LKG Leövey Klára Gimnázium / FényÉvkönyv

Beszámoló a Leövey Gimnáziumért Alapítvány 1998/99-es tanévben végzett tevékenységérõl

Gimnáziumunk alapítványa az 1997-es személyi jövedelemadó 1%-ából ebben a tanévben több mint 600 000 Ft-hoz jutott. Ez lehetõséget teremtett arra a sokrétû támogatásra, amelyet az októberi és márciusi ülésen az alapítvány kuratóriuma jóváhagyott. Iskolánk szinte minden tanulója részesült valamilyen módon a fenti összegbõl:
80 tanuló bécsi utazását támogattuk, részben a német nyelvet tanulók, illetve az adventi hangversenyen fellépõ énekkarosok voltak.
Több mint 40 kilencedikes, tizedikes és tizenegyedikes tanuló terepgyakorlatának útiköltségét fedezte az alapítvány.
Majdnem 50 nyolcadik évfolyamos diák autóbuszköltségét is átvállaltuk (erdei iskola, Galyatetõ).
A francia nyelvû színjátszók alapítványi támogatással Pécsre utazhattak.
Az erdélyi történelmi-irodalmi emlékhelyeket felkeresõ csoport utazásához is hozzájárultunk.
Az alapítvány fedezte a különbözõ tanulmányi versenyek nevezési díjait: Gordiusz matematikai verseny, Kenguru nemzetközi matematikai verseny (150 fõ), történelmi vetélkedõk.
Igen sok végzõs hallgató kapott nyelvvizsgadíj-visszatérítést és felsõoktatási jelentkezési támogatást (4000 Ft/fõ).
Néhányan rendszeres, illetve rendkívüli támogatásban részesültek.
A DÖK is kapott programjaihoz 50 000 Ft-ot.
A Leövey-napok rendezvényeit 15 000 Ft-tal támogattuk.
Hozzájárultunk az iskolai évkönyv elõállíási költségeihez is, és ebben az évben elõször a sporttáborozók is kaptak segítséget.
Az alapítvány díjai közül az oktatói díjat a hagyományoknak megfelelõen a DÖK által szervezett szavazáson ítélik oda a tanulók.
Az Andor Ilona-díjat Kovács Borbála 12. C osztályos tanulónak ítélte oda a szaktanári döntés.
A tantestület szavazatai alapján Leövey-díjban részesült Aranyossy Márta 12. G osztályos tanuló, közösségi díjat pedig Gémes Antal 12. B osztályos tanuló kapott. A díjjal járó aranygyûrût a kitüntetettek az érettségi bizonyítványukkal együtt kapják meg.
Ezúton is szeretném megköszönni a kuratórium tagjainak segítõ és megértõ munkáját, és köszönetet mondok minden támogatónknak, akik hozzájárulásukkal lehetõséget teremtettek arra, hogy alapítványunk valóban a diákokért és gimnáziumunkért tevékenykedjen.

Duffek Valéria

© LKG, 2002.