Szellemi Piknik 2001

"Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: az emberben könyv, s a Könyvben az Ember."
(Babits Mihály: Ritmus a könyvről)

Leövey Klára Gimnázium, 1096 Budapest, Vendel u. 1.
2001. október 25. (csütörtök)


Plenáris előadás, 11 óra, Kodály-terem

Az olvasásfejlesztés lehetőségei a XXI. század iskolájában
Előadó: Nagy Attila olvasáskutató


Szekciók

A szekcióüléseken - melyek 1200 órakor kezdődnek - általában 10-15 perces előadások hangzanak el (a kivételeket jeleztük). Az előadások után 5-10 perc áll rendelkezésre, hogy az érdeklődők kérdéseket tegyenek fel az előadóknak.


1. Helye: 121-es terem

A képességfejlesztés lehetőségei matematika órán (Zsinkó Erzsébet, ELTE Tanítóképző Főiskola) (90 perc)


2. Helye: 125-ös terem

A fizika mérések tapasztalatai – előadás és kerekasztal beszélgetés (Póta Mária, FPI vezető szaktanácsadó) (90 perc)


3. Helye: 119-es terem

 1. A hátrányos helyzet és az olvasási nehézség kialakulásának összefüggései az óvodás korban. Módszerek a megelőzésben. (Smejkálné Farkas Katalin, Kén u.)

 2. A szerepjáték fontossága az óvodáskorú gyermekeknél (Kiss Lászlóné, Thaly u.)
 3. A szabad játék fontossága (Papp Jánosné, Thaly u.)


4. Helye: 131-es terem (kémia előadó)

 1. A tánc szerepe a személyiségfejlesztésben (Kovács Ilona, Szent-Györgyi) (kb. 30 perc)

 2. A leghatékonyabb rajzmódszertani tapasztalatok ismertetése, Nemzetközi pályázat ismertetése (Vincze Angéla, József Attila) (kb. 30 perc)

5. Helye: 136-os terem (fizika előadó)

 1. Olvasás tanítás (Dr. Lovász Gabriella) (kb. 30 perc)

 2. Még mindig nehéz az iskolatáska? (Gerencsér Ildikó, Csáki Anikó, Ferencvárosi Ált. és Szakiskola)


6. Helye: Tanári tanácsterem

 1. Önkormányzati közoktatási feladatellátás, kontra intézményi autonómia (Palotás Zoltán közoktatási szakértő, PAL-Oktatás) (90 p)

 2. Felelősség, munkamegosztás, kompetencia - intézményen belül (Tóth Béla igazgató, budaörsi Illyés Gyula Gimnázium) (40 p)


7. Helye: 122-es terem

 1. Felvételi, verseny előkészítő matematika szakkörök (Duffek Valéria, Leövey)

 2. Beszélgetés időszerű kérdésekről, többek között a kétszintű matematika érettségiről, mintafeladatok bemutatásával (Dr. Gérecz Magdolna, Vajda)


8. Helye: 221-es terem

 1. Az Erkölcstan a 11. osztályosok számára című tankönyv bemutatása (Fábián Teréz, Krónika Nova) (kb. 30 p)

 2. Könyvbemutató, majd beszélgetés az új szakiskolai tantervről és a Pedellus Kiadó kilencedikes Magyar nyelv és irodalom tankönyvéről (Trencsényi Borbála, Vajda) (kb. 45 p)


9. Helye: Zeneterem

Kerettanterv és drámapedagóga (Előd Nóra drámapedagógus) (kb. 2,5 óra)


10. Helye: 128-as terem (biológia előadó)

"Milyen stratégiát tervez a Microsoft a magyarországi iskolák szoftvergondjainak enyhítésére?" (Merényi Ádám, a Microsoft Magyarország Oktatási Szakreferense) (kb. 45 p)


11. Helye: 114-es terem (földrajz előadó)

A globális világ poltikai, földrajzi kérdései (Dr. Bernek Ágnes docens, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék) (90 p)


12. 214-es terem (történelem előadó)

 1. A tervezett kétszintű történelem érettségi ismertetése (Bors Lászlóné, Leövey)
 2. Gazdasági ismeretek oktatásának lehetőségei általános és középiskolában (Szomor Tamás oktatási menedzser, Junior Achievement, Leövey)
 3. A Helytörténeti olvasókönyvről, a helytörténeti vetélkedőről (Lukács Emília, József Attila)


13. Helye: 219-es terem

Problémás a gyerek? Esetmegbeszélő csoport pedagógusoknak (Kiss Gyöngyi, Nevelési Tanácsadó)


14. Helye: 225-ös terem

 1. A tanári lét válságai (Ritoók Judit, Leövey - Felnőttoktatási Tagozat)

 2. Konfliktushelyzetek a tanári munkában (Szilaj Gabriella, Leövey)


15. Helye: Kodály-terem

15 órától! II. Ferencvárosi Frankofón Színházi Találkozó (Horváth Zsolt, Leövey)"Kihelyezett" szekciók


1.

A tűzvédelem - katasztrófa elhárítás tanításának kötelezettsége és lehetőségei. Bemutató óra. (Molnárné Sipos Klára tűzoltó őrnagy, Budapesti Tűzoltó Parancsnokság)
Helyszín: Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos Iskola, Lónyay u. 4/c-8.
Időpontok: 11.45-12.30, 2. osztályban; 12.45-13.30, 5. osztályban
(Az órák között és után konzultáció, taneszközök megismerése.)


2.

12,30 óra Természetismeret 6., bemutató óra (Mikroszkópos megfigyelések) (Vései Péter, Szent-Györgyi)
13,30 óra Kerekasztal-beszélgetés az általános iskolai középiskolai biológia oktatás egymásra épüléséről (Sebőkné Orosz Katalin, Leövey)
Helyszín: Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos Iskola, Lónyay u. 4/c-8.


3.

12,00 óra Beavatás a színház, a dráma világába (Bemutató óra 7. osztályban) (Gencsev Gábor, József Attila)
(Az órát megbeszélés is követi.)
14,00 óra Gyakorlatok a Tánc és dráma modul tanításához – tréning tanároknak (Horácski Nóra, József Attila)
Helyszín: József Attila Alapfokú Művészeti és Általános Iskola, Mester u. 67.

4.

12,30 óra Szabadidős játékok a napköziben (bemutató) (Horváth Béláné, Vörösmarty)
Helyszín: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lobogó u. 1.


5.

12,10 óra Igaz, vagy nem…? Gondolatok a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatban (Dr. Székács Eszter klinikai szakpszichológus)
Új módszer a pedagógusi hatékonyság növelésésre: a vidótréning (Dr. Galgóczy Gáborné fejlesztő-pedagógus)
Helyszín: Nevelési Tanácsadó, Vágóhíd u. 35.

12,50 óra Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? (Bakonyi Gyuláné fejlesztő-pedagógus)
13,30 óra "Pedig megtanultam" Tapasztalatok tanulástechnikai tréningcsoport működéséről egy kerületi általános iskolában (Fehér Ágota pszichológus)
14,15 óra Időben tedd, hogy még jókor legyen! Tanulási és magatartási zavarok felismerése és korai fejlesztése (A Fejlesztő Napközi munkatársai Székely Balázsné vezetésével)
Helyszín: Nevelési Tanácsadó, Fejlesztő Napközi, Vágóhíd u. 37.


6.

12,30 óra Tanulói kísérletek kevés anyaggal, rövid idő alatt - workshop (Fodor Erika vezetőtanár)
Helyszín: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, 1088, Trefort u. 8.

A konferencia alatt ruhatár, büfé várja a kollégákat.
A szervezési teendőket, az információs szolgálatot a Leövey Klára Gimnázium titkár "szakos" diákjai látják el.

Budapest, 2001.10.19.

Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai Egyesülete
Ferencvárosi Önkormányzat OKSI