LKG Leövey Klára Gimnázium / A környezettudatos nevelésért

A "Leövey a környezettudatos nevelésért" című pályázatról

Az alábbiakban a Fővárosi Környezetvédelmi Alap által odaítélt és a Leövey Klára Gimnázium által rendelkezésre bocsátott pályázati összegből 2007. december 15. - 2008. április 30. között elvégzett tevékenységek szakmai anyagát ismertetjük.

A pályázat megvalósításában három osztály vett részt. ugrás Képek

Iskolai szintű tevékenységeink

  • Iskolánk március 31-i határidővel használt elem- és akkumulátorgyűjtő versenyt rendezett az osztályok között.
    1. 11.E, 172 kg
    2. 9.A, 74 kg
    3. 8.F, 8 kg
  • A PET palack zsugorítása folyamatosan zajlik, a 7.F osztály a leglelkesebb. ugrás Képek

Iskolaudvar átalakítása

Iskolánk udvarát pihenőhellyé alakítottuk padokkal és növényekkel. Az elnyert összeg arányos felosztásakor az eredeti tervvel ellentétben az iskolaudvar padjainak faanyagát tudtuk csak megvenni a pályázati pénzből. A masszív lábakat karbantartóink a tönkrement, leselejtezett tanulói székek lábainak újrahasznosításával nyerték.
Eredetileg a hatalmas fáink törzse köré terveztük a padokat és a növényeket, de végül az elhelyezésüknél figyelembe vettük egy elhívott kertész szakember véleményét. A növényfajták kiválasztását is ő ajánlotta. ugrás Képek

A természetjárók

A Természetjáró Szakosztály a projekt időtartama alatt két alkalommal találkozott illegális szemétlerakással. Általában is elmondható, hogy a túráik során nagy szeméthalmokat nem szoktak találni, így volt ez most is... ugrás Képek

A természettudományi tagozat

  • Mintagyűjtéseket végzett az Orczy-kerti, a Városligeti- és a Feneketlen-tónál. A labor-órákon megvizsgálta, összehasonlította a gyűjtéseket. ugrás Eredmények ugrás Képek
  • A fák széndioxid felvételét és oxigén leadását az Orczy-kertben a 10. B-s, az iskolai fákét a 9.A-s laborosok mérték meg. ugrás Eredmények

Parlagfű feltérképezés

Parlagfű térképezés során a IX. kerületi OBI (Soroksári út) mögött találtunk építési hulladékot, de ott folyamatban van a tereprendezés és építkezés. A vasúti felüljáró két oldala végig szeméttel beterített volt. Az iskolánk mellett is megjelent egy alkalommal szemétkupac. ugrás Képek

Ha összehasonlítjuk a korábbi és mostani felmérésünk eredményeit, akkor megállapíthatjuk, hogy a kerületben a négy év alatt jelentősen csökkent a parlagfű szennyezettség. Leginkább építési területeken, a HÉV és vasúti sínek mentén találtunk, de a HÉV -végállomás kivételével akkor sem volt tömeges az előfordulás:
  - a LKG által 2004-ben elkészített ugrás ferencvárosi parlagfű-térkép
  - a LKG által 2008-ban elkészített ugrás ferencvárosi parlagfű-térkép

Forgalomszámlálás, zajszintmérés

A forgalomszámlálás este 20-21 óra között zajlott 10 percen át, majd a kapott értékeket 60 percre átszámoltuk. A ugrás tanulóink lakóhely szerinti megoszlása a ugrás számlálásban résztvevők megoszlási arányával lefedhetők. A becsült forgalom ugrás lakóhely szerinti megoszlása ugyancsak lefedi a Budapest IX. kerület és környéke éjjeli ugrás zajtérképén látható méréseket.

A zajszint méréséhez végül nem az iskolai mérőműszert használtuk, mert az önkormányzat felajánlotta a saját, korszerűbb eszközét. ugrás Eredmények

Légszennyezettség-mérés

A Ferenc körút-Üllői út kereszteződésének légszennyezettség feldolgozását kapott adatok alapján végül a 9.E osztály tanulói végezték el, mivel a feladat módosult, megfigyelés és lejegyzés helyett számítógépes adatfeldolgozást igényelt. Munkájukat saját maguk rögzítették és a végén egy közös táblázatot is kitöltöttek. ugrás Eredmények

Előadások

Dr. Várkonyi Tibor a légszennyezésről általában, majd a fő légszennyezők tulajdonságairól, végül a Ferenc körút- Üllői út kereszteződésének légszennyező mérőjéről beszélt. Ő volt annak a csoportnak a vezetője, ami az adott mérő adatait hosszú éveken át rögzítette és jelentést adott a IX. kerületi önkormányzatnak. Ennek a munkacsoportnak a decemberi adatait bocsátotta rendelkezésünkre az önkormányzat, hogy tanulóink dolgozhassanak vele.
Dr. Bácskai Tibor a hulladék kezelés módjairól, valamint a kerületünk hulladékkezeléséről tartott előadást a pályázatban szereplő összes tanulónak a Kodály termünkben.
Loksa Gábor a globális környezeti változásokról beszélt és előadását videofilmmel is alátámasztotta.
ugrás Képek