LKG Leövey Klára Gimnázium / SDT projektek

SDT projektek a Leöveyben

"SDT1": IKT középfokon

Az IKT-eszközök alkalmazásának és fejlesztésének pedagógiai támogatása

Idézet az OKI munkatervéből:

"Egy szerény kutatási projekt keretében azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a TIP-TAP (tanárnak szóló pedagógiai segítség, diáknak szóló pedagógiai segítség) típusok, amelyeket a tanárok a leghasznosabbnak találnak. A vizsgálat elsősorban a tanórai keretben felhasznált tananyagok alkalmazásának módszertanára terjed ki, csak érintőlegesen foglalkozik az önálló tanulás támogatásával. Ennek az az oka, hogy önálló digitális tananyaghasználatnak sokkal nagyobb gyakorlata és kultúrája van Magyarországon, mint a tanórai, kevert típusú alkalmazásnak (blended learning), így ezen a területen sokkal nagyobb szükség van a tapasztalatszerzésre és a támogatásra. A kutatás a záró szakaszban születő ajánlások és tanulmányok segítségével a jövendő tananyagfejlesztők (cégek és tanárok) munkáját kívánja segíteni. Ezek az ajánlások a nemzetközi jó gyakorlatokat és a nemzetközi szakirodalmat is figyelembe veszik, különös tekintettel a Celebrate projekt digitális pedagógiai-módszertani eredményeire."

A projektben részt vevő iskolák:

ugrás A projekt zárómegbeszélésének oldala
ugrás Cikk a projektről az Új Pedagógiai Szemlében

"SDT2": SDT-monitor

AZ SDT ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN

Idézet az OKI munkatervéből:

"Ebben a kutatás-fejlesztési feladatban azt vizsgáljuk, hogy az innovatív, az informatikai eszközök használatában már járatos, illetve a lemaradó, de motivált iskolák hogyan építik be az eszközök (LCMS, LMS), valamint a tananyagok használatát az iskolai tanulási folyamatba. Segítjük a hagyományos órai munkába való beillesztést, összegyűjtjük és a többi iskola számára hozzáférhetővé tesszük a követésre méltó példákat. A kutatásfejlesztés másik célja az, hogy a résztvevő iskolák maguk is fejlődjenek intézményi szinten. Évente felmérés születik az IKT-eszközök oktatási alkalmazásáról, hogy a fejlődést nyomon követhessük. Ugyanakkor elindul egy rendszeresen ismétlődő országos mérés arra vonatkozóan, hogy hogyan hasznosulnak az informatikai fejlesztések és eszközök az iskolában, hogyan hatnak a tanári munkára, végső soron a tanulási folyamatra."

ugrás A projekt eddigi anyagai

ugrás Összefoglaló előadás (LKG, SDT, Moodle)