LKG Leövey Klára Gimnázium / FEPSZE

Szellemi Piknik - FEPSZE

1996 tavaszán alakult meg a Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete, a FEPSZE. Az egyesület kezdetektõl fogva céljának tekintette a helyi innováció segítését, a szakmai eszmecserék támogatását.
E cél jegyében szervezte meg - együttmûködve az önkormányzattal - elõször 1996 õszén a Szellemi Pikniket, a ferencvárosi pedagógusok szakmai tanácskozását.
Már az elsõ rendezvény is nagy sikert aratott: több mint hetven elõadásra került sor, közel félezer résztvevõvel.
Azóta is minden évben a Leövey Klára Gimnázium ad otthont az immár hagyományossá vált tanácskozásnak.

© LKG, 2002.