Wolfgang Schüssel

Kancellár

Heinz Fischer

Szövetségi elnök

Az Alkotmány


Ausztria demokratikus köztársaság. A szövetségi köztársaság 9 szövetségi államból áll, melyek egységes monetáris, gazdasági és vámuniót alkotnak. A szövetségi főváros és szövetségi hatóságok székhelye Bécs. A szövetségi államokban a szövetségi kormányzó gyakorolja a végrehajtó hatalmat. A kormányzónak a szövetségi kormány illetve a kormány minisztereinek határozatait végre kell hajtania. Ahol nincsenek külön szövetségi hatóságok, ott a szövetségi kormány közvetlenül gyakorolja a végrehajtó hatalmat.

A Parlament


A fő jogalkotó intézmény az országgyűlés (Nationalrat). A parlament két házból áll: a Nationalrat-ból és a Bundesrat-ból. A Nationalrat székhelye Bécsben található. A képviselőket az elektorok választják meg egyenlő, közvetlen, titkos, személyes szavazással. Az elektorok 18. életévüket betöltött osztrák állampolgárok. A képviselők mandátuma négy évre szól.

A Nationalrat tevékenysége a következő:

A Bundesrat a szövetségi államok érdekeit képviseli. Tagjait nem választják, hanem a szövetségi államokban lezajlott választások után a pártok delegálják őket a választásokon elnyert szavazatok arányában.

A szövetségi államfő

A szövetségi államfőt az osztrák állampolgárok közvetlenül választják meg. Az államfő a hadsereg legfőbb parancsnoka, ő oszlathatja fel az országgyűlést és nevezheti ki illetve válthatja le a kormány tagjait. Ezek a jogok azonban csak névleges hatalommal ruházzák fel, mert az államfő általában az egyes intézmények saját kezdeményezésére gyakorolja jogait.

A szövetségi kormány

A szövetségi kormányt a szövetségi kancellár vezeti. A kormány minisztereit államtitkárok segítik. A szövetségi kormányban csak a szövetségi minisztereknek van szavazatuk. A döntéseket egyhangú szavazással kell elfogadni.

Politikai pártok

Politikai pártot bárki alapíthat, ha az nem sérti a szövetségi alkotmányos törvényeket. Jelenleg a parlamentben négy párt foglal helyet: Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), Osztrák Néppárt (ÖVP), Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a zöldek.

Választási rendszer


Az osztrák választási rendszer az arányos képviselői elosztási elven alapszik. Eszerint a parlamenti helyek kiosztásának hűen kell tükröznie az egyes pártokra leadott szavazatokat. A parlamentbe való bejutáshoz a pártoknak 4 százalékos szavazati arányt kell elérniük. A választások egyfordulósak. Csak az önkormányzati polgármester-választásokon kerülhet sor második fordulóra. A választásokat vasárnap vagy más pihenőnapon tartják.
Szavazójoggal a 19. életévüket betöltött osztrák állampolgárok rendelkeznek.
A kilenc szövetségi állam parlamentjei az államok jogalkotó szervei, míg a kilenc szövetségi kormány a végrehajtóhatalmat gyakorolja. A helyi parlamenteket az adott államokban lakó osztrák állampolgárok választják meg.
A kilenc állam önkormányzati egységekre oszlik, melyek mindegyike helyi hatóságként és adminisztrációs körzetként működik. A felügyelő szerepet a helyi önkormányzati hatóságok felett az önkormányzati tanács gyakorolja.
A 18. életévüket betöltött osztrák állampolgárok jogosultak részt venni, a 19. életévüket betöltött osztrák állampolgárok pedig képviselőnek is jelöltethetik magukat az európai parlamenti választásokon.