LKG Leövey Klára Gimnázium / Comenius projekt

Comenius projekt

magyarul france

"Egy európai szolidáris iskoláért, megtanulni együtt élni a sokszínűségben"

Iskolánk már részt vett több Comenius programban (tanár-diákcsere, idegen nyelvű asszisztens fogadása), de iskolafejlesztési programban még nem vettünk részt. Újabb részvételünket a Comenius 1/3 programban, a korábbi programok eredményessége motiválja. Zirkuli Zsuzsa, az Apáczai Csere János ELTE-Gyakorlógimnázium vezető franciatanára, akinek kiterjedt francia kapcsolatai vannak, ezenkívül számos projektben vett részt, kérte fel iskolánkat a Comenius 1/3 projektben való részvételre még 2004 őszén.

A Leövey Klára Gimnázium ebben a programban a koordináló iskola szerepét töltené be. Ennek érdekében 2005. október 22. és 27. között előkészítő látogatást szervezett, melyen részt vettek az Apáczai Cere János Gyakorlógimnázium, a kolozsvári Apáczai Csere János Lyceum, a marseille-i Lycée Marseilleveyre, a casteljaoux-i Jean Rostan College, a paterno di lucaniai Instituo Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, a rigai Rigas Centra humanitara vidusskola képviselői. A találkozó alkalmával megfogalmaztuk és kiejöltük az egyes iskolák feladait, az elérendő célokat, s a konkrét tevékenységet, amelyet három éven át szeretnénk megvalósítani.

A program tartalma és szervezése

Egy európai szolidáris iskoláért, amely minden bizonnyal hozzájárul az értékek, a hagyományok, rítusok, minden partnerünk gyakorlati munkájának megosztásához. Mindenki empatikus részvétele hozzá kell, hogy járuljon a párbeszéd kultúrájának fejlődéséhez, az idegen nyelvek segítségével, annak érdekében, hogy a különböző kommunikációs csatornákat javítsuk. A multikulturális jelleg, a szolidaritás, a másik tiszteletben tartása, az esélyegyenlőség hozzájárul minden egyes partner közösségi tudatának kialakításához. Hogy ennek a kihívásnak megfeleljünk a következő célkitűzéseket javasoljuk:

Kölcsönösen tanulmányozzuk egymás iskolai környezetét. Iskolai sajátosságaink cseréjével diagnózist készítünk intézményeinkről:

  • A tanulók felelősségvállalása, a tanárok elkötelezettsége, a veszélyes magatartások, a szülők bevonása
  • Gyakorlati tevékenységek cseréje, hogy alkalmazhassuk "saját európai iskolai környezetünkben". Megosztott demokratikus értékeken alapuló iskola kialakítása
  • Bevezetve iskoláinkban a szolidaritás, az elkötelezettség, egymás kölcsönös tiszteletben tartásának fogalmát (jogok és kötelezettségek, diszkriminációmentesség).
  • Kialakítva az európai programhoz kapcsolódó osztályt, vagy csoportot, annak érdekében, hogy magasabb szintre emeljük az európai kultúrát és állampolgárságot, önkéntes tanárokkal, akik szívesen dolgoznak csapatmunkában, újító eljárások és interdiszciplináris munka segítségével

Célkitűzések

A célok mindenegyes intézményen belül konkrét tevékenység során valósulnak meg:

  • Európai klubok létesítése és konszolidációja minden intézményben. Az oktatóközösség által animált műhelyek, amelyek a tanulói önkéntességen alapulnak. A megvalósult munkát minden intézményben és helyi szinten is terjesztjük.
  • "Egy európai tér", amely mindenki számára lehetővé tenné, hogy magáévá tegye Európa fogalmát, levelezéssel, kiállításokkal, a kultúrák kölcsönös cseréjével, egy európai Charta és mottó szerkesztésével.
  • Egy állandóan fejlődő internetes honlap kialakítása, amelynek makettjére a koordináló iskola tesz javaslatot az első előkészítő látogatás során (2006 november).
  • Egy színházi műhely létrehozása a tanuló aktív és kreatív közreműködésével, amely lehetővé teszi számára, hogy a kirívó magatartási problémákkal szembesüljön (durvaság, illegális termékek fogyasztása, iskolai erőszak). Ez a műhely "a kimondás, az alkotás, az átérzés helye" lesz, mindegyik intézmény sajátjának megfelelően.
  • A projektben elkötelezett iskolaközösségek különböző tagjai között osztálylátogatás, pedagógiai és oktatói gyakorlat, tapasztalat cseréje. Az európai programú osztály támpontul szolgálhat, ahol a különböző nemzetiségű tanárok közvetíthetnek.