LKG Leövey Klára Gimnázium / Érettségi 2006

Érettségi - többletpontok

A többletpontok számítása a felvételi eljárásban

Emelt szintű érettségi

Az emelt szintű érettségiért (amennyiben ez nem jelentkezési feltétel) legalább közepes érettségi vizsgaeredmény esetén 7 többletpont jár legfeljebb két, az adott szakcsoportban előírt (vagy választható) érettségi vizsgatárgyból. Azoknál a szakcsoportoknál, ahol csak egy érettségi vizsgatárgy van meghatározva, a tárgyból letett emelt szintű vizsgááért 14 többletpont jár. Többletpont az emelt szintű érettségiért csak abban az esetben adható, ha a jelentkező e vizsgaeredmény alapján kéri a szerzett pontjai megállapítását.

Nyelvvizsga

A felsőoktatási intézmény legfeljebb két államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvvizsgánként
- középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 7 pontot,
- a felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pontot ad.
Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezőnek akkor ad 7, illetve 10 többletpontot a felsőoktatási intézmény, ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni.
Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg lenne jogosult emelt szintű érettségi többletpontra és nyelvvizsga alapján járó többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

Előnyben részesítés

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 4 többletpontra jogosult.

További 4 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós nevelésbe vették.

A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 8 többletpontra jogosult.

További szabályok

Az emelt szintű érettségiért a felsőoktatási intézményeknek kötelező megadniuk a többletpontot. A szakmai tanulmányokért (technikusi vagy OKJ-s bizonyítvány) és a sportteljesítményért már eddig is megszokott többletpontok az "adható" kategóriába tartoznak, vagyis az egyetemek és főiskolák maguk döntik el szakmai szempontok alapján azt, hogy megadják-e ezekért a teljesítményekért a többletpontokat.

Egy jelentkezőnek összesen 24 többletpont adható.

A felvételi eljárás során az nyerhet felvételt, aki az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül a számított maximális pontszám legalább 65%-át, tehát a 120-as pontrendszerben 78 pontot (a felsőfokú szakképzésben 60%-ot, 72 pontot) elér.