LKG Leövey Klára Gimnázium / FEPSZE

Szellemi Piknik - FEPSZE

1996 tavaszán alakult meg a Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete, a FEPSZE. Az egyesület kezdetektõl fogva céljának tekintette a helyi innováció segítését, a szakmai eszmecserék támogatását.
E cél jegyében szervezte meg - együttmûködve az önkormányzattal - elõször 1996 õszén a Szellemi Pikniket, a ferencvárosi pedagógusok szakmai tanácskozását.
Már az elsõ rendezvény is nagy sikert aratott: több mint hetven elõadásra került sor, közel félezer résztvevõvel.
Azóta is minden évben a Leövey Klára Gimnázium ad otthont az immár hagyományossá vált tanácskozásnak.


Szellemi Piknik, 2004. november 17.

9:00 óra: plenáris előadás - Fenntartható-e a közoktatás? - Előadó: Péteri Gábor, OKI kutatásvezető

10 órától: szekció ülések
Az eddig (2004.10.26) a LKG-ba beérkezett előadások, programjavaslatok:

10.00 - "Zseninek születtél" avagy "Multimédia a matematikaórán, a differenciálás szolgálatában."
     Bemutató óra a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolában, tartja Potys Jánosné, matematika tantárgygondozó

12.00 - Multimédiás oktatási anyagok használata a kémiaoktatásban - Előadó: Hips Éva, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola

11.00 - A hang, mint kommunikációs elem, digitális hangfeldolgozás
     Bemutató óra a József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, tartja Szabó István mozgókép- és médiakultúra tanár

10.30 - Az elektromos teljesítmény - új anyag feldolgozó óra (mindennapi élet és tudás kapcsolata)
     Bemutató óra a Molnár Ferenc Ált. Iskolában, tartja: Sztanó Péterné

12.00 - Összefoglalás: A Földkéreg fejlődése a terepasztalon bemutatva 8. osztályban.
     Bemutató óra a József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, tartja Pataki Tamás

10.00 - A szövegértés fejlesztése alsó tagozatban - Előadó: Nyíri Istvánné, Apáczai Kiadó

11.00 - A környezettudatos magatartás alapozása, korszerű környezetismereti nevelés, a Mi világunk c. tankönyv segítségével. Előadó: Mester Miklósné, Apáczai Kiadó

10.00 - Az eszközök szerepe a matematika tanításában, a gondolkodás fejlesztésében. Előadó: Gál Józsefné, Dinasztia Kiadó

11.00 - Az írásbeli szövegalkotás lépcsőfokai. A fogalmazás tanítás. Előadó: Bocsák Istvánné, Dinasztia Kiadó

10.00 - Az oldódás
     Bemutató óra a Leövey Klára Gimnáziumban, tartja Várkonyi Ádám.

11.00 - Beiskolázással (KIFIR) kapcsolatos tájékoztató előadás - Előadó: Rostáné Zentai Ildikó, OKÉV

10.30 - "A szín élet" - selyemfestés
     Bemutató óra a József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, tartja Vincze Angéla

Surányi Anna ( Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimn.) módszertani előadást tart. A címe: Képesség? Fejlesztés? - módszertani ötletek az új, kompetenciaközpontú érettségire.

Dr. S. Kovács Ilona történelem tantárgygondozó (Weörös Sándot Általános Iskola és Gimn.) vezetésével konzultáció. A témája: Szóbeli érettségi tételek összeállításának és a próba érettségi tapasztalatainak a megbeszélése.

Bemutató óra: "Kosárlabdázás az alapoktól a versenyeztetésig" (Steiger Péter)

Bemutató óra: a testnevelő tanárok aktív részvételével "Floorball- ahogyan mi csináljuk" (Erdős Zsolt)

Értekezlet- testnevelési munkaközösség szokásos értekezlete az aktuális kérdésekről

Tanulási zavarok korai tüneteinek felismerése és prevenciós lehetőségek óvodáskorban - Előadó: Élő Mária, Csicsergő Óvoda

A zene hatása a roma gyerekek személyiségfejlődésére (saját gyakorlatunkból) - Előadó: Kiss Lászlóné, Csicsergő Óvoda

Környezetvédelemre nevelés az óvodában - Előadó: Papp Jánosné, Csicsergő Óvoda

"Örök Róma" - Előadó: Szirányi István, Leövey Klára Gimnázium

A logopédiai szekció tervezett programja:
Előadók: Pataki Ágnes, Molnár Beatrix, Aszalós Zsuzsa, Németh Éva (FKOAI)
Témakörök: A logopédiai szakszolgálat működése az integráció tükrében, a logopédusok kompetenciaköre.
Beszámolók a Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola beszédjavító logopédiai óvodai csoport, iskolai, illetve autista tagozatán folyó munkáról.

Tanulási zavarok korai tüneteinek felismerése és prevenciós lehetőségek óvodáskorban Előadó: Élő Mária, Csicsergő Óvoda
A zene hatása a roma gyerekek személyiségfejlődésére (saját gyakorlatunkból) Előadó: Kiss Lászlóné óvodapedagógus, Csicsergő Óvoda
Környezetvédelemre nevelés az óvodában Előadó: Papp Jánosné óvodapedagógus, Csicsergő Óvoda

Hartai László egyetemi tanár: Mozgókép és médiaismeret az általános és középiskolákban (Korona Kiadó)

Bódy Gézáné, OKSI: Az új földrajz érettségiről

A sokoldalú tapasztalatszerzés és élményszerű átélés szerepe a környezeti kultúra alakításában. Előadók: Badics Ágnes és Dudásné Rézhegyi Mónika, Méhecske Óvoda

Új típusú érettségiztetés magyarból. Előadó: dr. Nagy Emília, LKG

A nulladéves képzés és a nyelvtanítás a Leöveyben. Előadó: Szilaj Gabriella, LKG

Felkészítés a kétszintű érettségire német nyelvből. Előadó: Egyedi Csabáné, LKG

Az Európai Nyelvtanulási Napló használata a mérés-értékelés folyamatában. Előadó: Egyedi Csabáné, LKG

Klujberné Szelőczey Katalin: Családon belüli erőszak

Palócz Réka (Ádám Jenő Zeneiskola magánének-tanára): Az ének tanári hangképzés módszertana (11 órától a Bakáts téri Ének-zene Általános Iskola zenetermében)

Bemutató órák (magyar) a Fazekas M. Ált. Iskola és Gimnáziumban a Fővárosi Pedagógia Napok rendezésében. 8-12 óráig

Tájékoztató a kétszintű érettségi követelményeiről, illetve az általános iskolák tennivalóiról a téma kapcsán a következő esztendőkben. Előadó: Osztovics Szabolcs. Helyszín: Fazekas Mihály Gimnázium

"Iskolám a Ferencvárosban" című térképrajzversenyre beküldött pályamunkák kiállítása, „zsűrizése” a résztvevők által

© LKG, 2002.