LKG Leövey Klára Gimnázium / FEPSZE

Ferencvárosi Pedagógiai Napok, 2002
("Szellemi Piknik")

programja a Leövey Klára Gimnáziumban

November 25. hétfõ

14.00 PLENÁRIS ELÕADÁS

A Pedagógiai Napokat megnyitja Dr.Gegesy Ferenc polgármester

14.10
Pála Károly fejlesztési és értékelési igazgató (Országos Értékelési és Vizsgaközpont):
A 2002.évi olvasás-szövegértés országos mérése tapasztalatai

November 27. szerda

9.00 PLENÁRIS ELÕADÁS

Az országos mérési rendszer, az elmúlt év mérési tapasztalai, a 2002/2003-as tanév feladatai
Elõadó:Pölöskey Gáborné igazgató (Országos Értékelési és Vizsgaközpont Közép-Magyarországi Területi Iroda)

10.00
Elõadás: Adaptivitás az oktatásban
Elõadó: Petri András (ELTE)

10.00
Elõadások a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Munkatársainak közremûködésével
Képességmérések a kerületi elsõ osztályaiban (40')
Elõadói: Pallag Ilona - Bakonyi Gyuláné
Képességmérések tanulás-módszertan tréning elõtt egy kerületi középiskolában (20')
Elõadó: Székely Balázsné
A felzárkóztatás törvényi háttere (20')
Elõadói: Ódorné Mátyás Ágnes - Kiss Csabáné
Tanítható a tanulás? Pszichológiai háttér és módszertani segítség pedagógusoknak (20')
Elõadó: Fehér Ágota
Tehetségmérés egy kerületi iskolában (20')
Elõadó: Szõke Kata
Tehetség és iskola (25')
Elõadó: Dr.Hajduska Marianna
Szociometria az iskolában (15')
Elõadó: Tungli Veronika
Krízishelyzetek felmérése, kezelése (30')
Elõadó: Rendes Krisztina

11.00
Elõadás énektanároknak
Autentikus és stílusos népdaltanítás módszerei
Elõadó: Fábián Éva

12.00
Elõadás:A környezeti nevelés szempontjából mindenki tehetséges
Elõadó: Dr. Victor András (ELTE)

13.00
Bemutató óra: Matematika óra a Bolyai év alkalmából
Tanít: Fehérné Dallos Eszter (LKG)

14.00
Elõadás: 7. és 9. évfolyamba lépõk felzárkózási lehetõsegei matematikából
Elõadó: Verrasztó Klára (LKG)

14.00
Elõadás: A sejtbiológiai oktatásának újszerû lehetõségeirõl (számítógépes bemutató)
Bemutatja: Sebõkné Orosz Katalin (LKG)

A hazai biológia és kémia tankönyvpiacot bemutatja
Oláh Zsuzsa (Nemzeti Tankönyvkiadó)

November 28. csütörtök

14.00 PLENÁRIS ELÕADÁS - !!! ELMARAD !!! (Info: 2002.11.20.)

Megnyitja: Pál Tibor BM-államtitkár
Aktuális oktatáspolitikai feladatok, tehetséggondozás
Elõadó: Dr. Hiller István, az Oktatási Minisztérium államtitkára

© LKG, 2002.