Szellemi Piknik, 1998
Ferencvárosi pedagógusok szakmai tanácskozása
"FERENCVÁROS ÉS/IS EURÓPA"

(1998. november 24., Leövey Klára Gimnázium)

Plenáris elõadás 9 óra, Kodály terem
Pokorni Zoltán oktatási miniszter: A NAT és a Közoktatási törvény aktuális feladatai

Szekciók
A szekcióüléseken - melyek 10.30 órakor kezdõdnek - általában 10-15 perces elõadások hangzanak el (a kivételeket jeleztük). Az elõadások után 5-10 perc áll rendelkezésre, hogy az érdeklõdõk kérdéseket tegyenek fel az elõadóknak. Természetesen az elõadások után lehetõség nyílik a kötetlen eszecserére is.

1. szekció, vezetõ: dr. Nagy Emília helye: 119-es terem
1. Kronológikus és tematikus irodalomtanítás. A fárahovo népe (Trencsényi Borbála, Vajda) (25 p)
2. A verselemzési készség kialakítása szempontrendszer segítségével (Dr. Licskóné dr. Bóna Anna, Leövey)
3. Beszélni nehéz!? (Tóth Katalin, Vajda)
4. Tájékoztató a Magyartanárok Egyesületének idei nyári táboráról (Zambrzyckiné Mezei Erzsébet, Telepy)
5. Ez nem óra!, avagy az irodalomtanítás lehetõségei a tanórán kívül (Gazdag István, Szent-Györgyi)

2. szekció, vezetõ: Jerol Enoch helye: 122-es terem
1. Whole language learning and American culture (A nyelvtanulás és az amerikai kultúra) (Jerol Enoch, Vajda) (45 p)
2. "Grammaire sentimentale" ("Szentimentális nyelvtan") - Mark Argaud nyelvtanítási módszere (Horváth Zsolt, Leövey)

3. szekció, vezetõ: dr. Gérecz Magdolna helye: 007-es terem
1. Tájékoztató az érettségi feladatbank építésérõl, a "próbaérettségik" eredményérõl (Tompa Klára, OKI) (45 p)
2. Az általános iskolai matematikatanítás problémái (Dr. Vancsó Ödön, ELTE) (90 p)

4. szekció,vezetõ: Tar Imre helye: 219-es terem
1. Lehet-e tanítani a tanulást? (Mogyorósi József, Vajda) (30 p)
2. Pszichológia mint érettségi tantárgy (Papp Béla, Leövey)
3. Az iskola szerkezeti struktúrájának megváltoztatása és a hatékonyság növelése (Tar Imre, Szent-Györgyi)
4. A számonkérés sokszínûsége, a sokszínû számonkérés (Bors Lászlóné, Leövey)
5. Vegyes saláta (Avagy, mit tanulnak tõlünk a gyermekek?) (Dr. Licskóné dr. Bóna Anna, Leövey)

5. szekció,vezetõ: Dóráné Nagy Judit helye: biológia elõadó (128)
1. Magyarország Nemzeti Parkjairól (Dr. Milkovits István, ELTE) (90 p)
2. Tapasztalatok kisiskolások flóra- és etnobotanikai kutatásainak szervezésében (Kiss Székely Zoltán, Kõrösi)
3. Új tantárgy a NAT keretében (továbbképzési tapasztalatok a Családi életre nevelés címû tanfolyamról) (Gerséné Varga Ildikó, Leövey)

6. szekció,vezetõ: Dorogi Lászlóné helye: földrajz elõadó (114)
1. A globális világ gazdasági és társadalmi kérdõjelei (Dr. Bernek Ágnes, ELTE) (90 p)

7. szekció, vezetõ: Sebõkné Orosz Katalin helye: számítástechnika 3.
1. Környezetünk II. multimédiás CD-ROM bemutatása (Kovács József István, Komplex)
2. A Hasburg-ellenes felkelések története WEB-es formában (Asbolt Olivér, Leövey)
3. Számítógépes animációk felhasználása a sejtbiológia oktatásában (Sebõkné Orosz Katalin, Leövey)

8. szekció,vezetõ: Brandt Tibor helye: fizika elõadó (136)
1. Építészet és környezetformálás (Brandt Tibor-Illyés Miklós, Bakáts) (30 p)
2. Az építészet modellezési lehetõségei 5-6. o.-ban (Illyés Miklós, Bakáts)
3. A szövet szerkezete. A szõnyegtípusú szövések mintázási lehetõségei (Bodor Katalin, Mester 19.) (30 p)

9. szekció,vezetõ: Füriné Babits Ágnes helye: rajzterem (xxx)
1. A mûvészi alkotófolyamat etikai kérdései (Sipos Endre, FPI) (90 p)
2. Iskolatévé vagy Sulirádió? (Médiaszakkör az iskola életében) (Sivók Zoltán, Lenhossék)
3. Iskolai megemlékezés lehetõsége a Médiában (Kujalek Károly, Mester 19.) (45 p)

10. szekció, vezetõ: Rajkányi Lajosné helye: kémia elõadó (131)
1. Az elõzõ tanévi kémia mérés tapasztalatainak elemzése (Dr. Harka Katalin, FPI) (90 p)

11. szekció, vezetõ: Zsinkó Klára helye: zeneterem (xxx)
1. Könyvtárhasználat a szaktárgyi órákon (Tóth Viktória, Szent-Györgyi)
2. Az ének-zene oktatás a fakultáció és érettségi tükrében (Gróf Gizella, Leövey)
3. A tanórán kívüli tevékenységek megszervezése egy iskolában (1-12. o.-ig) (Zsinkó Klára, Szent-Györgyi)
4. Mûvészeti nevelés és tehetséggondozás az alsó és felsõ tagozaton (Szabaditsné Vincze Angéla, József A.)
5. Hogyan illeszkedik a NAT-hoz a küzdõsportok tanítása? (Horváth István, József A.)

12. szekció, vezetõ: Molnár Pálné helye: 221-es terem
1. Fejlesztõ foglalkozások az elsõ osztályban (László Dezsõné, Szent-Györgyi)
2. Iskolaelõkészítés a József Attila Általános Iskolában (Krkeljics Dragica, József A.)
3. Könyvtárhasználat az alsó tagozaton (Molnárné Varga Lídia, Szent-Györgyi)
4. Komprehenzív matematika tanítás a József Attila Általános Iskolában (Demkó Zsófia, József A.)

13. szekció, vezetõ: Pásztor Péterné helye: történelem elõadó (214)
1. Drámapedagógia az érzelmi nevelés szolgálatában (Smejkálné Farkas Katalin, Kén u.)
2. Mozgás, mímesség, báb (Sipos Zsóka, Erkel u.)
3. Miért az "Én módszerem" a legjobb a világon? (Békés Márta, Lobogó u.)
4. Az önismeret és a mentál higiénés oktatás lehetõségei és eredményei: a "Baraka" Önismereti Oktatási Program bemutatása (Fekete Gábor, "Önismeret" Oktatásszervezési BT) (30 p)
5. Drámatagozat a József Attila Általános Iskolában. Komprehenzív magyar oktatás a József Attila Általános Iskolában (Vadkertiné Schlagetter Katalin, József A.) (25 p)

14. szekció, vezetõ: Lengyelné Rigó Katalin helye: 107-es terem
1. Komplex módszerek a beszédhibás gyerekek felzárkóztatásában. Logopédiai kompetencia a pedagógusmunkában (Deák Gabriella, József A.) (20 p)
2. A logopédusok munkaközössége kerekasztal beszélgetés keretében olyan szakmai fórumot kínál fel az óvónõknek és a tanítónõknek, ahol a logopédia foglalkozásokról, a logopédusok kompetenciájáról, az oktatási miniszter szakszolgátatásokról - ezen belül a logopédiáról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosításáról és egyéb felmerülõ problémákról - kölcsönösen beszélgetnénk a logopédia szakmai szempontjait figyelembe véve, a minõségi munka biztosítása érdekében.

15. szekció, vezetõ: Tolnai Mariann helye: 006-os terem
1. Hátrányos helyzetû és veszélyeztetett gyerekek problémáinak kezelése a József Attila Általános Iskolában (Kenyó Ágnes, József A.) (5 p)
2. A gyermekvédelem egy sajátos megközelítése Hollandiában (Román Ágnes, Hurok u.)

16. szekció, "Autista óvoda és iskola", vezetõ: dr. Tauszné Bíró Sára helye: 106-os terem
1. Az autizmus mint pervazív fejlõdési zavar (tünetek és diagnózis). Az autisztikus és autista gyerekek speciális fejlesztésének elvei és céljai intézményünkben (Vincze Csabáné, Stokker Tibor, Komplex)
2. Videóvetítés: A holland (Ismeretterjesztõ film az autizmusról)
3. Az autista és autisztikus gyerekek speciális fejlesztésének módszerei. Tér-idõ stuktúra megszervezése (Tressel Katalin, Máté Erika, Komplex)
4. Autista, illetve autisztikus tünetekkel rendelkezõ gyermekek integrációja normál óvodai csoportba (Papp Jánosné, Thaly)

17. szekció, vezetõ: Dr. Kovácsné Fehérvári Katalin helye: 104-es terem
1. Integráció külföldön és hazánkban (Dzsaja Sándorné, Thaly)
2. Félelem (Kiss Lászlóné, Thaly)
3. Tanulási zavarok és egyéni képességstruktúra (Dr. Kovácsné Fehérvári Katalin, Nev.Tan.)
4. A szív egészségvédelmi óvodai nevelési program gyakorlati tapasztalatai (Juhász Zsuzsanna, Pálinkásné P. Edit, Vágóhíd u.)
5. Pszichoszomatikus megnyilvánulások - stressz hatása (Schrenckné Tordai Erzsébet, Mester 19.) (30 p)
6. Részletek egy dadogó gyerek terápiájából (Szántai Gabriella, Nev.Tan.)
7. Motivált és motiválatlan szülõ - a gyermek terápiás esélyei (Szirmai Gábor, Nev.Tan.)
8. Fejlesztõ napközi a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadóban (Dr. Szvatkó Anna, Nev.Tan.)

18. szekció, "Reformpedagógia" vezetõ: Õsz Szabó Gézáné, helye: Lenhossék u. Általános Iskola fejlesztõ központja
Elõadók: Héjjáné Kuncz Ágnes, Marozsán Györgyné
Téma: Különbözõ korcsoportú gyermekek együtt tevékenykedése (évfolyamosztály bírálata) reformjának lehetõsége
Tartalom: Videofelvételek megtekintése ***osztályok együttes munkájáról
Körbeszélgetés a reformpedagógia problémáiról

19. Dinasztia Kiadó helye: 004-es terem
Bocsák Veronika, Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola:
1. Az olvasástanítástól a szövegértésen át a szövegalkotásig
2. A nyelvtan-helyesírás alapozása és tanítása
Az elõadások után konzultációs lehetõséget, a kollégák számára kedvezményes vásárlási lehetõséget is biztosítunk.

20. Apáczai Kiadó helye: 005-ös terem

 

A konferencia alatt a Leövey Klára Gimnázium gazdasági ismereteket tanuló diákjai által üzemeltetett büfé várja a kollégákat a Kodály-terem mellett.
A szervezési teendõket, az információs szolgálatot a Leövey Klára Gimnázium titkár "szakos" diákjai látják el.

További programok:
1998.11.25. Dancsó Tünde: Animáció készítése, oktató programok bemutatása, Szent-Györgyi, 15 óra
1998.11.26. Adatbázis-kezelés tanítása az informatika tantárgyban (Access bemutató óra), Szent-Györgyi,

 

Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete,
Humánszolgáltató Iroda