LKG Leövey Klára Gimnázium / Weblapunkról

Weblapunkról

Weblap sztori

Online statisztikák

Google PageRank module - CamelPark SEO centrum

Vissza:

Weblapunkról nyitólap
LKG nyitólap

Weblapunkról

Oldalaink összeállításakor arra törekedtünk, hogy az érdeklődők - ezen belül is elsősorban jelenlegi és jövendő diákjaink, szüleik, pedagógusaink - számára minél teljesebb képet adjunk iskolánk életéről, eleget téve egyben tájékoztatási kötelezettségeinknek is.

Oldalaink megszerkesztésekor figyelemmel voltunk és vagyunk
- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre,
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseire,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire,
illetve
- az adatvédelmi biztos,
- az Oktatási Jogok Biztosának
állásfoglalásaira.

Szerverünkön döntően saját fejlesztésű anyagok találhatók. Ezért minden, a Leövey Klára Gimnázium webszerverén szereplő dokumentumra az alábbi szerzői jogi megjegyzések vonatkoznak (melyet a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) ajánlása alapján készítettünk), függetlenül attól, hogy az adott dokumentumban hivatkoznak-e rájuk vagy sem.

"A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi általános megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy a dokumentum elektronikus formában való terjesztése ne sértse mások szerzői jogait. A webszerver üzemeltetői fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjeszthetőségével kapcsolatban, akkor eltávolítsák azt a szerverről.
A dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.
Az iskolai dokumentumok (pl. pedagógiai program, házirend, stb.) esetében a tulajdonosi jogokat a Leövey Klára Gimnázium igazgatója gyakorolja."

Oldalainkra mutató linkeket szívesen fogadunk és kölcsönösségi alapon magunk is elhelyezünk ilyeneket!