Érettségi
Mikor bonyolítják le az érettségit?
Június 26 – Július 7 között
Mely tárgyakból kötelező vizsgázni, melyek a szabadon választott tárgyak?
Kötelező román, magyar és egy idegen nyelv. Ezen kívül pedig szakosztályonként egy- egy kötelező tantárgy (vallás, matematika, informatika, biológia); valamint szabadon választottak a testnevelés, biológia, általános földrajz, általános történelem, filozófia;
Kell-e az érettségi vizsgára jelentkezniük? Mikor?
Igen. Május végén.
Melyek azok a tantárgyak, amelyekből írásbelizni és szóbelizni is kell?
Magyar, Román
Melyek azok a tárgyak, amelyekből csak szóbeli vizsga, vagy esetleg csak írásbeli vizsga van?
Angol, német, matematika, biológia, informatika, földrajz, latin;
Hogyan bonyolódik le az írásbeli vizsga?
3 órát tart, általában három nagytételes feladatlap megoldása vár a diákokra
Van-e előírás az öltözetre?
Nincs, de illik a kosztüm
Hányan írnak egy teremben?
Terem nagyságától, székek számától függ
Milyen a felügyeleti rend?
2,3 tanár felügyel, tilos a mobiltelefon vagy bármilyen segédeszköz használata, a termet csak felügyelet mellett szabad elhagyni.
Milyen segédeszközöket használhatnak a tanulók az egyes vizsgákon?
Matematikán számológép, latinnál szótár
Mi történik, ha nem megengedett eszközt használ a tanuló?
Többet soha nem érettségizhet az ország területén

Kik javítják az írásbeli dolgozatokat?
Idegen tanárok
A javított dolgozatot megtekinthetik-e a tanulók?
Csak ha nincsenek megelégedve a kapott jeggyel
Mit tehet ha nem ért egyet a javítással, a kapott jeggyel?
Fellebez
Szóbeli vizsgákat mikor tartják?
Június 26-30
Itt van-e az öltözékre előírás?
Nincs, de szokás a kosztüm
Egyszerre hány tanuló ül a teremben?
3
Hány tanár vizsgáztat?
Többen is, 2-3 tanár is kérdez
Saját tanáraik szóbeliztetik a diákokat?
Nem, idegen bizottság előtt vizsgáznak
Hány perces egy felelet?
10 perc gondolkodási idő, 10 perc felelet
Szöveges értékelést kapnak, vagy osztályzatot?
Osztályzat (1)4 – 10-ig
Van-e ünnepélyes megnyitása, illetve zárása az érettséginek?
Nincs

Ballagás
Az erdélyi iskolákban régi hagyomány a ballagás. Mikor rendezik meg?
Június közepe, iskolánként változik
Milyen ruhát viselnek?
Minden osztály külön-külön egyformán felöltözik
Milyen szimbolikus tárgyak kapcsolódnak a ballagáshoz (táska, virág stb)?
Battyu, virág, battyuban pogácsa, kicsi ceruza, radír, föld, pénzérme
Szokás-e dalokat énekelni?
Igen
Gaudeamus
Ballag mar a véndiák
Készítenek-e meghívót?
Igen, van kicsengetési kártya
Díszítik-e a tantermeket, ez kiknek a feladata?
11-es tanulóknak
Milyen műsor, beszéd kapcsolódik a ballagáshoz?
Búcsúztatói előadás, zenés, vicces, verses
Milyen családi esemény kapcsolódik a ballagáshoz, (vacsora, ajándék)?
Ebéd, ajándékozás, család együtt van ilyenkor.
Ismerik-e a bolondballagást?
Nem

Szalagavató
Van-e szalagtűzés?
Igen, de csak iskolánként
Mikor kerül sor rá?
A diákok az utolsó hónapokban hordják
Ki tűzi fel a szalagot?
Ők saját maguknak

Bál
Utolsó évben van-e matura bál?
Igen
Milyen táncokat járnak?
A tánc és zene vegyes
A ruhát kölcsönzik, varrják, veszik erre az alkalomra?
Mindenki magának rendezi a ruhát
Hol tartják a bált?
Általában kibérelt helyen
Mi a menetrendje a bálnak?
Általában 1-ig tart, esküvő jellegű, menüvel, tánccal
Van-e nyitó illetve zárótánc?
Ilyen nincs

Szerenád
Ismerik-e ezt a szokást?
Igen
Mikor kerül rá sor?
Ballagás előtt egy héttel
Kiknek adnak szerenádot?
Osztályban tanító tanároknak
Mit énekelnek?
ballagási énekeket
Behívják-e a diákokat?
Tanártól függ,

Bankett

Mikor, hol szokták tartani?
Bérelt helyen, ballagás napján
Kik vesznek részt rajta?
Tanárok, végzős diákok
Kötetlen, vagy van valami hagyományos rendje, menete (köszöntő, régi szokás)?
Kötetlen
Tabló készítése
Van-e osztálytabló, vagy csak osztályfényképezés?
Mindkettő van, de nem minden iskolában.

Ha szeretnél többet megtudni Erdélyről, akkor a következő e-mail címre írva szivesen válaszolok bármilyen kérdésben.

 

tatyo15@hotmail.com

Székely Himnusz