LKG Leövey Klára Gimnázium / Érettségi 2006

Érettségi, 2006

Felvételi 2006!

Az alapképzési szakok szakcsoportok szerinti beosztása és a hozzájuk tartozó 2006-ban érvényes érettségi vizsgatárgyak

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen - a felsõoktatási intézményekkel konzultálva - szakcsoportonként közöljük azokat az érettségi vizsgatárgyakat és szintjüket, amelyek alapján 2006-ban a külön jogszabályokban meghatározott módon rangsorolni fogják az egyetemek és fõiskolák a jelentkezõiket. Ugyanakkor várható, hogy a szakcsoportok számának tervezett csökkentése (szakcsoportok összevonása) némi változást hoz majd az alábbi adatokban.

Az egyes szakcsoportoknál különbözõképpen került meghatározásra az érettségi vizsgatárgyak köre. Vannak szakcsoportok, ahol a vizsgatárgyak meghatározott körébõl kell választani, illetve vannak olyanok is, ahol nincs választási lehetõség.

Az alapképzési szakok szakcsoporti besorolása, bizonyos esetekben a neve is változott az elmúlt idõszakban. Az itt közölt besorolás az érvényes a 2006. évi felvételi eljárásra.

Agrár szakcsoport, Bölcsész szakcsoportok, Egészségügyi szakcsoport, Gazdasági szakcsoport, Gyógypedagógiai szakcsoport, Informatikai szakcsoport, Jogi és szociális igazgatási szakcsoport, Katonai szakcsoport, Mûszaki szakcsoport, Mûvészeti szakcsoport, Rendvédelmi szakcsoport, Szociális szakcsoport, Tanító és óvodapedagógus szakcsoport, Természettudományos szakcsoport, Testkulturális szakcsoport.

AGRÁR SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: biológia, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű érettségi tárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az alkalmazott zoológus szakon a biológia és kémia kötelező.

BÖLCSÉSZ SZAKCSOPORTOK

Bölcsész-1 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem
Középszintű érettségi vizsgatárgyak kötelezőek, a lábjegyzetben meghatározott szakoknál eltérőek a vizsgatárgyak.

Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).

informatikus könyvtáros szak esetén: középszintű magyar vagy történelem vagy informatika;
kulturális antropológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;
pszichológia szak esetén: középszintű történelem vagy biológia vagy magyar;
régészet szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;
szociológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy matematika.

Bölcsész-2 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: a szaknak megfelelő nyelv.
A szaknak megfelelő nyelvből emelt szintű érettségi kötelező.

Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik két tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet), a szaknak megfelelő nyelv kötelező.

Bölcsész-3 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem és a szaknak megfelelő nyelv vagy angol vagy német.
A magyar vagy történelem tárgyakból egyet, illetve egy nyelvet kell választani. Minden vizsgatárgyból középszintű érettségit kell tenni.

Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak egyetemi szinten: biológia és fizika vagy kémia.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező. Az állatorvosi szak esetében a fizika nem választható.

Érettségi vizsgatárgyak főiskolai szinten: biológia, informatika, fizika, kémia, magyar, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.
A felsoroltak közül egy középszintű érettségi tárgy választható.

GAZDASÁGI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, idegen nyelv, matematika, történelem, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy választása kötelező.

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgy: biológia vagy magyar nyelv és irodalom.
Egy középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

INFORMATIKAI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.

JOGI ÉS SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem
Mindkét vizsgatárgyból középszintű vizsga kötelező.

KATONAI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: katonai alapismeretek, magyar nyelv és irodalom és matematika.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

MÛSZAKI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.

MÛVÉSZETI SZAKCSOPORT

Vizsgatárgyak: gyakorlati

RENDVÉDELMI SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek, magyar, matematika, történelem.
Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani. A gazdaságvédelmi szakon a matematika tárgy választása kötelező.

SZOCIÁLIS SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgyak: magyar, társadalomismeret, történelem, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.
A felsoroltak közül egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani.

TANÍTÓ ÉS ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKCSOPORT

Érettségi vizsgatárgy: magyar.
A magyar középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT

Vizsgatárgyak: biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Középszintű érettségi vizsgatárgyakat kell választani.

Egyetemi szinten nem tanári szakokon egy tárgyat kell választani, kétszakos tanári szakokon kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).

TESTKULTURÁLIS SZAKCSOPORT

Vizsgatárgyak: gyakorlati

Budapest, 2004. május 3.

Oktatási Minisztérium

© LKG, 2002.