Szellemi Piknik, 1999
Ferencvárosi pedagógusok szakmai tanácskozása
"FERENCVÁROS -BUDAPEST ÉS/IS EURÓPA"

1999. november 16., Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel utca 1.
Telefon: (36-1) 215-9590 E-mail: lkg@lin.lkg.c3.hu
Fax: (36-1) 215-6258 Honlap: http://nov.lkg-bp.sulinet.hu

Plenáris elõadás 9 óra, Kodály terem
OKTATÁSPOLITIKA EURÓPÁBAN Elõadó: Boldizsár Gábor, OM szakmai fõtanácsadó

Szekciók
A szekcióüléseken - melyek 10 órakor kezdõdnek - általában 10-15 perces elõadások hangzanak el (a kivételeket jeleztük). Az elõadások után 5-10 perc áll rendelkezésre, hogy az érdeklõdõk kérdéseket tegyenek fel az elõadóknak. Természetesen az elõadások után lehetõség nyílik a kötetlen eszmecserére is.

1. szekció (Vezeti: dr. Szvatkó Anna) Helye: 219-es terem
1, Az óvodai szûrésekrõl (Galgóczy Ágnes gyógypedagógus, Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó)
1999 tavaszán elõször végeztünk szûrõvizsgálatot a kerület azon óvodáiban, ahol erre igény volt. Célunk az volt, hogy pontos diagnózis birtokában mielõbb el lehessen kezdeni a fejlesztõ munkát az óvodában, illetve indokolt esetben a Nevelési Tanácsadóban. Fontosnak tartottuk illetve tartjuk, hogy a szülõ - gyerek - óvoda - nevelési tanácsadó minél harmonikusabban mûködjön együtt, kölcsönösen segítve egymás munkáját. Elõadásunkban e szûrõvizsgálat eddigi eredményeirõl szeretnénk beszámolni.
2, A jó és a rossz a pszichológiában (Lajos János pszichológus, Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó)
Esetrészleteken keresztül szeretném illusztrálni a fenti "értékelés" relativitását, a valóság itt is jelenlévõ dichotómiáját, dinamikusságát, az ellentétek egymásba való átfordulását.
3, Stressz, pszichopatológia és pszichoterápia (Papp Jánosné, Napköziotthonos Óvoda, Thaly u. 38.)
Stressz (pszichológiai, fiziológiai reakciók a stresszre, megküzdési készségek)
Pszichopatológia (abnormális viselkedés, szorongásos betegségek, hangulatbetegségek)
Terápiás módszerek (pszichoterápia hatékonysága, mentális egészségvédelem)

4, Szeretet az érzelmek tükrében (Kiss Lászlóné, Napköziotthonos Óvoda, Thaly u. 38.)
Az érzelmek meghatározása. A szeretet, az érzelmek fontossága a családban és a személyiségformálásban. Kisgyermekkor. Érzelmek jellemzõi óvodáskorban, érzelmi szinkretizmus. Érzelmek megjelenése a játékban. Iskoláskor. Érzelmek kifejezése. A szeretet.
5, A deviancia megjelenése az óvodában (Dénes Enikõ, Napköziotthonos Óvoda, Thaly u. 38.)
Fogalmak meghatározása. Az alkoholizmus következményeinek megjelenése az óvodában. Következtetések

2. szekció (Vezeti: Deák Gabriella) Helye: 221-es terem
1, Minõségbiztosítás az óvodában (Román Ágnes, Napköziotthonos Óvoda, Hurok u.)
2, Mérõanyagok, tesztek a pedagógiai munkában (Deák Gabriella, József Attila Általános Iskola)

3. szekció (Vezeti: Iván László) Helye: 122-es terem
1, Természetvédelem és esztétikai nevelés (Kis Székely Zoltán, Kõrösi-Csoma Ált. Isk.)
2, Az erdei iskola (Iván László)
3, Erdei iskolák a Leövey-ben (Duffek Valéria, Leövey Klára Gimnázium)

4. szekció (Vezeti: Pásztor Péterné) Helye: 136-os terem (fizika elõadó)
1, Jövõ évezred - túlterhelt gyermekkor (Smejkálné Farkas Katalin, Napköziotthonos Óvoda, Kén u. 1.)
A túlterhelés következményei. Vannak-e új módszereink, eszközeink arra, hogy a gyermekek bírják a terhelést, a fokozott igénybevételt? A drámapedagógia - egy lehetõség a túlterhelés elkerülésére. Az oktatásügyben dolgozók felelõssége: a gyermekek felkészülnek-e a tanulás esetleg több évtizedet átfogó folyamatára. Megtanítjuk-e a gyermekeinket "tanulni"? Mit tehetünk a hátrányos, sõt a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatásáért és milyen eszközökkel?
2, Tanulás vagy kreatív játék (Fügedi Ilona, Ifjúmunkás u. 25. Óvoda)
Az óvodai tanulás-értelmezése dilemmái, ismeretközlés vagy képességfejlesztés, kreativitás és tanulás. A játék szerepe a tanulásban, a gyermeki szükséglet és a játék, a szabályjáték helye a játékok között. Szabályjátékok a tapasztalatszerzés szolgálatában, régi játékok új szerepkörben, tervezzünk játékot.
3, Másként tanítok ("másként tanítóknak") (Békés Márta, Lobogó u. 1. Ált. Isk.)
Fogyasztói tanulás és tanítás helyett belülrõl motivált "alkotói" tanítás és tanulás. A "NAPLÓ" módszer.
4, Tapasztalataim Csendes Éva "Életvezetési ismeretek és készségek" címû programjának alkalmazhatóságáról (Török Katalin, Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola)
A program rövid ismertetése. Az elsajátítás és az alkalmazás módszerei. Tapasztalataim a 4. és 1.osztályokban.
5, Tanmenetjavaslat és gyakorlati megvalósítása a tanulási és beilleszkedési gondokkal gyerekek számára (Marozsán Adrienn, Lenhossék utcai Általános Iskola, Juhász Dóra, III. ker. Nevelési Tanácsadó)
6, Iskolai konfliktusok okai és megoldási módok (Grószné Szórádi Ildikó, Lenhossék u. Általános Iskola)
A pedagógus személyisége a konfliktusokban. Konfliktuskezelés Gordon nyomán. Játékos gyakorlatok a konfliktuskezelés elõkészítéséhez.

5. szekció (Vezeti: Dr. Horváthné Pálosi Katalin) Helye: 131-es terem (biológia elõadó)
1, Benedek Elek Magyar mese- és mondavilága Kormos István átdolgozásában (Kovács Zsuzsanna, Lobogó u. 1. Ált. Isk.)
Miért volt szükség Kormos István munkájára Benedek Elek meséinek, mondáinak "életben tartásához"? Milyen módszereket követett a feldolgozás során Kormos István? Mennyiben tekinthetõ Benedek Elek követõjének? A mese szerepe a mai gyermekek életében.
2, Munkaeszközök készítése és használata famunkákhoz (Kis Irma Györgyi, Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola)
Munkámmal szeretném bevezetni a hallgatóságot a fonalmunkák néhány titkába, ezzel is ötleteket adva hasznos tevékenységek végzéséhez. A fonalmunkákhoz igen sok eszközt használhatunk. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése költséges. Szeretném bemutatni ezen eszközöknek az elkészítési és használati módjait, amit tanórákon, vagy szakkörökön a tanulók is könnyen elkészíthetnek és használhatnak.
3, Miért fontos a néphagyományok ápolása az ezredfordulón? (László Dezsõné, Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola)
Témaválasztás indokoltsága. A néphagyományok eredete. Helye az ált. iskola alsóbb osztályaiban. Alkalmazásának 3 éves tapasztalatai iskolánkban. Videofelvétel bemutatása.
4, A néptánc, a népjátékok szerepe a fejlesztõ pedagógiában (Dr. Horváthné Pálosi Katalin, Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola)
A NAT lehetõvé teszi, hogy a heti három testnevelésórából egyet népi játékok, néptánc oktatására fordítsunk. Én a tavalyi elsõ osztályomban ezt kipróbáltam és nagyon jónak találtam. Nagyon jól használható a ritmus- és formaérzék fejlesztésére, ami az olvasás és írás tanulását elõsegíti. Különösen jó volt a mozgáskoordinációs zavarral küzdõ gyermekek számára.

6. szekció (Vezeti: Dorogi Lászlóné) Helye: 114-es terem (földrajz elõadó)
1, A kelet-közép-európai országok változó szerepe a globális világgazdaságban (Dr. Bernek Ágnes adjunktus, ELTE - TTK, Regionális Földrajzi Tanszék) - 90 perc
2, Az elmúlt tanév földrajzi mérésének értékelése (Bódy Gézáné, HUSZI) - 30 perc
3, Szórakoztató ismeretszerzés távoli kontinensrõl (Dorogi Lászlóné, Leövey Klára Gimnázium) - 60 perc
Az elõadó "Dél-Afrikai mozaikok" címmel saját készítésû videofilmjét mutatja be.

7. szekció (Vezeti: Fehérné Dallos Eszter) Helye: 2. számítástechnika terem
1, Egy lehetõség az algoritmikus gondolkodás kialakításához (Németh Ferenc, Általános Iskola, Bakáts tér 12.)
Az informatika tanításának egyik fontos célja az algoritmusos gondolkodás kialakítása, fejlesztése. A programozás alapjainak megtanítása is ennek a jegyében történik. A Logo nyelven programozható egyszerû szerelõkészlettel látványos kis modelleket állíthatunk össze, melyek segítségével motiválhatjuk az algoritmusban való gondolkozást. A készlet az egyszerû sorompó modelltõl kezdve a bonyolultabb válogató-automatáig lehetõvé teszi a modellek összeállítását.
2, Iskolai információs rendszer a tanítás/tanulás szolgálatában (Kauders Tamás, Sebestény László, Leövey Klára Gimnázium) - 60 perc

8. szekció (Vezeti: Lengyelné Rigó Katalin) Helye: 222-es terem
Dyslexia, dysgráfia kezelése az iskolában (Dr. Csabai Katalin, Országos Beszédjavító Intézet)
(2´45 perces elõadás)

9. szekció (Vezeti: Péter Sára) Helye: rajz terem
1, Napjaink problémája, a "cashe-flow", likviditás-menedzsment (Péter Sára, Leövey Klára Gimnázium)
2, A "kis kincstári" rendszer bemutatása (Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló)

10. szekció (Vezeti: Pálfalvi Ilona) Helye: 133-as terem (kémia elõadó)
1, How to speak American slang? (Jerol Enoch, Vajda János Újreál Gimnázium) - 60 perc
It is easy to see the influence that American culture has on the rest of the world. You just have to look around you to feel it. We hear it in the music on the radio, we see it in the movies at the cinema, and we taste it in the fast food establishments on every corner. Right or wrong, good or bad, it is here and it is a very powerful and influential force on not just teenagers but all language learners. The purpose of this presentation is to address this very topic. To attempt to break down some of the barriers that create misunderstanding and continue to frustrate English learners. "Why don't they speak the English that I learned in my text book?" "I can never understand native speakers when they talk." I hear these comments quite often. While it is not possible to completely overcome these problems in one hour, it is possible to get a good start on it. The presentation includes several listening, speaking, and pronounciation activities. It stresses the importance of keeping up with modern phrases and expressions in order to promote greater understanding of the modern English language.
2, Modern nyelvtanítás!? Követelmények, buktatók - idegen nyelv a közoktatásban - nemcsak angol! (Pálfalvi Ilona, Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola)
MIÉRT - KINEK - HOGYAN - MIBÕL tanítunk idegen nyelvet és milyen eredménnyel?
MIÉRT: (Milyen céllal) - társadalmi és egyéni elvárások
KINEK: tanulói (esetleg szülõi) motiváció a) kötelezõ jelleg b) tudatos cél c) szociális háttér d) szelekció iskolatípusok szerint
HOGYAN: tanári koncepció/szemlélet, tanári hatékonyság
MIBÕL: tankönyv/AV eszközök - cél - tanulói motiváció - tanári koncepció/hatékonyság egybeesése ill. inkompatibilitása
A vevõ (tanuló) - a beszállító (fenntartó) - az eladó (iskola/tanár) egymásra hatása a minõségbiztosításban

11. szekció (Vezeti: Tóth Viktória) Helye: 214-es terem (történelem elõadó)
1, Iskolai könyvtárak Németországban: egy tanulmányút tapasztalatai (Tóth Viktória, Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola)
1999. szeptemberében hat német város különbözõ iskoláival és azok könyvtáraival ismerkedhettünk meg a Könyvtárostanárok Egyesülete szervezésében az alábbi témakörök mentén: iskolai könyvtári ellátórendszer; kettõs funkciójú iskolai könyvtárak; a müncheni Internationale Kinder- und Jugendbiblioteche.
2, Az "új" gazdaságtudomány (Adorjányi Csaba, Vajda János Újreál Gimnázium) - 30 perc
A régi és az új gazdasági koncepció ütközése. A világgazdasági folyamatok mint háttér. A közgazdaságtan szerepe az oktatásban. Országstratégiákról.

12. szekció (Vezeti: Dr. Gérecz Magdolna) Helye: 119-es terem
1, "Információk innen-onnan" a gimnáziumi korosztályokat tanító matamatikatanároknak (Dr. Gérecz Magdolna, Vajda János Újreál Gimnázium) - 50 perc
2, Tájékoztató a Gordiusz matematika versenyrõl, a Rácz László Vándorgyûlésrõl (Fehérné Dallos Eszter, Leövey Klára Gimnázium)

13. szekció (Vezeti: dr. Tauszné Bíró Sára) Helye: 121-es terem
1, Az autizmusról általában (Vincze Csabáné - Stokker Tibor, Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola)
Tünetek, diagnosztikai lehetõségek, a fogyatékosság és az autizmus, a csoportok bemutatása.
2, Speciális nevelési és oktatási módszerek az autista óvodai és iskolai csoportokban (Tressel Katalin - Utassy Beáta - Baumgartner Edit, Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola)
3, Támogatott kommunikáció (Lipták Lóránt, Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola)
Fogalmi meghatározás, történet, alkalmazható gyermekcsoportok, megtámasztás és fajtái, problémák, validitás, mi változik?
4, A korai fejlesztõ gondozó tagozat szervezettsége és jelenlegi mûködése a Ferencvárosban (Skribekné Óvári Andrea, Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola)
5, A korai fejlesztõ, gondozó tagozat szervezeti felépítése, csoportos munka ismertetése (Szabó Éva, Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola)
6, A korai fejlesztõ, gondozó tagozat gyakorlati munkájának bemutatása (Babik Orsolya, Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola)

14. szekció (Vezeti: Horváth Zsolt) Helye: 225-ös terem
A színház szerepe az újlatin nyelvek tanításában címmel kerekasztal beszélgetésre kerül sor, ahol lehetõség nyílna a tapasztalatok cseréjére. A beszélgetést vezeti: Horváth Zsolt, kerületi tantárgygondozó.

15. szekció (Vezeti: Vidáné Cseri Piroska) Helye: zene terem
1, Szolfézs az óvodában (Somogyiné Sohonyai Klára, Ádám Jenõ Zeneiskola)
2, A magyar népdalok jelképvilágának magyarázata kiragadott szemelvények alapján (Bodnár Ferenc népzene tanár) - 45 perc
Ismert népdalok szövegében elõforduló kifejezések értelmezése.
3, Közösségi mûvészeti értékek megõrzése és ápolása a mai megváltozott körülmények között (Emõdi Györgyi karnagy) - 45 perc
Egy módszertani javaslatcsomag általános esztétikai fogalmakról gyakorlati tanácsokkal.

Fõvárosi Vízmûvek információs autóbuszának bemutatója
A csuklós busz 1999. nov. 16-án 10-12 óráig fog a Leövey Klára Gimnázium elõtt állni. A busz berendezése általános- és középiskolás tanulók környezeti neveléséhez kíván segítséget nyújtani, díjmentesen meghívható iskolákba. Látogatói az ivóvíznyeréssel és szennyvíztisztítással kapcsolatos kiállításon mûködõ modelleket, videofilmeket, táblákon víztakarékossági tanácsokat, fogyasztási és felhasználási adatokat tekinthetnek meg. A látogatás vezetéssel történik, a 4-5 fõs csoportok kb. 20 perces idõközönként követhetik egymást. Az Infobusz megtekintését tanítóknak, fizika, kémia, technika szakos tanároknak ajánljuk elsõsorban.

A Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola bemutatkozása Helye: 022-es terem
A Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola küldetésének azt tartja, hogy a középiskolai rendszerbõl kihulló (drop-out) fiataloknak biztosítson még egy, talán utolsó utáni esélyt az érettségi és arra épülõ szakma megszerzéséhez. Vallott alapelveink közé tartozik a szerves fejlõdés és a nyitottság.
Hálózatépítés a fiatalok életvezetésének segítésében (Földes Petra tanácsadó, Zöld Kakas Líceum)
A különféle gondokkal küzdõ fiatalt egyszerre számos ellátórendszer gondozza: gyermekjóléti szolgálatok, munkanélküli-ellátás, szakképzés, szenvedélybetegeket segítõ szervezetek, stb. A szétaprózottság következtében problémájuk üggyé degradálódik. A fiatal a saját életének komplexitását nem látja át, hosszútávú stratégiák felépítésére és megvalósítására nem képes. Éppen ezért szükséges, hogy a fiatalok problémáit a maguk teljességében kezeljük.
Csapatépítés (Kerényi Mari igazgató, Zöld Kakas Líceum)
A tantestület legfontosabb összetartó ereje nem a státus, hanem az itt végzett munka iránti elkötelezettség.
1. A munkatársak kiválasztása/kiválasztódása.
2. A feladatvállalás és a feladatmegoszlás.
3. A munkával járó mentális terhek viselése, a tanári mentálhigiéné.
4. Az egységes szemlélet kialakítása, a csapatjáték fontossága és nehézségei.
Személyiségépítés (Géza esete a Zöld Kakas Líceummal) (Dániel Júlia pedagógiai vezetõ, Zöld Kakas Líceum)
Géza 1997-ben jött iskolánkba úgy, hogy akkoriban kollégiumban lakott, és nevelõje keresett meg minket, mivel nem látta biztosítottnak Géza iskoláztatását. Gézában egy csendes, kifejezetten zárkózott fiút ismertünk meg, aki rendesen tanul, de hárít mindenféle mélyebb, tartalmasabb kommunikációt, a konfliktusokat kerüli. Kiderült, hogy édesapja már pici korában elhunyt, édesanyja pedig pszichiátriai kezelés alatt áll (ezért is lakott átmenetileg kollégiumban), nagyszülei vidéken élnek. Az elõadásban majd kiderül, hogy mi történt vele azóta, hogyan teljesít az iskolában, illetve mi milyen segítséget tudtunk, tudunk neki nyújtani, illetve milyen nehézségekkel állunk szemben.

Kiegészítõ programok

Egy délelõtt a TELEPY-ben
"Korábban a kultúra egész szellemi szféráját átfogta egyfajta jellegzetes tudat - "népi tudás" -, amelyet jobb híján folklórnak nevezhetünk, és amely magába foglalta a szóbeli mûfajon kívül a szokásokat, hiedelmeket, a zenét, a táncot és a különféle más mûvészi megnyilvánulásokat is." (Tarján Gábor)
Bevezetõ gondolatok: Az "APRÓK HAGYOMÁNYA" tantárgy élettörténete (10.00 - 10.45)
Bemutató óra - Aprók hagyománya (2. oszt.) (11.00 - 11.45)
Téma: Õszi szokások, hagyományok, mondókák, találós kérdések, játékok. Jeles nap: Katalin nap
Kötetlen beszélgetés (igény szerint)
Gondolatait az érdeklõdõkkel megosztja, valamint az bemutató órát tartja: Nagy Klára.

Bemutató foglalkozás a Vágóhíd u. 37. óvodában (1999. nov. 16-án, 9 órakor)
A zenéhez kötött kreatív játékok szerepe a személyiség fejlesztésben
(A "Mi világunk felfedezése" címû saját pedagógiai program alapján)
A program házigazdája: Kovács Györgyné óvodavezetõ

Bemutató foglalkozás a Komplex Óvoda és Általános Iskolában (1999. nov. 16-án, 9 órakor)
1095 Budapest, Gát u. 6.
Terápiás lehetõségek alsó tagozatban a habilitációs és rehabilitációs órák keretében (Németh Éva, Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola)
Csoportos foglalkozás: anyanyelv - hallási differenciálás, olvasás-írás elõkészítése; matematika - mennyiségi állandóság kialakítása.

Bemutató foglalkozás a Bakáts téri Általános Iskolában (1999. nov. 16-án, 9 órakor)
A kosárlabdázás taktikai elemeinek felépítése kisiskolás korban (Kis Diána, Bakáts téri Általános Iskola)
A bemutató foglalkozást a látottak megbeszélése követi.

 

A konferencia alatt a Leövey Klára Gimnázium gazdasági ismereteket tanuló diákjai által üzemeltetett büfé várja a kollégákat.
A szervezési teendõket, az információs szolgálatot a Leövey Klára Gimnázium titkár "szakos" diákjai látják el.

 

Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete,
Humánszolgáltató Iroda