LKG Leövey Klára Gimnázium / 130 év

130 évesek lettünk

(anno 2005...)

Iskolánk elődje, a Ranolder Intézet 1875. szeptember 29-én nyitotta meg kapuit. Budapesten nem sok iskola büszkélkedhet olyan hosszú és változatos múlttal, mint a mi gimnáziumunk. Így hát az egész 2005/2006-os tanév az emlékezés jegyében fog telni.

(2005.11.22.) Szoboravatás a 130. évforduló keretében [ Tovább...]
(2005.11.19.) Elkészültek az első fotók 2005. november 19-én megrendezett jubileumi gálaműsorunkról! [ Tovább]

Az eseményekről hónapról-hónapra tájékoztatni fog web-lapunk, most csak vázlatosan soroljuk fel, hogy mit tervezünk:

 • 2005. szeptember 7-én közös iskolai hajókiránduláson voltunk Visegrádon. Ezzel egyrészt felújítottuk egy régi hagyományunkat, másrészt szimbolikusan elindítottuk a jubileumi tanévet, amikor megmutattuk: mi mindannyian - tanárok, diákok, technikai dolgozók - "egy hajóban evezünk".
 • 2005. szeptember 29-én megemlékezés hangzik el az iskolarádióban a Ranolder Intézet megnyitásáról, az alapítóról és iskolánk történetéről.
 • Október a szorgos készülődés jegyében telik majd: készítjük a "130 éves" Jubileumi Emlékkönyvet, DIGI-évkönyvünket; megindul az iskola szépítése, emlékhelyek kialakítása; szervezzük és próbáljuk a gálaműsort.
 • November 19-én 11 órakor a Madách Színházban lesz a Ranolderes-leöveys Jubileumi Gála, ahol régi és új növendékeink adnak műsort. A fellépők között lesz többek között Gémes Katalin operaénekes, Herencsér Viktória cimbalomművész, Fehér Anna színművész, valamint az iskola fennállásának 120 éves évfordulójára újra összeállt, egykor Andor Ilona által vezetett Kodály Zoltán női kar is. A gálán fogjuk átvenni Józsa Judit korondi keramikustól a számunkra készített Leövey Klára-szobrocskát, amit majd ünnepélyesen elhelyezünk iskolánk előcsarnokában.
 • Decemberben a szalagavató bálunkon (dec. 11. 18 óra, Nemzeti Sportcsarnok) szintén megemlékezünk jubileumunkról.
 • Januárban és februárban kiállításokat rendezünk (a számítástechnika-oktatás története iskolánkban, régi könyveink a "ranolderes" időkből, az utóbbi évek szellemi termékei stb.).
 • Március 15-e alkalmából megemlékezünk szabadságharcunk tevékeny résztvevőjéről, Leövey Kláráról.
 • Áprilisban a Leövey-napok alkalmából felavatásra kerül diákönkormányzatunk új zászlaja, amelyet a Leövey Gimnáziumért Alapítvány adományoz a Diákönkormányzatnak. Tervezzük egy olyan hatalmas időszalag felállítását is, amely híres tanítványainkról emlékezik meg, és az elődökre emlékezve egy hajdani "ranis" egyensapka fémből öntött másolatát helyezzük el az előcsarnokban. Ugyancsak a Leövey-napokon szeretnénk felavatni az utóbbi 15 évben iskolai díjat (Leövey-díj, Andor Ilona-díj, Közösségi Díj) elnyert diákjainkra emlékeztető "műtárgyat", előre láthatóan a 2. emeleti Kodály-terem előterében.
 • A tanév vége felé Átriumunk "kicsinosításán" fogunk fáradozni (nagy-nagy meglepetés...!)
 • A ballagás napján, május 5-én harangot szeretnénk avatni, mely minden évben megkondulna a ballagók tiszteletére. Végzős diákjaink fát ültetnek a Ferencvárosban, jelezvén, hogy a 130 éve a Ferencváros "felvirágoztatásáért" megnyitott Ranolder Intézet szellemisége ma is él.
 • Június 16-án, a tanévzáró ünnepély alkalmából egy különös emlékmű avatására kerülhet sor, ha az összes illetékes hatóság úgy akarja... Ezen a napon avatjuk fel Csorda Róza Romána emléktábláját is. Ezzel emlékezünk arra az eseményre, midőn 1950. június 17-én éjszaka az állambiztonságiak internálták az épületben még ott maradt néhány irgalmas nővért, köztük Csorda Róza Románát, az intézet egykori igazgatóját (az emléktábla a 2. emeleten, Ranolder János és Andor Ilona emléktáblája mellett lesz). Csorda Róza Romána neve még azok számára sem különösebben ismert, akik valamennyire tisztában vannak iskolánk történetével. 1929-től 1948-ig oktatott intézményünkben. Az ő tevékenysége nyomán indult fejlődésnek a Ranolder Intézet zenei élete. Andor Ilona tőle vette át, és emelte nemzetközi hírnévre iskolánk ének-zenei oktatását. Az emléktábla-avatással keretbe foglaljuk, s egyben lezárjuk a jubileumi év megemlékezéseit: tisztelgésünk Csorda Róza Romána emléke előtt jelzi hagyományaink tiszteletét és továbbvitelét.