LKG Leövey Klára Gimnázium / Érettségi

Érettségi és felvételi

Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézményekbe való bejutás kapcsolata

2005-ben alapvetően megváltozott a felsőoktatás felvételi rendszere is, mivel az alapképzésben megszűnt a felsőoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintű érettségi vizsga vette át. Kizárólag a művészeti és testkulturális területeken marad meg - átmenetileg - a felvételi jelentkezés elbírálására a gyakorlati vizsga. Emellett egyes szakokon alkalmassági vizsgák is lehetnek, ám ezeken csak az dőlhet el, hogy a jelentkező "alkalmas" vagy "nem alkalmas" az adott szakon való továbbtanulásra, a felvételi pontszámot ezek nem befolyásolják.

Felvételi pontszám = hozott pontok (max. 60) + szerzett pontok (max. 60) + többletpontok (max.24)

A hozott pontokat változatlanul a középiskolai teljesítmény alapján számolják ki. A magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy választott tantárgy utolsó - tanult - két év végi osztályzatainak összege alapján legfeljebb 50 pont szerezhető, az összes érettségi osztályzat átlagának egész számra kerekített kétszerese alapján pedig legfeljebb 10 pont.

A szerzett pontokat az érettségi vizsgán egy vagy két vizsgatárgyból elért százalékos érettségi eredmény alapján kell kiszámolni. A " Felvételi tárgyak 07"menüpont alatt megtalálható az a lista, amelyből megtudható, hogy melyik szakcsoportban milyen érettségi vizsgatárgy(ak)ból és milyen szintű vizsgákból számítják ki a felsőoktatási intézmények 2007-ben a jelentkezők szerzett pontját. A legtöbb szakcsoport egy vagy két tantárgyból, középszintű érettségi vizsgát jelöl meg feltételként.

A középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga százalékos teljesítményeinek átszámítása szerzett ponttá

az érettségi vizsga százaléka

felvételi szerzett pont
tantárgyanként
(két tárgy esetén)

felvételi szerzett pont
tantárgyanként
(egy tantárgy esetén)

90 % - 100 %

30

60

85 % - 89 %

29

58

80 % - 84 %

28

56

75 % - 79 %

27

54

70 % - 74 %

26

52

65 % - 69 %

25

50

60 % - 64 %

24

48

55 % - 59 %

23

46

50 % - 54 %

22

44

45 % - 49 %

21

42

40 % - 44 %

20

40

35 % - 39 %

19

38

30 % - 34 %

18

36

25 % - 29 %

17

34

20 % - 24 %

16

32

0 - 19 %

0

0


Fontos! A felvételi eljárás során az érettségi eredmények felvételi pontokká történő átszámításakor nincs különbség annak függvényében, hogy valaki középszinten vagy emelt szinten tette le az adott tárgyból az érettségi vizsgát. A differenciálást és az emelt szintű vizsga preferálását a többletpontok rendszere (lásd Ugrás itt) biztosítja.