Ausztriában 1975 óta minden iskola koedukált, az állami iskolák ingyenesek. Iskolaköteles minden 6 és 15 év közötti gyermek. Minden gyermeknek, aki Ausztriában 6 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik - nemzetiségtől függetlenül -, kötelező iskolába járnia.
Bár az oktatás és a képzés általában a szövetségi kormány feladata, az óvodákkal, a bölcsődékkel, az általános iskolákkal és középiskolákkal kapcsolatos ügyek majdnem teljes egészében az egyes tartományok hatáskörébe tartoznak.

Kötelező iskolák:
a. Az iskola első 4 éve: általános iskola, illetve kisegítő iskola
b. Az iskola 5-8. éve:
-Általános iskola felső tagozat (Hauptschule)
- 8 éves középiskola alsó tagozat
 -8 éves általános iskola, illetve kisegítő iskola felső tagozata
 c)  Az iskola 9. éve
-Technikum

-Szakiskola (közép vagy felsőfokú).

Az iskolaév szeptember első vagy második hétfőjén kezdődik. Az iskolaév a tanítási időszakból (két szemeszter) és a nyári szünetből áll. A tanítási időszak június 27. és július 10. között ér véget.
Iskolai szünetek:
Őszi szünet
Karácsonyi szünet: legkésőbb december 24-én kezdődik és január 6-ig tart.
Téli szünet: egy hét február első három hetében
Húsvéti szünet
Pünkösdi szünet
Nyári szünet
Óvoda és általános iskola:

A 3-6 év közötti gyermekek nagy többsége óvodába jár. Az óvodai ellátás, térítés ellenében történik. Bizonyított anyagi nehézségek esetében a térítési díjat elengedhetik, illetve csökkenthetik. Az óvodai helyekre 1-2 évvel a gyermek elhelyezése előtt kell jelentkezni!


Kötelező oktatás: általános iskola és középiskolai alsó tagozat.
Ausztriában a kötelező oktatás általános és szakképzési részre osztható. A kötelező oktatás azon év szeptember 1-jén kezdődik, amelyben a gyermek betöltötte hatodik életévét.
A kötelező oktatás három részből áll:
 Általános képzés (1-4 osztályig, általános iskola alsó tagozat)
Alsószintű középfokú oktatás (5-8 osztályig, általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat)
Kilencedik osztály (Technikumban, illetve a középiskola felső tagozatának első osztálya)
Középiskolák


1. Hauptschule
Általános oktatás három, választható fakultációval: német, matematika, idegen nyelv (általában angol)
2. Allgemeinbildende höhere Schule
Az AhS egy négyéves alsó és egy négy éves felső tagozatra oszlik, amely végén érettségi vizsgát kell tenni. (Matura) A belépés feltétele az általános iskola negyedik évének sikeres befejezése kiváló eredménnyel. Amennyiben a gyermek általános iskolai eredményei nem kiválóak, felvételi vizsgát kell tennie. Az AhS alsó tagozatának három fajtája létezik: a gimnázium, amelyben az idegen nyelvek kapják a főszerepet, a reálgimnázium, ahol a természettudományokra és a matematikára fektetik a hangsúlyt és a közgazdasági reálgimnázium, ahol a közgazdaságtan és a társadalomtudományok állnak a középpontban. A középiskolák első két évében a tanterv egyforma, a fakultációk és orientációk a felső tagozatban választhatók ki.

Térítési díjak:
Minden állami iskola ingyenes, de a diákoknak a közlekedésért, illetve a tankönyvekért fizetniük kell.


Nyelvek:
Az általános iskolák harmadik osztályától kezdve lehet nyelvet tanulni. (angol, francia, olasz, horvát, szlovén, magyar, cseh vagy szlovák)
A középiskolákban az angol nyelv tanulása kötelező.
Az osztrák oktatási rendszerben nagy hagyománya van az iskolai ellenőrző szervnek. Az iskolai ellenőrzést - egy egész Land-on belül- tartományi szakfelügyelők végzik. A kötelező oktatási szinten a tartományi szakfelügyelők munkáját körzeti szakfelügyelők segítik.

Mivel az alaptantervet dekrétum mondja ki, minden tanárnak igazodnia kell annak tartalmához és elvárásaihoz. Azonban az iskolai oktatásról szóló törvény kimondja, hogy a tanároknak meg kell felelniük az osztrák iskolarendszer küldetésének, felelősségteljes és megbízható tanítási munkájuk révén. A törvény ezért a tanárok munkáját az osztrák oktatási rendszer előírásaihoz köti, különösen az egyedi típusú iskolák különböző oktatási és instrukciós céljaihoz. A tanároknak ezért munkájuk során egy éves tervezetet - az egyes osztályokhoz és helyzetekhez igazított tantervet kell követniük. A programok véghezvitelének ellenőrzését az igazgató és a szakfelügyelők végzik.