázium vegyeskarának 1998/99-es évi szerepléseirõl

Az idei tanévben kórusunk komoly kihívásokkal nézett szembe. Az énektagozat 1986-os újraindítása óta talán az egyik legeseménydúsabb év várt ránk. Annak ellenére, hogy létszámunk immár harmadik éve fokozatosan csökken - kimenõ egész osztályok helyett csak fél osztálynyi diák érkezik az elsõ évfolyamokba - mégis bátran mondhatjuk, hogy énekkarunk kimagasló színvonalat nyújtott idén is. Lássuk sorban az év koncertjeit!
1998. október 10-én a Zeneakadémián az idén végzett középiskolai énektanár és karvezetés szakos hallgatók diplomahangversenyét rendezték meg. A nézõtér valóban zsúfolásig megtelt. E sorok írója is ezen a napon vizsgázott, a Leövey-kórussal. Remek alkalom volt ez arra, hogy Magyarország zenei életének kimagasló tanárai - Párkai István, Kollár Éva, Kocsárné Herboly Ildikó, Hegyi Erzsébet, Maklári József és a többiek - nyugodt szívvel nyugtázzák, a Leöveyben még mindig szól az ének! A zsûri szakmai értékelésében kimagaslónak minõsítette kórusunk munkáját, dicsérték egységes, szép hangzását is.
1998. december 4-én a kórus Bécsbe utazott, az adventi ünnepségre. Bécsben hagyománnyá vált, hogy a városházán hangversenysorozattal ünneplik az adventet, és erre az eseményre kórusokat hívnak meg a világ különbözõ országaiból. Kijutásunk elég körülményes volt - a szervezõk nem ismerték kórusunkat, ezért bizonytalanok voltak abban, hogy meghívjanak-e minket. A felkérés lemondása után, az utolsó percben azonban mégis jelezték, hogy várnak bennünket. Némi szorongással léptünk fel a világ összes országának zászlajával feldíszített hatalmas koncertterem színpadára. Szorongásunk csak az elsõ szám végéig tartott, amikor a közönség tapsából már megéreztük, produkciónk megnyerte tetszésüket, sõt az összes fellépõ számára megszabott 20 perces idõtartamon felül, a mûsorvezetõ kérésére tovább kellett énekelnünk! Így, a rögtönzött ráadásszámokkal, kórusunk 35-40 perces koncertet adott a bécsi városházán. Iskolánk igazgatója büszkén közölhette a jó hírt: a szervezõk visszavárják kórusunkat a 2000-ben megrendezendõ ünnepi hangversenyre! Kétnapos utunk során nem csak koncertet adtunk, hanem a karácsonyra készülõdõ város esti látványát is megcsodálhattuk, hatalmas havazás közepette. Másnap a schönbrunni kastélyhoz kirándultunk, ahol hatalmas hócsatákat vívtunk.
Hazautazásunkat követõen, december 8-án a 11. évfolyam tanulói országos zenetörténeti versenyen vettek részt. A verseny anyaga felölelte az egész magyar zenetörténetet. Tanulóink annak ellenére, hogy a felkészülésre igen kevés idõ állt rendelkezésükre, szép eredményt értek el, tovább jutottak a fõvárosi fordulóba. A feladatok nemcsak a lexikális anyagra tértek ki, hanem tartalmazták tánc betanulását és bemutatását is. Diákjaink teljesítménye mindenféleképpen dicséretet érdemel!
December 17-én iskolánk aulájában karácsonyi "mini" koncertet adtunk tanárainknak és az iskola tanulóinak, december 18-án pedig a IX. kerületi Mûvelõdési Házban az önkormányzat dolgozóinak, képviselõinek és a kerület oktatási intézményvezetõinek énekeltünk.
A következõ fellépésünk idõpontja 1999. március 23-a volt. Az év kétségtelenül legnagyobb eseménye az énekkar számára ez a koncert lett, Carl Orff: Carmina Burana címû mûvének bemutatója. Az énekkar nagy lelkesedéssel látott munkához. Meg kell említeni, hogy iskolánk vezetõségének támogatása nélkül mindez nem jöhetett volna létre, hiszen a partitúra sokszorosításának feltételeit õk biztosították. Január és február hónapban a kóruspróbák a szólamok betanulásával teltek. Ilyen könnyen talán még egy kórusmûvet sem tanultunk meg. Persze ez nem véletlen, a népszerû dallamok, az izgalmas ritmusok mind-mind hozzájárultak a gyors tanuláshoz. A mû egy jótékonysági céllal megrendezett hangversenyen hangzott el, és mivel ez nagy elõadói apparátust igényelõ darab, így rajtunk kívül más kórusok is csatlakoztak e nemes feladathoz. Ez azonban azt jelentette, hogy az iskolai kóruspróbákon kívül úgynevezett összpróbákra is szükség volt, így az összes fellépõ kórus együtt próbált a budapesti Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban. Tanulóink próbára tehették akaraterejüket, hiszen március minden péntekén este hat órától kilencig tartottak az összpróbák, ez az idõszak igazi zenészekké avatta énekkarunk tagjait.
Annak ellenére, hogy gondolataink csak a Carmina körül jártak, március 18-án a kétévente megrendezésre kerülõ Éneklõ Ifjúságon természetesen részt vettünk, ahol elismerõ oklevélben részesültünk. E kitérõ után ismét Carmina-lázban égtünk, mert hétvégén (március 20-21.) egész napos zenekari és kóruspróbák zajlottak a karmester, Papp Sándor vezetésével. Miután már mindenki úgy érezte, nincs több hangja, hétfõn (március 22.) a Fõvárosi Nagycirkuszban még fõpróbát tartottunk. És eljött a nagy nap… Nem hittünk a szemünknek. A cirkuszban telt ház volt. Ekkor éreztük, nem volt felesleges a sok próba. A hatalmas, szûnni nem akaró taps a koncert végén hihetetlennek tûnt, de mégis igaz volt: az elõadás hatalmas sikert aratott.
Ugyan mindannyian kimerültünk a hatalmas munka után, mégsem lazíthattunk, hiszen március 26-án, a Leövey napok alkalmából iskolánk hangversenyt szervezett, ahol nemcsak mi, mostani kórustagok, hanem a régi Andor Ilona által vezetett kórusból alakult kamarakórus is fellépett. Fontos volt számunkra, hogy megmutassuk az öregdiákoknak, ápoljuk még a régi hagyományokat. Egy apró hiba azonban közbeszólt, a karvezetõ - jómagam - megbetegedett. Kétségbe estünk, mit tegyünk? A kórusnak fel kell lépnie! Ekkor jött a mentõötlet: mi a zenetagozaton jó muzsikusokat nevelünk, akik képesek megoldani egy ilyen esetet is. Kóbor Tamás be is bizonyította ezt, hihetetlen bravúrral oldotta meg a feladatot. Kiváló zenei képessége, muzikalitása tette lehetõvé mindezt. Összefogta a kis csapatot, és mindössze egyórás próba után kiállt a kórussal és hangversenyt adott. Kimagasló teljesítményéért ezúton is köszönet illeti. A hangversenyen szólistaként felléptek kiváló hangszereseink is: Mikolai Nikolett (9. A), Puporka Anett és Ferenczi Bernadett (10. B), és az immáron nagy népszerûségnek örvendõ kamaraegyüttesünk (Csesznek Judit, Kovács Borbála, Bodó Levente, Gémes Antal, Kóbor Tamás) a Vox Juvenum is.
A tavaszi szünet után, április 24-én iskolánkban rendezték meg a kerületi általános iskolák számára az Éneklõ Ifjúságot, ahol házigazdaként mi is felléptünk. E szereplésünket a zsûri külön díjjal jutalmazta.
A tanév utolsó, de fontos szereplése 1999. április 26-a volt: kórusunk felvételt készített a Magyar Rádió 22-es stúdiójában. E szakmailag is fontos feladatot szintén sikeresen teljesítettük.
Májusban a végzõs osztályok elballagtak, s búcsúznunk kellett az utolsó teljes létszámú ének-zene tagozatos osztálytól. Jövõre a Leöveyben nem indul zenetagozat…

Gróf Gizella

© LKG, 2002.