LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Leövey-napok, 1999. március 24-27.

Ebben a tanévben is a Leövey-napok rendezvénysorozata elõzte meg a tavaszi szünetet.
Március 24-én, szerdán délben volt a diákigazgató választás. Bár az elõzõ napok kampánya nem ígért nagy vetélkedést a jelöltek között, Dikovics János igencsak megadta a módját bevonulásának: motoros rendõrök felvezetésével hatalmas autón hajtatott be az iskola udvarára, természetesen egyenruhás sofõrrel. A Leövey Napok megnyitóján az átriumban õ vehette át igazgatónktól a hatalmat és köszönhette meg választói bizalmát. A rövid ünnepségen Babits Mihály gondolatait Konyecsni Dóra tolmácsolta, Kozicz Eszter pedig Leövey Klárára emlékezve egy erdélyi népdalt énekelt. Ezután került sor az elsõ díjkiosztásra: Március 15. tiszteletére az osztályok történelmi tablókat készítettek a folyosókra. Három tanár és a DÖK két képviselõjének pontozása alapján az I. helyezett 12. B osztály vehette át a tortát "A szabadságharc gyõztes csatái és hadvezérei" címû tablójáért. Másodig helyen végzett a 12. G Liszt Ferencrõl készített megemlékezésével, a harmadik pedig a 11. D lett a "Lánchíd" tablóval. A megnyitó ünnepség után az osztályok képviselõi 1-1 szál virágot helyeztek Leövey Klára képe elé.
A tornacsarnokban szerdán délután kezdõdtek a sportrendezvények. Nagy létszámú, lelkes szurkolósereg biztatta a sportolókat, fõként a tanár-diák mérkõzés játékosait.
Ugyancsak szerdán délután zajlott az Ady Endre tiszteletére rendezett szavalóverseny, örvendetesen sok résztvevõvel.
Csütörtök reggel elõadások várták az érdeklõdõket. Sok érdekességet tudhattunk meg a kémia elõadóban a konyha kémiájáról, az elkészített finomságokat jó étvággyal el is fogyasztotta a hallgatóság. A biológia elõadóban az etológusok felvilágosították társaikat a hangyák viselkedésérõl, majd hörcsögfuttatás következett. Egy másik elõadásból pedig tájékozódhattunk a gyöngybaglyok életérõl. Volt elõadás a sámánokról, a titkos társaságokról, a labdarúgásról, és meghallgathattuk a Nagyvilág c. folyóirat fõszerkesztõjét.
Délben indult a szintén hagyományos komplex mûveltségi vetélkedõ a Kodály-teremben. Idén az aktuális témát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei adták. Amíg 1-1 csapat az általuk húzott éneket adta elõ, illetve a rajzteremben, Kertész tanár úrnál birkózott a feladatokkal, addig a többiek igyekeztek a magyar történelmi festményeket összerakni az apró lapocskákból. A zsûri lelkesen végezte nem könnyû munkáját, köszönjük a jelenetek és énekek szakszerû értékelését.
Helyezések: I.: 12. B ill. 8. F, II.: 12. G, III: 9. F.
A Kodály terem ezután az idegennyelvi klubdélután elõadásainak adott otthont.
Igen szép élményben részesült, aki délután részt vett a zeneteremben a Papp Béla tanár úr által szervezett író-olvasó találkozón. Baranyi Ferenc és a Kárpát-medence különbözõ területeirõl származó írók, költõk beszéltek magyarságukról, a kisebbségi létrõl. Imre Sándor a kárpátaljai Técsõrõl, Beke György és Enyedi Sándor Erdélybõl, Tóth László a Felvidékrõl érkezett. Az írókat saját mûveik 1-1 részletének felolvasásával köszöntötték iskolánk tanulói.
Este buli volt az ebédlõben.
Pénteken délelõtt a "Városmóka" ezúttal nem tréfás feladatokkal látta el a csapatokat. A kicsik (7., 8. és 9. évfolyam) kötött útvonalon járták be a VIII. és V. kerület történelmi helyszíneit, a felsõsöknek pedig a város hat különbözõ pontján akadtak feladataik. Gyõztesek: 9. F és 11. G. Jó hangulat uralkodott a diákigazgató által szervezett tréfás vetélkedõkön is.
A péntek estére szervezett nagyszabású hangversenyt sajnos a vártnál kevesebb tanulónk hallgatta meg. Pedig a mûsorban fellépett iskolánknak a 60-as, 70-es években végzett tanulóiból 1995-ben alakult "Kodály Zoltán nõi kórus", mely azóta nemzetközi hírnévre tett szert. Szerepelt az iskola énekkara is, Kóbor Tamás (13. Q) vezényletével, aki a beteg Gróf Gizella tanárnõt helyettesítette. Nagy sikert aratott ezúttal is az alig egy éve alakult "Vox Juvenum" kamarakórus. Ezen az estén mutatkozott be három új mûsorvezetõ a 8. F osztályból.
A tavaszi szünet nyitányaként, március 27-én, szombaton remek idõben mintegy 100 tanuló (köztük régiek is) és 8 tanár, családjával együtt kirándult gimnáziumunk Zergevirág forrásához a Pilisbe.
Rendezvényeink egy részét a kerületi önkormányzat képviselõi is megtisztelték jelenlétükkel. Az utókor számára Dorogi tanárnõ mintegy 8 órás videofelvételen örökítette meg a 4 nap eseményeit.

Ezúton is köszönetet minden tanárnak és diáknak, aki a Leövey Napok szervezésében és sikeres lebonyolításában részt vett:

Duffek Valéria és Fábián Tamásné

© LKG, 2002.