LKG Leövey Klára Gimnázium / Érettségi 2005

Érettségi, 2005

 

Az alapképzési szakok szakcsoportok szerinti beosztása és a hozzájuk tartozó
2005-ben érvényes érettségi vizsgatárgyak


A felsőoktatási intézmények szakmai testületei szakcsoportonként meghatározták azokat az érettségi vizsgatárgyakat és szintjüket, amelyek alapján 2005-ben - a külön jogszabályokban meghatározott módon - rangsorolni fogják a jelentkezőiket.

A szakcsoportok és az érettségi vizsgatárgyak ismeretében határozhatják meg a középiskolai tanulók, hogy milyen vizsgatárgyból és milyen szintű érettségi felkészítést választanak.

Agrár szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: biológia, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű érettségi tárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az alkalmazott zoológus szakon a biológia és kémia kötelező.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

agrárkémikus agrármérnöki

agrár szakoktató

agrármérnöki

állattenyésztő mérnöki

alkalmazott zoológus

élelmiszeripari gépészmérnöki

élelmiszermérnöki

élelmiszer-technológus mérnöki

élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki

földmérő mérnöki

erdőmérnöki

földrendező mérnöki

gazdasági agrármérnöki

gazdasági mérnöki

kertészmérnöki

kertészmérnöki

informatikus agrármérnök

környezetgazdálkodási agrármérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

meliorációs mérnöki

mérnöktanári

mérnöktanári

mezőgazdasági gépészmérnöki

mezőgazdasági gépészmérnöki

mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti

mezőgazdasági mérnöki

növényorvosi

mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki

tájépítészeti, -védelmi és –fejlesztési

növénytermesztési mérnöki

vidékfejlesztési agrármérnöki

repülőmérnöki

szőlész-borász mérnöki

tájgazdálkodási

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnökiBölcsész szakcsoportok

Bölcsész-1 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem

Középszintű érettségi vizsgatárgyak kötelezőek, a lábjegyzetben meghatározott szakoknál eltérőek a vizsgatárgyak.

Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

alkalmazott nyelvészet

fotóriporter- és képszerkesztői

egyiptológia

informatikus könyvtáros

elméleti nyelvészet

kommunikáció

esztétika

magyar nyelv és irodalom

etika, ember- és társadalomismeret

munkavállalási tanácsadó

filmelmélet és filmtörténet

művelődésszervező

filozófia

nevelőtanár

finnugor

pedagógia

humán szervező

pszichológia

informatikus könyvtáros

személyügyi szervező

kommunikáció

történelem

kulturális antropológia

ügyviteli

levéltár

magyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom

művelődésszervező

művészettörténet

néprajz

összehasonlító irodalomtudomány

pedagógia

pszichológia

régészet

romológia

szociológia

színháztörténet

történelem

vallástudomány

új- és legújabb kori történeti muzeológia


informatikus könyvtáros szak esetén: középszintű magyar vagy történelem vagy informatika;

kulturális antropológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;

pszichológia szak esetén: középszintű történelem vagy biológia vagy magyar;

régészet szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;

szociológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy matematika.


Bölcsész-2 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: a szaknak megfelelő nyelv.

A szaknak megfelelő nyelvből emelt szintű érettségi kötelező.

Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik két tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt, a szaknak megfelelő nyelv kötelező.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

angol nyelv és irodalom

angol nyelv és irodalom

amerikanisztika

francia nyelv és irodalom

francia nyelv és irodalom

német nyelv és irodalom

német nemzetiségi nyelv és irodalom

olasz nyelv és irodalom

német nyelv és irodalom

spanyol nyelv és irodalom

olasz nyelv és irodalom

spanyol nyelv és irodalomBölcsész-3 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem és a szaknak megfelelő nyelv vagy angol vagy német.

A magyar vagy történelem tárgyakból egyet, illetve egy nyelvet kell választani. Minden vizsgatárgyból középszintű érettségit kell tenni.

Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

altajisztika

eszperantó nyelvtanár

arab

horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

assziriológia

latin nyelv és irodalom

bolgár nyelv és irodalom

német nemzetiségi nyelv és irodalom

cseh nyelv és irodalom

orosz nyelv és irodalom

észt

román nemzetiségi nyelv és irodalom

finn nyelv és irodalom

szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

hebraisztika

szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom

horvát nyelv és irodalom

ukrán nyelv és irodalom

indológia

iranisztika

japán

kínai

latin nyelv és irodalom

lengyel nyelv és irodalom

mongol

néderlandisztika

német nemzetiségi nyelv és irodalom

orosz nyelv és irodalom

ógörög

portugál nyelv és irodalom

román nyelv és irodalom

skandinavisztika

szerb nyelv és irodalom

szlovák nyelv és irodalom

szlovén nyelv és irodalom

tibeti

török

ukrán nyelv és irodalom

újgörög nyelv és irodalomEgészségügyi egyetemi és főiskolai szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak egyetemi szinten: biológia és fizika vagy kémia.

Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező. Az állatorvosi szak esetében a fizika nem választható.

Érettségi vizsgatárgyak: főiskolai szinten: biológia, informatika, fizika, kémia, magyar, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.

A felsoroltak közül egy középszintű érettségi tárgy választható.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

állatorvosi

dietetikus

általános orvostudományi

diplomás ápoló

ápoló

egészségbiztosítási

informatikus egészségügyi menedzser

egészségügyi szakoktató

egészségügyi-tanár

egészségügyi ügyvitelszervező

fogorvostudományi

gyógytornász

gyógyszerésztudományi

diagnosztikai képalkotó

közegészségügyi járványügyi felügyelő

mentőtiszt

optometrista

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

védőnőGyógypedagógiai szakcsoport

Érettségi vizsgatárgy: biológia.

Középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

gyógypedagógia

értelmileg akadályozottak pedagógiája

gyógypedagógia szakos tanár

hallássérültek pedagógiája

látássérültek pedagógiája

logopédia

pszichopedagógia

szomatopedagógia

tanulásban akadályozottak pedagógiájaInformatikai szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

gazdasági informatika

műszaki informatikai

informatikatanári

programozó matematikus

közgazdasági programozó matematikus

számítástechnika-tanári

műszaki informatikai

programtervező matematikusJogi és szociális igazgatási szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem

Mindkét vizsgatárgyból középszintű vizsga kötelező.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

biztonság- és védelempolitikai

igazságügyi ügyintéző

jogász

igazgatásszervező

közigazgatási

ingatlan-nyilvántartási szervező

politológia

munkaügyi kapcsolatok

védelmi igazgatási

társadalombiztosításiKatonai szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom és matematika.

Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

határrendészeti és –védelmi vezetői

határrendészeti és –védelmi vezetői

katonai vezetői

katonai vezetőiGazdasági szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: idegen nyelv, matematika, történelem, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű érettségi vizsgatárgy választása kötelező.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

gazdálkodási

agrármenedzser

gazdaságmatematikai elemző

általános közgazdasági

gazdálkodási szakos közgazdász tanári

európai közszolgálati és üzleti szervező

katonai logisztikai

gazdasági szakoktató

közgazdasági

gazdálkodási

közgazdasági szakos közgazdász tanári

gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment

műszaki menedzser

gazdaságismeret

nemzetközi kapcsolatok

humán erőforrás menedzser

nemzetközi tanulmányok

idegenforgalmi és szálloda

pénzügyi

idegenforgalmi- szállodai közgazdász tanári

politológus-közgazdász

informatikus közgazdász

szociálpolitikus-közgazdász

kereskedelmi

szociológus-közgazdász

kereskedelmi közgazdász tanári

közszolgáltatási közgazdász

külgazdasági

műszaki menedzser

nemzetközi kapcsolatok

nemzetközi kommunikáció

nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)

non-profit gazdálkodási

pénzügyi

sportmenedzser

számviteli

üzleti kommunikáció

vállalkozásszervező

vállalkozó-menedzser

vendéglátó és szálloda

vendéglátó- szállodai közgazdász tanáriMűszaki szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

anyagmérnöki

anyagmérnöki

bánya- és geotechnikai

bánya- és geotechnikai

biomérnöki

biomérnöki

egészségügyi mérnöki

biztonságtechnikai

előkészítés-technikai

energetikai

energetikai

építészmérnöki

építészmérnöki

építőmérnöki

építőmérnöki

faipari mérnöki

faipari mérnöki

gépészmérnöki

folyamatszabályozó mérnöki

kohómérnöki

földmérő és térinformatikai

könnyűipari

gépészmérnöki

kommunikáció technikai mérnöki

haditechnikai menedzser

környezetmérnöki

ipari termék- és formatervezői

közlekedésmérnöki

könnyűipari mérnöki

mérnöktanári

kohómérnöki

műszaki szakoktató

környezetmérnöki

településmérnöki

közlekedésmérnöki

tűzvédelmi

mérnök-fizikus

vegyészmérnöki

mérnöktanári

villamosmérnöki

műszaki földtudományi

olaj- és gázmérnöki

papíripari mérnöki

településmérnöki

vegyészmérnöki

villamosmérnökiMűvészeti szakcsoport

Vizsgatárgyak: gyakorlati

Egyetemi szint

Főiskolai szint

design menedzser

adásrendező

egyházzene, tanár

balettművész

építész

blockflőte

énekművész, -tanár

egyházzene, tanár

ének-zenetanár, karvezetés

ének-zene, -népzenetanár

festő

ének-zenetanár

film- és televízióoperatőr

ének-zenetanár, egyházzene

film- és televízióproducer

ének-zenetanár, karvezetés

film- és televíziórendező

fúvószenekari karnagy

formatervező

gyártásszervező

hangszerművész, tanár

hangmesteri

intermédia

hangszertanár, kamaraművész

karmesterképző

jazzének előadóművész tanár

képgrafika

jazzhangszer előadóművész, tanár

koreográfus

jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélet tanár

látványtervező

kameraman

szolfézstanár

koreográfus

mozgóképtudományi

látványtervező

multimédia programszerkesztő-rendező

magánénektanár, ének-kamaraművész

operaénekes, magánénektanár

néptánc-színházitánc

rádiós és televíziós zenei rendező

rajztanári

restaurátor

régizenetanár, kamaraművész

szilikátipari tervező

színész

színész

szolfézstanár

színházrendező

táncelméleti szakíró

színháztudományi

táncpedagógus

szobrász

vágó

televíziós műsorvezető, rendező

vizuális kommunikáció tanári

tervezőgrafika

zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés

textiltervező

zongorakísérő-korrepetitor

vizuális és környezetkultúra-tanári

vizuális kommunikáció

vizuális nevelőtanár

zeneelmélet-tanár

zenei menedzser

zeneszerzés, tanár

zenetudományi tanár

zongorakísérő-korrepetitor


Rendvédelmi szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar, matematika, történelem, rendészeti alapismeretek

Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani. A gazdaságvédelmi szakon a matematika tárgy választása kötelező.

Főiskolai szint

büntetés-végrehajtási

bűnügyi

gazdaságvédelmi

határrendészeti

igazgatásrendészeti

közlekedésrendészeti

közrendvédelmi

pénzügynyomozói

vámigazgatásiSzociális szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar, társadalomismeret, történelem, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.

A felsoroltak közül egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani.

Egyetemi szint

Főiskolai szint

szociálpolitikai

általános szociális munkás

szociális munkás

szociálpedagógusTanító és óvodapedagógus szakcsoport

Érettségi vizsgatárgy: magyar.

A magyar középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező

Főiskolai szint

tanító

nemzetiségi tanító

óvodapedagógus

nemzetiségi óvodapedagógus

konduktor-óvodapedagógus

konduktor-tanítóTermészettudományos szakcsoport

Vizsgatárgyak: biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.

Középszintű érettségi vizsgatárgyakat kell választani.

Egyetemi szinten nem tanári szakokon egy tárgyat kell választani, kétszakos tanári szakokon kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt.


Egyetemi szint

Főiskolai szint

alkalmazott matematikus

alkalmazott fizikus

alkalmazott növénybiológus

biológiatanári

ábrázológeometria-tanári

biológus laboratóriumi operátor

biofizikus

fizikatanári

biológiatanári

földrajztanári

biológus

háztartásökonómia-életvitel szakos tanár

csillagász

kémiatanári

fizikatanári

környezetvédelem-tanári

fizikus

matematikatanári

informatikus fizikus

technikatanári

fizikus-mérnök

vegyész-fizikus laboratóriumi operátor

földrajztanári

geofizikus

geográfus

geológus

humánkineziológia

informatikus vegyész

kémiatanári

klinikai kémikus

környezettan-tanári

környezettudományi

matematikatanári

matematikus

meteorológus

molekuláris biológus

technikatanári

térképész

vegyészTestkulturális szakcsoport

Vizsgatárgyak: gyakorlati

Egyetemi szint

Főiskolai szint

egészségtantanár

egészségtantanár

gyógytestnevelő tanár

szakedző

testnevelő tanár

testnevelő tanár

rekreáció

sportmenedzser2003. április

Oktatási Minisztérium

 

© LKG, 2002.